การบินพลเรือนประกาศ 16 ประเทศ COVID-19 ระบาด ไม่มีใบรับรองแพทย์ห้ามเข้าไทย !

การบินพลเรือนประกาศ 16 ประเทศ COVID-19 ระบาด ไม่มีใบรับรองแพทย์ห้ามเข้าไทย !
Muzika
19 มีนาคม 2563 ( 14:00 )
23.8K
6

     สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกมาตรการสกัดการเดินทางจากต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเน้นตรวจคัดกรองผู้โดยสารจากเขตโรคติดต่ออันตราย เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากไม่มีใบรับรองแพทย์ ให้งดการออกบอร์ดดิ้งพาส (Boarding Pass) โดยเด็ดขาด !

 

 

*อัพเดท* 19 มี.ค. 2020

     โดยประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนนี้ มีผลครอบคลุมทั้งชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางมาประเทศไทย รวมถึงแรงงานไทยที่ต้องการกลับบ้าน จากประเทศที่เป็นเขตพื้นที่โรคติดต่อ ได้แก่ 

 1. จีน
 2. เกาหลีใต้
 3. มาเก๊า
 4. ฮ่องกง
 5. อิตาลี
 6. อิหร่าน 
 7. สเปน
 8. ฝรั่งเศส
 9. เยอรมนี
 10. สวิตเซอร์แลนด์
 11. อังกฤษ
 12. ญี่ปุ่น
 13. นอร์เวย์
 14. สวีเดน
 15. เดนมาร์ก
 16. สหรัฐอเมริกา

 

โดยมีแนวปฎิบัติดังต่อไปนี้

 

 1. ผู้โดยสารบินมาจากพื้นที่โรคติดต่ออันตราย COVID-19 ต้องถูกกักตัว และอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อตามมาตรการรัฐบาลที่กำหนด ( เช่น 14 วัน)

 2. ผู้โดยสารจากเขตโรคติดต่อต้องมี "ใบรับรองแพทย์" เพื่อยืนยันว่าไม่มีความเสี่ยง COVID-19 หากไม่มีให้งดการออก Boarding Pass ให้แก่ผู้โดยสารนั้น โดยมีอายุใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือ 3 วันก่อนการเดินทาง

 3. ผู้ดำเนินการทางอากาศ อาจให้ใช้เกณฑ์ตามข้อ 2 (ขอดูใบรับรองแพทย์) ก่อนออก Boarding Pass ในประเทศที่มีผู้ติดเชื้อแต่ยังไม่ระบาดก็ได้

 4. เมื่อตรวจใบรับรองแพทย์ และออก Boarding Pass ให้ผู้โดยสารแล้ว ต้องออกเอกสารให้ผู้โดยสารกรอก และยื่นต่อจนท.ควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคที่สถานีปลายทาง (ประเทศไทย)

 5. จนท.ควบคุมโรคติดต่อมีอำนาจออกคำสั่ง ดังนี้

  5.1 ห้ามคนเข้า-ออกจากเครื่องบินที่มาจอด หากยังไม่ได้รับการตรวจจากเจ้าพนักงาน
  5.2 ห้ามพาหนะอื่นเข้าเทียบเครื่องบิน ขนของ ขนคนลง
  5.3 ดำเนินการ หรือออกคำสั่ง ดังต่อไปนี้
  5.3.1 ให้กำจัดเชื้อในเครื่องบินที่จอดอยู่ ณ สถานที่ที่กำหนดก่อน
  5.3.2 ให้ผู้โดยสารที่มากับเครื่องบินนั้นรับการตรวจทางการแพทย์ แยกกัก กักกัน ในพื้นที่ที่กำหนด ในเวลาที่กำหนด

 6. ผู้ดำเนินการทางอากาศ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเพื่อแยกกัก กักกัน ค่าเดินทาง ค่าอาหาร เลี้ยงดู รักษาพยาบาล ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

 7. ผู้ดำเนินการทางอากาศแจ้งเฝ้าระวังโรคติดต่อ และรายงานตาม พรบ.โรคติดต่อ ฯ

 8. ผู้ดำเนินการทางอากาศแจ้ง จนท.ต้นทาง ลูกเรือ และแจ้งผู้โดยสารบนเครื่อง ฯ ให้รับทราบ และถือปฎิบัติโดยทั่วกัน

 

===============

 

อ้างอิง :