ไหว้พระ 9 วัด อ่างทอง เที่ยวเมืองรอง ทริปสายบุญ เสริมสิริมงคล

ไหว้พระ 9 วัด อ่างทอง เที่ยวเมืองรอง ทริปสายบุญ เสริมสิริมงคล
aichan
25 ตุลาคม 2560 ( 23:00 )
76.1K

          อ่างทอง ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพ ที่ใครหลายเคยอาจเลยผ่าน แต่รู้หรือไม่ว่าจังหวัดเล็กๆ แห่งนี้มีความน่าสนใจไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดวาอารามซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีความงดงามยิ่ง วันหยุดนี้สายบุญทั้งหลายจึงห้ามพลาด จัดทริป ไหว้พระ 9 วัด อ่างทอง เที่ยวเมืองรอง ได้ทั้งทำบุญได้ทั้งเที่ยว แถมยังเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

 

 

 

 

1. วัดป่าโมกวรวิหาร

 

Anirut Thailand / Shutterstock.com

 

          วัดป่าโมวรวิหาร ภายในมีพระพุทธไสยาสน์ที่งดงาม สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุโขทัย โดยมีประวัติเล่าขานว่าพระพุทธรูปองค์นี้ลอยน้ำมาจมอยู่หน้าวัด ราษฎรบวงสรวงแล้วชักลากขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำ วัดแห่งนี้ยังมีวิหารพระพุทธไสยาสน์ สร้างในรัชสมัยพระเจ้าท้ายสระแห่งกรุงศรีอยุธยา รวมถึงวิหารเขียน ซึ่งเล่ากันว่าผนังวิหารด้านที่หันออกสู่แม่น้ำมีแท่นสูง เข้าใจว่าเป็นแท่นซึ่งกษัตริย์เคยมาประทับยืนบริเวณนั้น นอกจากนี้ยังมีมณฑปพระพุทธบาท 4 รอย หอไตร และศาลเจ้าแม่ช่อมะขาม

 

===========================

 

 

2. วัดไชโยวรวิหาร

 

           วัดไชโยวรวิหาร หรือวักเกษไชโย เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ในสมัยรัชกาลที่ 4 สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) แห่งวัดระฆังโฆสิตาราม ได้สร้างพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่หรือพลวงพ่อโตไว้กลางแจ้ง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จฯ มานมัสการและโปรดเกล่าให้ปฏิสังขรณ์วัดไชโย แต่เกิดแรงสั่นสะเทือนระหว่างการลงรากฐานทำให้หลวงพ่อโตพังลงมา จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างหลวงพ่อโตขึ้นใหม่และพระราชทานนามว่า “พระมหาพุทธพิมพ์” รวมถึงสร้างวิหารขนาดใหญ่สูงสง่า งดงามแปลกตากว่าวิหารอื่นๆ

 

===========================

 

 

3. วัดขุนอินทประมูล

 

 

            วัดขุนอินทประมูล เป็นวัดโบราณสร้างในสมัยกรุงสุโขทัย ภายในประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่แห่งทุ่งโพธิ์ทอง เป็นพระพุทธไสยาสน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มียาวความถึง 50 เมตร องค์พระนอนมีพุทธลักษณะที่งดงาม พระมหากษัตริย์หลายพระองค์เคยเสด็จมาสักการะบูชา

             นอกจากนี้ยังมีซากโบราณสถานวิหารหลวงพ่อขาวและศาลรูปปั้นขุนอินทประมูลและโครงกระดูกมนุษย์ เชื่อว่าเป็นโครงกระดูกของขุนอินทประมูล ผู้ยักยอกเงินของหลวงมาสร้างพระพุทธไสยาสน์ เมื่อองค์พระมหากษัตริย์รับสั่งถาม ขุนอินทประมูลไม่ยอมตอบ จึงถูกเฆี่ยนตาย วัดนี้จึงได้ชื่อว่า “วัดขุนอินทประมูล”

 

===========================

 

 

4. วัดจันทรังษี

 

 

            วัดจันทรังษี เป็นวัดที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ระหว่าง 2 ฝั่งถนน โดยฝั่งทิศตะวันออกมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ “หลวงพ่อโยก” เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะแบบอยุธยา และทางฝั่งตะวันตกเป็นที่ตั้งของพระมหาวิหารจัตุรมุข ลักษณะสถาปัตยกรรมงดงาม

           ภายในประดิษฐานรูปหล่อพระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ) องค์ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังมีองค์สมมติพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเจ้าแม่กวนอิม ปางพันมือ สี่หน้า แกะสลักจากไม้หอมจากประเทศจีน ซึ่งได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้

 

===========================

 

 

5. วัดอ่างทองวรวิหาร

 

             วัดอ่างทองวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี เดิมเป็นวัดเล็กๆ 2 วัด ชื่อวัดโพธิ์เงินและวัดพิธ์ทอง สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีพระราชดำริให้รวมเป็นวัดเดียว พระราชทานนามว่า “วัดอ่างทอง”

            วัดนี้มีพระอุโบสถที่งดงาม พระเจดีย์ทรงระฆังแปดเหลี่ยมประดับกระจกสี ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย นอกจากนี้ยังมีเจดีย์สีทองอร่ามบรรจุพระบรมสารีริกฐาตุ และหอระฆังคู่ตั้งเด่นหน้ากุฏิไม้สักทรงไทยที่งดงามด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมแบบรัตนโกสินทร์ตอนต้น

 

===========================

 

 

6. วัดม่วง

 

 

            วัดม่วง ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลกพระนามว่า “พระพุทธมหานมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ” สร้างขึ้นเพื่อเป็นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในวโรกาสที่ครองสิริราชครบ 50 ปี พระพุทธรูปองค์ใหญ่นี้มีลักษณะงดงาม เป็นสีทองอร่าม สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล

            นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีโบสถ์ที่วิจิตร ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติ รวมถึงยังมีรูปปั้นจำลองแดนนรก แดนสวรรค์ และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่แฝงคติสอนใจอีกด้วย

 

===========================

 

 

7. วัดท่าอิฐ

 

 

            วัดท่าอิฐ สร้างขึ้นในที่ดั้งเดิมซึ่งเข้าใจว่าเป็นสถานที่ปั้นเผาอิฐที่จะนำไปก่อสร้างวัดขุนอินทประมูล เมื่อสร้างวัดจึงขนานนามว่าวัดท่าอิฐ ภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธาน “หลวงพ่อเพ็ชร” และในวิหารประดิษฐานพระประธาน “หลวงพ่อขาว” เป็นพระพุทธรูปที่สร้างในสมัยอยุธยา

            ภายในวัดยังมีพระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง สีเหลืองทองอร่ามโดดเด่น ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม รูปแบบศิลปะลังกา-อยุธยา และรัตนโกสินทร์ มีความงดงามมาก

 

===========================

 

 

8. วัดต้นสน

 

Songsak Pandet / Shutterstock.com

 

           วัดต้นสน เป็นวัดเก่าแก่โบราณที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสะดุ้งมารพระนามว่า “สมเด็จพระพุทธนวโลกุตตรธัมมบดีศรีเมืองทอง” หรือ “สมเด็จพระศรีเมืองทอง” ริเริ่มก่อสร้างโดย พระราชสุวรรณโมลี เจ้าอาวาสวัดต้นสนเดิม โดยพระพุทธรูปองค์ใหญ่ หล่อด้วยโลหะทั้งองค์ ลงรักปิดทองคำแท้ มีพุทธลักษณะที่งดงาม นอกจากนี้ภายในอุโบสถยังมีความงดงามไม่แพ้วัดใด

 

===========================

 

 

9. วัดท่าสุทธาวาส

 

            วัดท่าสุทธาวาส เป็นวัดเก่าแก่ในสมัยอุยธยาตอนต้น ในอดีตนั้นพระนเรศวรฯ ได้รวมพลกองทัพเ ดินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณนี้เพื่อเสด็จไปวัดป่าโมกที่อยู่ฝั่งตรงข้าม บริเวณด้านหลังพระอุโบสถจึงมีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถประทับนั่งทรงเครื่องกษัตริย์อยู่

           นอกจากนี้ภายในพระอุโบสถของวัดยังประดิษฐานพระประธานพระพุทธรูปหินทรายปั้นปูนปิดทองทับ และพระพุทธรูปหินทรายศิลปะอยุธยาตอนต้น พระบรมสารีริกธาตุ และภาพจิตรกรรมฝาผนัง

 

 

 

อัพเดทที่พักสุดชิลล์ ที่เที่ยวสุดมันส์ ที่กินสุดฮิป 

ติดตาม travel.trueid.net ได้ที่

Facebook Twitter

และ แอปพลิเคชั่น 

TrueID Application Add friend ที่ ID : @TrueID

ยอดนิยมในตอนนี้

สิทธิประโยชน์แนะนำ

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง