รีเซต

แอร์เอเชีย เดินหน้าสานโครงการ GREEN 24 in Pattaya เก็บขยะริมชายหาด พัทยา ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม

แอร์เอเชีย เดินหน้าสานโครงการ GREEN 24 in Pattaya เก็บขยะริมชายหาด พัทยา ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม
แมวหง่าว
10 พฤษภาคม 2559 ( 07:19 )
2.3K

สายการบินแอร์เอเชียร่วมมือกับเมืองพัทยาจัดกิจกรรม GREEN24 in Pattaya เชิญชวนหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมเก็บขยะริมชายหาด และร่วมดำน้ำเก็บขยะที่เกาะสาก ที่เมืองพัทยา เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้หันมาสนใจการรักษาสิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

นางไอรีน โอมาร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินแอร์เอเชีย มาเลเซีย กล่าวว่า กิจกรรม GREEN 24 เป็นกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของแอร์เอเชีย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับคนในท้องถิ่นที่อยู่ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของแต่ละประเทศได้รู้จักการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะบริเวณแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ หรือแม้แต่การร่วมประหยัดพลังงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดปัญหาโลกร้อน

 

1462604911264

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมระดับภูมิภาคของแอร์เอเชีย กรุ๊ป โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2558 ซึ่งทุกประเทศที่สายการบินแอร์เอเชียเข้าไปปฏิบัติการจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมทำโครงการเพื่อลดโลกร้อนในหลายๆ รูปแบบตามความเหมาะสมของประเทศนั้นๆ เช่น ในเดือนพฤศจิกายน 2558 แอร์เอเชีย กรุ๊ป ร่วมกับ Tune Group โดยมีอาสาสมัครกว่า 150 คน ร่วมทำความสะอาดน้ำตก Kanching Rainforest ในเมือง Rawang ซึ่งสามารถเก็บขยะได้กว่า 600 กิโลกรัม และในเดือนมกราคม 2559 ได้จัดกิจกรรมร่วมเก็บขยะที่ชายหาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง โดยมีอาสามัครมาร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน

 

“กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจมากจากทุกประเทศ ในครั้งนี้จึงเลือกที่จะมาจัดกิจกรรมในประเทศไทยอีกครั้ง โดยเลือกที่เมืองพัทยา เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ ซึ่งหากทุกคนในพื้นที่ให้ความสนใจกับการรักษาสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน” นางโอมาร์ กล่าว

 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยายินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น เมืองทัพยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย โดยในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากคนในท้องถิ่นร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญให้สะอาด และอยู่ในสภาพดีอยู่ตลอด ก็จะยิ่งเป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมความสวยงามของเมืองพัทยาอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจท้องถิ่น และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

นางสาววิชชุนี กันตะเพ็ง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้น สายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เมืองไทยได้มีโอกาสต้อนรับอาสาสมัครจากทั่วภูมิภาคของแอร์เอเชีย โดยมีอาสาสมัครมาจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะบริเวณริมชายหาดเมืองพัทยา และกิจกรรมดำน้ำลึกเก็บขยะที่เกาะสากกว่า 60 คน รวมถึงอาสาสมัครจากทุกภาคส่วนในท้องถิ่นอีก 300 คน ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกคนจะได้มาร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นโอกาสดีของสายการบินแอร์เอเชียที่ได้ต้อนรับอาสาสมัครจากหลากหลายประเทศ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งก่อนที่จังหวัดระยองประสบความสำเร็จอย่างมาก

 

 

ติดตาม travel.truelife.com อีกช่องทางที่

ทุกเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาหาร และที่พัก คลิกที่ http://travel.truelife.com