รีเซต

ประกาศ ปิดอุทยานแห่งชาติชั่วคราว เหตุไวรัส COVID-19 ขอคืนเงิน เลื่อนการจองที่พักอุทยานได้

ประกาศ ปิดอุทยานแห่งชาติชั่วคราว เหตุไวรัส COVID-19 ขอคืนเงิน เลื่อนการจองที่พักอุทยานได้
แมวหง่าว
24 มีนาคม 2563 ( 12:00 )
1.5K
3

     เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19)) ทำให้ทางสำนักงานอุทยานแห่งชาติประกาศปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศยกเลิก

 

 

     สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่ออุทยานแห่งชาติ 155 แห่ง และวนอุทยาน 92 แห่ง ได้ที่ http://park.dnp.go.th/visitor/index.php

 

กรณี การขอคืนเงิน/ขอเลื่อนการจองที่พักในอุทยานแห่งชาติ

 
     หากนักท่องเที่ยวทำการจองในเว็บไซต์ http://nps.dnp.go.th/ สามารถขอคืนเงิน/ขอเลื่อน ภายในเว็บได้เลยโดยให้แนบหลักฐานการชำระเงินที่ชัดเจน และหน้าสมุดบัญชีที่มีชื่อตรงกับชื่อผู้จอง
 
สอบถามเพิ่มเติม :
ติดต่อที่ฝ่ายที่พักและบริการ (ในวันเวลาราชการ)
โทร 025610777 ต่อ 1719
หรือ 025620760
 

 

 

อ้างอิง :

===============