รีเซต

เปิดแล้ว! รถไฟสายใต้ ขบวนรถดีเซลราง เชื่อม รถไฟสายสีแดง และ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เริ่ม 1 มิ.ย. 65

เปิดแล้ว! รถไฟสายใต้ ขบวนรถดีเซลราง เชื่อม รถไฟสายสีแดง และ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เริ่ม 1 มิ.ย. 65
Muzika
1 มิถุนายน 2565 ( 16:41 )
31.9K

     การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดให้บริการขบวนรถดีเซลรางเส้นทางสายใต้ เชื่อมต่อการเดินทาง (feeder) รถไฟชานเมืองสายสีแดง และรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะ และการประหยัดพลังงาน เริ่ม 1 มิ.ย. 65

 

 

     การรถไฟฯ เปิดเผยว่า ตามที่การรถไฟฯ ได้เปิดให้บริการโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อ – รังสิต และบางซื่อ – ตลิ่งชัน  ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้บริการจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ

 

     การรถไฟฯ จึงได้เปิดให้บริการขบวนรถดีเซลรางชานเมือง (Feeder) ในเส้นทางสายใต้ เพื่ออำนวยความสะดวกเชื่อมต่อการเดินทางกับเส้นทางรถไฟฟ้า และระบบคมนาคมขนส่งอื่น ในพื้นที่ปริมณฑลถึงกรุงเทพฯ เป็นการช่วยสนับสนุนนโยบายของกระทรวงคมนาคม และรัฐบาล ในการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น เพื่อประหยัดการใช้น้ำมันและพลังงาน ตลอดจนยังกำหนดอัตราค่าโดยสารราคาพิเศษ เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน สำหรับผู้โดยสารกรณีขึ้น-ลงที่สถานีชุมทางตลิ่งชันเพื่อเดินทางเชื่อมต่อกับรถไฟชานเมืองสายสีแดง เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

 

ตารางขบวนรถไฟดีเซลราง ธนบุรี-นครปฐม-ธนบุรี เที่ยวไป

 

ตารางขบวนรถไฟดีเซลราง ธนบุรี-นครปฐม-ธนบุรี เที่ยวกลับ 

ขบวนรถดีเซลรางชานเมือง (Feeder)  เส้นทางสายใต้ เป็นขบวนรถระยะสั้น (ไป-กลับ) ระยะทางไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อเที่ยว

 

     ทั้งนี้ ขบวนรถดีเซลรางชานเมือง (Feeder) เส้นทางสายใต้ เป็นขบวนรถระยะสั้น (ไป-กลับ) ระยะทางไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อเที่ยว มีเส้นทางระหว่างสถานีธนบุรี-ตลิ่งชัน-นครปฐม (สายใต้) เปิดให้บริการ 20 ขบวนต่อวัน สามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงที่สถานีชุมทางตลิ่งชัน และจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่สถานีจรัญสนิทวงศ์ รวมทั้งระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ ได้อย่างสะดวก ประหยัด และปลอดภัย

 

     นอกจากนี้ การรถไฟฯ ได้กำหนดอัตราค่าโดยสารพิเศษสำหรับผู้โดยสารกรณีขึ้น-ลงที่สถานีชุมทางตลิ่งชันเพื่อเดินทางเชื่อมต่อกับรถไฟชานเมืองสายสีแดง ลดราคาค่าตั๋วโดยสารจากอัตราค่าโดยสารปกติร้อยละ 50 ดังนี้

  • เดินทางจากสถานีนครปฐม-ชุมทางตลิ่งชัน อัตราค่าโดยสาร 20 จากราคาเดิม 40 บาท

  • เดินทางจากสถานีธนบุรี-ชุมทางตลิ่งชัน อัตราค่าโดยสาร 10 บาท จากราคาเดิม 20 บาท

 

อัตราค่าโดยสาร ขบวนรถดีเซลราง ธนบุรี-นครปฐม-ธนบุรี

 

     รวมทั้ง ได้ปรับเวลาขบวนรถธรรมดาและขบวนรถชานเมือง จำนวน 4 ขบวน ประกอบด้วย ขบวนรถธรรมดาที่ 260 (น้ำตก – ธนบุรี) ขบวนรถชานเมืองที่ 351/352 (ธนบุรี – ราชบุรี – ธนุบรี) และขบวนรถชานเมืองที่ 356 (สุพรรณบุรี – กรุงเทพ) เพื่อให้เวลามีความเหมาะสมกับขบวนรถดีเซลรางชานเมือง (Feeder) ช่วงสถานีนครปฐม - ตลิ่งชัน – ธนบุรี อีกด้วย

 

ตารางเวลาเดินรถ ขบวนดีเซลราง สายใต้

 

     สำหรับผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางโดยรถดีเซลรางชานเมือง (Feeder) สามารถตรวจสอบเส้นทางและสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

 

ข้อมูล : ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

====================