รีเซต

รวมสายการบิน ที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมเลื่อนตั๋ว เปลี่ยนแปลงการเดินทาง เหตุไวรัสโคโรนา COVID-19

รวมสายการบิน ที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมเลื่อนตั๋ว เปลี่ยนแปลงการเดินทาง เหตุไวรัสโคโรนา COVID-19
Muzika
23 มีนาคม 2563 ( 12:00 )
79K
4

     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 แต่ละสายการบินก็ค่อยๆ ออกประกาศเกี่ยวกับการให้ผู้โดยสารที่จองตั๋วเครื่องบินไปแล้ว สามารถทำเรื่องเพื่อขอเปลี่ยนแปลง เลื่อนเวลาตั๋ว หรือขอเงินคืนได้ในบางสายการบิน ดังต่อไปนี้

*Update 22 มีนาคม 2563*

 

 

 

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

 

     ตามที่รัฐบาลได้ประกาศยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19และประกาศยกเลิกวันหยุดสงกรานต์วันที่ 13-15 เมษายน 2563 ไม่ให้เป็นวันหยุดราชการและเลื่อนวันหยุดออกไปอย่างไม่มีกำหนด เพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทางและการแพร่ระบาดของเชื้อ สายการบินบางกอกแอร์เวย์สคำนึงถึงผลกระทบที่ผู้โดยสารที่ได้รับในการเดินทาง จึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารของทางสายการบินฯ โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารสำหรับเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศทุกเส้นทาง ที่ได้ออกบัตรโดยสารก่อนหรือในวันที่ 17 มีนาคม 2563 และมีกำหนดการเดินทางภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

 • บัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์สที่ออกก่อนหรือในวันที่ 17 มีนาคม 2563 และมีกำหนดการเดินทางถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง และผู้โดยสารสามารถขยายเวลาการเดินทางได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยผู้โดยสารต้องชำระค่าส่วนต่างราคาและภาษี (ถ้ามี) กรณีรหัสชั้นเดินทาง (RBD)ที่ระบุบนบัตรโดยสารเดิมไม่มีที่นั่งว่าง

 • สำหรับบัตรโดยสารประเภทหมู่คณะที่ได้ทำการจอง วางมัดจำ ชำระค่าบัตรโดยสารก่อนหรือในวันที่ 17 มีนาคม 2563 และมีกำหนดการเดินทางถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและผู้โดยสารสามารถขยายเวลาการเดินทางได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยผู้โดยสารต้องชำระค่าส่วนต่างราคาและภาษี (ถ้ามี) กรณีรหัสชั้นเดินทาง (RBD)ที่ระบุบนบัตรโดยสารเดิมไม่มีที่นั่งว่าง

 

การเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน

 • บัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์สที่ออกก่อนหรือในวันที่ 17 มีนาคม 2563 และมีกำหนดการเดินทางถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนและผู้โดยสารสามารถขอเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินโดยจะขยายเวลาการเดินทางได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยผู้โดยสารต้องชำระค่าส่วนต่างราคา ค่าภาษี (ถ้ามี) กรณีรหัสชั้นเดินทาง (RBD)ที่ระบุบนบัตรโดยสารเดิมไม่มีที่นั่งว่าง

 

การขอคืนค่าบัตรโดยสาร

 • บัตรโดยสารที่ออกก่อนหรือในวันที่ 17 มีนาคม 2563 และมีกำหนดการเดินทางถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 สามารถขอรับคืนค่าบัตรโดยสารได้เต็มจำนวนโดยไม่มีค่าธรรมเนียม

 

     ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารผ่านทางสำนักงานตัวแทนขาย กรุณาติดต่อตัวแทนขายเพื่อสอบถามข้อมูลและเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร สำหรับผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งโดยตรงกับทางสายการบินฯ สามารถติดต่อได้ที่คอลเซ็นเตอร์ 1771 หรือ +662-270-6699 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือ สำนักงานออกบัตรโดยสารของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

 

 

สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์

     ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์  “ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเเปลง” หรือ “การเก็บวงเงินไว้ใช้” สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางในเส้นทางเข้า เเละออกจากกรุงเทพฯ สู่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ รวมทั้งกรุงโตเกียว โอซาก้า ซัปโปโร นาโกย่า และฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

 

    ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์  ขยายเวลาให้ผู้ที่จองตั๋วภายใน 8 มี.ค. 2563 และเดินภายใน 30 เม.ย. 2563 สามารถเลื่อนเที่ยวบินได้ 90 วัน โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ซึ่งสามารถเลือกรับข้อเสนอในการเปลี่ยนเเปลงการเดินทาง ดังนี้

 

 1. การเปลี่ยนเที่ยวบิน: ผู้โดยสารสามารถเลื่อนวันเดินทางในเส้นทางเดิมได้ 1 ครั้ง โดยมีกำหนดการเดินทางใหม่ ภายในตารางบินที่เปิดให้บริการ พร้อมได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเเปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในเเต่ละเที่ยวบิน สำหรับกรณีเที่ยวบินใหม่มีค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร ท่านต้องชำระเพิ่มตามระเบียบเเละเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด หรือ
 2. การเก็บวงเงินไว้ใช้: ผู้โดยสารสามารถเก็บยอดการสำรองที่นั่งไว้ในบัญชี AirAsia BIG เพื่อการสำรองที่นั่งในอนาคตกับแอร์เอเชียได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยต้องยื่นเรื่องก่อนกำหนดวันเดินทางเดิม และใช้วงเงินภายใน 180 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้วันเดินทางใหม่อาจเกิดขึ้นหลังจากวันหมดอายุของวงเงินได้ หากตารางบินยังมีให้บริการ

 

ตรวจสอบรายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ : Twitter (@AirAsia_Thai) และเฟสบุ้ค (facebook.com/airasia) หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าบน Twitter (@AirAsiaSupport)

===============

 

สายการบิน Thai Air asia

 

 

     สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประกาศหยุดให้บริการเส้นทางการบินระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 25 เมษายน 2563 แต่ยังคงให้บริการเส้นทางการบินภายในประเทศปกติ โดยผู้โดยสารที่ได้ทำการสำรองที่นั่งก่อนหรือภายในวันที่ 20 มีนาคม สามารถยื่นขอรับสิทธิ์จากสายการบินได้ ดังนี้

 1. การเปลี่ยนเที่ยวบิน: ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้ในเส้นทางบินเดิม ภายใน 180 วันจากกำหนดการเดินทางเดิมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในเที่ยวบินนั้น หรือ

 2. การเก็บวงเงินไว้ใช้: ผู้โดยสารสามารถเก็บมูลค่าบัตรโดยสารไว้ในบัญชีสะสมวงเงินเครดิตใน AirAsia BIG เพื่อใช้สำรองที่นั่งในอนาคตกับแอร์เอเชียได้ โดยต้องจองที่นั่งใหม่ภายใน 365 วันปฏิทิน นับจากวันที่วงเงินเครดิตได้รับการอนุมัติ ซึ่งวันเดินทางใหม่อาจเกิดขึ้นหลังจากวันหมดอายุของวงเงินเครดิตได้ ตามตารางบินที่มีให้บริการ หรือ
 3. การคืนเงิน: ผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินเต็มจำนวนได้

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://newsroom-airasia.squarespace.com/news/thai-airasia-fd-temporality-suspends-all-international-flights-th

===============

 

สายการบินนกสกู๊ต

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางในเส้นทางเข้า-ออกประเทศญี่ปุ่น

     ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 สามารถเปลี่ยนวันเวลาเดินทางในเส้นทางเดิม หรือเปลี่ยนวันเวลาเดินทาง ในเส้นทางเมืองอื่น ๆ ในประเทศญี่ปุ่น โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • เส้นทางกรุงเทพฯ-โตเกียว/ โตเกียว-กรุงเทพฯ : เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ถึง 30 มิถุนายน 2563
 • เส้นทางกรุงเทพฯ-โอซาก้า : เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ถึง 5 พฤษภาคม 2563/
 • เส้นทางโอซาก้า-กรุงเทพฯ : เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ถึง 6 พฤษภาคม 2563
 • กรุงเทพฯ – ซัปโปโร/ ซัปโปโร – กรุงเทพฯ : เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ถึง 26 เมษายน 2563

 

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางในเส้นทางเข้า-ออกประเทศจีน

     การจองบัตรโดยสาร ที่ผู้โดยสารได้ทำการซื้อบัตรโดยสารก่อนเวลา 00:00 น. ของวันที่ 28 มกราคม 2563 ของเส้นทางระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่ และกรุงเทพฯ สำหรับผู้ที่เดินทางตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2563 สามารถขอเงินคืน (Refund) ได้ 100% หรือขอบัตรกำนัล (non-transferable travel voucher) ได้ 120% ตามมูลค่าของบัตรโดยสาร

 

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออก ไต้หวัน

     ผู้โดยสารที่ได้ทำการซื้อบัตรโดยสาร ก่อนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ของเส้นทางระหว่างไต้หวัน และกรุงเทพฯ สำหรับผู้ที่เดินทางตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สามารถขอเงินคืน ในรูปแบบของบัตรกำนัล (Refund as a travel voucher) ได้ 100% หรือเปลี่ยนวันเวลาเดินทางในเส้นทางเดิม (Re-book with same origin and destination) บนบัตรโดยสารไปยังวันอื่น ๆ (สามารถเปลี่ยนได้ภายใน 24 ตุลาคม 2563) โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร และชำระค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร

 

ตรวจสอบรายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ : https://www.nokscoot.com/th/bookingpolicycn/?utm_source=COVID19booking_TH&utm_medium=COVID19booking_TH&utm_campaign=COVID19booking_TH&utm_term=COVID19booking_TH&utm_content=COVID19booking_TH

 

 

*Update* สายการบินนกสกู๊ต เพิ่มช่องทางการติดต่อขอเก็บยอดวงเงินเท่ากับมูลค่าของบัตรโดยสารไว้ใช้ (Get a flight credit of the value of the booking) สำหรับผู้ที่เดินทางกับสายการบินนกสกู๊ตในเส้นทางกรุงเทพฯ-ไทเป,โตเกียว,โอซาก้า และซัปโปโร ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 31 มีนาคม 2563

 

     โดยวงเงินดังกล่าว จะไว้ใช้ซื้อบัตรโดยสารในครั้งถัดไปกับสายการบินนกสกู๊ต ซึ่งวงเงินดังกล่าวจะสามารถใช้ได้ภายใน 180 วันนับจากวันที่อนุมัติเครดิต

 

ผู้โดยสารที่ต้องการทำรายการดังกล่าว สามารถกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มได้ที่ -> https://forms.gle/nGRtRB819h9WYhbc7

===============

 

สายการบินไทย

     เนื่องด้วยสถานการณ์ของไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและขยายเป็นวงกว้างไปในหลายประเทศ ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป และแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงนั้น บริษัทฯ คำนึงถึงผลกระทบที่ผู้โดยสารได้รับและเข้าใจในสถานการณ์ความไม่สะดวกในการเดินทางของผู้โดยสาร จึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารการบินไทย ในเส้นทางไปยังญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน สิงคโปร์ จีน ฮ่องกง อิตาลี และเพิ่มเติมอีก 2 ประเทศ คือ เวียดนาม และมาเลเซีย โดยขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร และ/หรือ เปลี่ยนเส้นทางบิน ดังนี้

 

1. เส้นทางบินจากกรุงเทพฯ สู่ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน สิงคโปร์ เวียดนาม และมาเลเซีย

 

• บัตรโดยสารการบินไทยที่เดินทางด้วยเที่ยวบินของการบินไทย และเที่ยวบินร่วมของไทยสมายล์ ในเส้นทาง ไป - กลับ จากกรุงเทพฯ สู่โตเกียว (นาริตะ/ฮาเนดะ) โอซากา ฟุกุโอกะ นาโกยา ซัปโปโร เซนได โซล ปูซาน ไทเป เกาสง สิงคโปร์ ฮานอย โฮจิมินห์ กัวลาลัมเปอร์ และปีนัง ที่ออกบัตรโดยสารก่อน และ/หรือ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 และมีการเดินทางระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563

 

2. เส้นทางบินจากกรุงเทพฯ สู่จีน และฮ่องกง

• บัตรโดยสารการบินไทยที่เดินทางด้วยเที่ยวบินของการบินไทย ในเส้นทาง ไป - กลับ จากกรุงเทพฯ สู่ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางโจว เซี่ยเหมิน คุนหมิง เฉิงตู และเส้นทาง ไป-กลับ ด้วยเที่ยวบินร่วมของไทยสมายล์ จากกรุงเทพฯ สู่ฉงชิ่ง ฉางซา และเจิ้งโจว รวมทั้งเที่ยวบินรหัสร่วมของสายการบินเซินเจิ้น แอร์ไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ - เซินเจิ้น และ ภูเก็ต - เซินเจิ้น และเที่ยวบินของการบินไทย และเที่ยวบินร่วมของไทยสมายล์ ในเส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - ฮ่องกง หรือ ภูเก็ต - ฮ่องกง ที่ออกบัตรโดยสาร ก่อนวันที่ 28 มกราคม 2563 และมีการเดินทางระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 30 เมษายน 2563

 

3. เส้นทางบินจากกรุงเทพฯ สู่อิตาลี

• บัตรโดยสารการบินไทยที่เดินทางด้วยเที่ยวบินของการบินไทย ในเส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - โรม และ กรุงเทพฯ - มิลาน ที่ออกบัตรโดยสารก่อน และ/หรือ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และมีการเดินทางระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563

 

     ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทาง และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเส้นทางได้ภายในอายุบัตรโดยสารหรือขยายเวลาการเดินทางได้ถึง 15 ธันวาคม 2563 โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม โดยต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงก่อนวันเดินทางตามที่ระบุบนบัตรโดยสาร ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

 

ตรวจสอบรายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ : สำนักงานขายการบินไทย หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรืออีเมล contact@service.thaiairways.com

===============

 

สายการบิน ANA

บัตรโดยสารที่มีสิทธิ์

บัตรโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศของสายการบิน ANA (หมายเลขบัตรโดยสารขึ้นต้นด้วย 205) ที่มีเงื่อนไข ดังนี้
[1] ข้อมูลการเดินทางของบัตรโดยสารที่เริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ไปยัง ญี่ปุ่น (เส้นทางกรุงเทพฯ – สหรัฐอเมริกา ผ่านสนามบินที่ญี่ปุ่นจะไม่สามารถใช้ได้)
[2] วันที่ทำการออกบัตรโดยสาร ภายใน และ ก่อน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
[3] วันที่ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยัง ญี่ปุ่น ภายใน และ ก่อน วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

 

การจัดการพิเศษสำหรับการเปลี่ยนแปลง และ การขอคืนมูลค่าบัตรโดยสาร

[การเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่ง]

     ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางสำหรับบัตรโดยสารทุกประเภทที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขข้างต้น และ อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 1 ครั้ง โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
[1] การเดินทางต้องเสร็จสิ้นภายใน วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
[2] ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือ สายการบินได้
[3] เที่ยวบินที่ทำการเปลี่ยนจะต้องเป็นรหัสชั้นโดยสาร (Booking Class) เดียวกันกับที่ระบุในบัตรโดยสารเดิม หากไม่มีที่นั่งว่างในชั้นรหัสโดยสารเดิม ผู้โดยสารอาจได้รับการขอให้เปลี่ยนเที่ยวบินหรือ/และวันเดินทาง
[4] ต้องทำการเปลี่ยนแปลงให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนวันออกเดินทางของบัตรโดยสารเดิม

 

[การคืนเงินมูลค่าบัตรโดยสาร]

     ยกเว้นค่าธรรมเนียมการคืนเงินมูลค่าบัตรโดยสาร สำหรับบัตรโดยสารทุกประเภทที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขข้างต้น ผู้โดยสารสามารถยื่นขอคืนเงินได้ไม่เกิน 1 ปีกับ 30 วัน นับจากวันที่ออกเดินทาง (ในกรณีต้องการขอคืนเงินก่อนวันออกเดินทางจะได้ไม่เกิน 1 ปีกับ 30 วันนับจากวันที่ออกตั๋ว) และ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บใดๆ ก่อนหน้าจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ (เช่น ค่าบริการออกตั๋ว, ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว และอื่นๆ)

 

ตรวจสอบรายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ : https://www.ana.co.jp/asw/topinfo/info_branch_g.jsp?infoID=th_t20200221150052&info_tool_flag=1

===============

 

สายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์

 

     สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ประกาศหยุดทำการบินชั่วคราวทั้งเส้นทางบินในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งนี้สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์มีแผนจะกลับมาทำการบินในทุกเส้นทางตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

 

     สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 2563 สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อเสนอดังต่อไปนี้

 

 1. การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

  1.1 ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 1 ครั้ง

  1.2 สายการบินจะไม่คิดค่าธรรมเนียมและค่าส่วนต่างที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในครั้งนี้

  1.3 สำหรับผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินต่อเครื่อง จะต้องมีรหัสการจองเดียวกันเท่านั้น

  1.4 การเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบิน

  1.5 เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ถึง 30 กันยายน 2563


 2. การเก็บวงเงินไว้ใช้

  2.1 ผู้โดยสารสามารถเก็บยอดการสำรองที่นั่งไว้ในบัญชี (Credit Shell) ของสายการบินฯ เพื่อการสำรองที่นั่งครั้งถัดไป ในเส้นทางใดก็ได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

  2.2 ผู้โดยสารต้องยื่นเรื่องก่อนกำหนดวันเดินทางเดิม และใช้วงเงินในระบบภายใน 180 วันนับจากวันเดินทางเดิม ชำระส่วนต่างราคาบัตรโดยสาร (ถ้ามี)


 3. การคืนเงิน

  3.1 ผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินได้เต็มจำนวน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.lionairthai.com/th/press_release/2020/03/20/

===============

 

สายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์

     ผู้โดยสารสามารถติดต่อขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก บัตรโดยสารได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ณ ที่ที่ซื้อบัตรโดยสารมาได้ทันที

 • สำหรับเที่ยวบินเข้า-ออกประเทศญี่ปุ่น เกาหลี สายการบินเวียดนามยัง ยังคงให้บริการตามปกติ โดยมิได้มีนโยบายห้ามผู้โดยสารจากประเทศไทยเข้าประเทศญี่ปุ่น เกาหลี แต่อย่างใด ผู้โดยสารสามารถเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น เกาหลีได้ตามปกติ
 • ผู้โดยสารที่มีความกังวลและไม่มีความประสงค์จะเดินทางแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบัตรโดยสารโดยมีค่าธรรมเนียมตามบัตรโดยสารที่ระบุไว้
 • กรณีออกบัตรโดยสารผ่านเอเจนท์ ให้ติดต่อเอเจนท์เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่เอเจนท์ระบุ
 • กรณีออกบัตรโดยสารผ่านหน้าเว็บไซต์ สามารถส่งอีเมลเป็นภาษาอังกฤษ onlinesupport@vietnamairlines.com เพื่อทำการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก โดยมีค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ USD 80 /ท่าน การเปลี่ยนแปลงวันเดินทางให้ระบุวันเดินทางภายใน 3 เดือน ทั้งนี้อาจจะมีค่าธรรมเนียมส่วนต่างของบัตรโดยสารที่ต้องชำระเพิ่มเติม

 

ตรวจสอบรายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ : Vietnamairlines.com หรือ Facebook fanpage Vietnam Airlines หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 6554137-40 ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์

===============

 

สายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์

 

 

     สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และ ขอคืนเงิน สำหรับเส้นทางเข้า / ออกประเทศญี่ปุ่น สำหรับผู้ที่ออกบัตรโดยสารภายในหรือก่อนวันที่ 6 มีนาคม 2563 และมีบัตรโดยสารที่คอนเฟิร์มเที่ยวบินระหว่างวันที่ 6 มี.ค. 2563 ถึง 30 เมษายน 2563 สามารถเลื่อนเที่ยวบินได้ 6 เดือน หรือขอคืนค่าตั๋วได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

 

กรุณาติดต่อเอเย่นต์ผู้ออกบัตรโดยสารของท่านในการขอเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือขอคืนเงิน

 

ตรวจสอบรายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ : https://www.hongkongairlines.com/en_HK/special_news/detail?id=10005577256

===============

 

สายการบินเวียตเจ็ท และไทยเวียตเจ็ท

     สายการบินเวียตเจ็ท และไทยเวียตเจ็ท ได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่ถือตั๋วเครื่องบินสำหรับการเดินทางเส้นทางบินระหว่างประเทศไทยและเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 18 - 31 มีนาคม 2563 โดยผู้โดยสารจะสามารถทำการเปลี่ยนวันเดินทางในเส้นทางบินเดียวกันได้ฟรี 1 ครั้ง ซึ่งสามารถเลือกช่วงวันเดินทางใหม่ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2563 ผู้โดยสารกรุณาติดต่อศูนย์บริการของสายการบินที่ โทร (+66)2 089 1909 หรือทางอีเมลล์ vz.support@vietjetair.com

 

     ทางสายการบินได้ประกาศหยุดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศไทยและเวียดนามเป็นการชั่วคราวในช่วงระหว่างวันที่20 - 31 มีนาคม 2563

 

     เมื่อเร็ว ๆ นี้ทางสายการบินยังได้มีการปรับความถี่ของเที่ยวบินตามความต้องการในการเดินทางสำหรับเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ / เชียงใหม่ / ภูเก็ต ไปยัง โฮจิมินห์กรุงเทพฯ ไปยัง ฮานอย / ไฮฟอง / ดาลัด และดานัง ผู้โดยสารที่ได้รับการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินได้รับการแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและการดูแลจากสายการบิ

 

     สายการบินเวียตเจ็ท และไทยเวียตเจ็ท มุ่งมั่นที่จะให้บริการเที่ยวบินที่ปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้โดยสารในราคาที่ดึงดูดใจ รวมทั้งการให้บริการจากลูกเรือที่ทุ่มเทและเป็นมิตร สายการบินยังคงเดินหน้าเปิดเส้นทางบินใหม่อย่างต่อเนื่อง เช่นเส้นทางอุดรธานีไปยังโฮจิมินห์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวสารและโปรโมชั่น ตารางบินและการจองตั๋วเครื่องบิน สามารถเข้าชมได้ที่ www.vietjetair.com

===============