9 วัดสวย หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก แห่งอาเซียน

9 วัดสวย หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก แห่งอาเซียน
เอิงเอย
28 ธันวาคม 2562 ( 18:00 )
4.9K
4

      ถ้าพูดถึง หลวงพระบาง เมืองมรดกโลกของลาว ที่เต็มไปด้วยความสุข สุดสโลว์แล้วนั้น เรามักจะต้องนึกถึงสถาปัตยกรรมสวยๆ ของวัดวาอารามต่างๆ ที่มีมากมายทั่วทั้งเมือง และเมื่อมาเที่ยวหลวงพระบางแล้ว นี่คือ 9 วัดสวย หลวงพระบาง ที่พลาดไปไม่ได้เลยค่ะ ไปแวะไหว้พระ ทำบุญ ขอพร เดินชมความสวยงาม และเดินชิลถ่ายรูปสวยๆ ของเมืองมรดกโลกแห่งอาเซียนที่นี่กัน

 

วัดสวย หลวงพระบาง

ความงามแห่งอาเซียน

 


วัดเชียงทอง

 

 

      วัดเชียงทอง สร้างขึ้นใน พ.ศ.2103 โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เป็นวัดสวยของหลวงพระบางที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ที่นี่ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ และสวยที่สุดในหลวงพระบางค่ะ จนได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็น “อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมสกุลช่างล้านช้าง” เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างตอนเหนือที่งดงามมาก

 

 

      จุดเด่นที่ต้องห้ามพลาดเลยก็คือ วิหารพระม่าน และหอพระพุทธไสยาสน์ ผนังด้านนอกทาพื้นเป็นสีชมพูกุหลาบ ตกแต่งดอกลวดลายสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ของเมืองหลวงพระบาง ถ้าใครได้มาเที่ยวหลวงพระบางแล้ว ไม่ได้แวะมาเยือนวัดเชียงทอง แทบเหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบางเลยทีเดียว

===================


พระธาตุพูสี

 

 

      พระธาตุพูสี ตั้งอยู่บนยอดเขากลางเมืองหลวงพระบาง ที่มีความสูงถึง 150 เมตรเลยทีเดียวค่ะ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอนุรุท ประมาณปี พ.ศ.2337 และเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของชาวหลวงพระบาง มีพระพุทธรูป และรอยพระพุทธบาทเก่าแก่

 

 

      การขึ้นพระธาตุพูสี ต้องเดินขึ้นบันไดจำนวน 328 ขั้น ทางขึ้นพระธาตุมี 2 ทาง คือทางฝั่งแม่น้ำคาน กับฝั่งแม่น้ำโขง ซึ่งมีความสวยงามต่างกันไป อีกทั้งด้านบนยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง สามารถมองเห็นวิวหลวงพระบางได้แบบ 360 องศาเลยทีเดียวค่ะ

===================


วัดโพนไซ

 

 

      วัดโพนไซ หรือ วัดโพนชัยชนะสงคราม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2344 โดยพระเจ้าอนุรุทธราช กษัตริย์แห่งหลวงพระบาง พระอุโบสถเป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง ในอดีตมีความเชื่อกันว่า พระองค์หลวง พระประธานในอุโบสถ มีอำนาจดลบันดาลให้ชนะสงครามได้ ทำให้ทุกครั้งก่อนออกศึก ทั้งกษัติรย์และแม่ทัพ นายกองต่างๆ ต้องมากราบไหว้ สักการะ ขอพรก่อนทุกครั้ง อีกทั้งภายในพระอุโบสถยังมีภาพจิตกรรมผาผนังที่สวยงามในเรื่องของพุทธประวัติ และเรื่องราวเกี่ยวกับนรกภูมิ

===================

 

วัดใหม่สุวรรณภูมาราม

 


      วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือเรียกสั้นๆ ว่า วัดใหม่ เป็นอีกหนึ่งวัดสำคัญในหลวงพระบางค่ะ เพราะที่นี่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาวนั่นเอง และก็ยังเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางอีกด้วยก่อนจะย้ายไปประดิษฐานที่พระราชวังค่ะ

 

 

      ความโดดเด่นมากๆ ของวัดใหม่ก็คือ ตัวอุโบสถ หรือที่ลาวเรียกกันว่า สิม นั้นสร้างด้วยไม้ กำแพงด้านหน้า เป็นลายรดน้ำปิดทองเรื่องรามายณะ และพระเวสสันดรชาดกที่สวยงาม เสาหน้าระเบียงสีดำที่ปิดทองและมีลวดลายละเอียดประณีต เป็นอีกวัดสวยของหลวงพระบางที่ต้องมาสักการะสักครั้งค่ะ

===================


หอพระบาง

 

 

      หอพระบาง ตั้งอยู่ในพระราชวังหลวงพระบาง ซึ่งปัจจุบันนี้ พระราชวังหลวงพระบาง เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ และสามารถให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ ภายในหอพระบางนี้เองเป็นที่ประดิษฐาน พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวลาวเคารพสักการะ พระบาง เป็นพระพุทธรูปปางประทับยืนปางประทานอภัย ทั้งสองพระหัตถ์ หรือปางห้ามสมุทร เป็นศิลปะสมัยขอมหลังบายน และในหอพระนี้ยังมีพระพุทธนาคปรก สลักศิลาอีกสี่องค์และยังมีกลองโบราณอยู่ด้วยค่ะ

 

Tatsiana Hendzel / Shutterstock.com

===================

 


วัดวิชุนราช หรือ วัดพระธาตุหมากโม

 

 

      วัดวิชุนราช หรือ วัดพระธาตุหมากโม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2046 ในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ความโดดเด่นไม่มีที่ไหนเหมือนก็คือ พระธาตุรูปร่างโค้งมนเหมือนผลแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวเมืองหลวงพระบางเรียกว่า พระธาตุหมากโมนั่นเองค่ะ

 

 

      นอกจากนี้ พระอุโบสถก็สวยงามมากๆ มีรูปทรงอาคารไทลื้อสิบสองปันนา มีจุดเด่นคือ ส่วนคอชั้นสองจะยกระดับสูงขึ้นไป ตรงกลางหลังคามีช่อฟ้า เป็นรูปปราสาทยอดฉัตรเล็กๆ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของ พระองค์หลวง พระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในหลวงพระบาง

===================


วัดอาราม

 

 

      วัดอาราม หรือ วัดอาฮาม เป็นวัดที่ตั้งอยู่ใกล้กับวัดวิชุนราช เป็นอีกหนึ่ง วัดสวย หลวงพระบาง ที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2365 โดยสมเด็จพระเจ้ามังธาตุราช ด้านหน้าพระอุโบสถหรือสิม จะมีพระธาตุอยู่ 2 องค์ ด้านข้างของวัดเป็นที่ตั้งของ หอพระเสื้อเมือง และมีภาพแกะสลักที่สวยงาม

 

===================


วัดแสนสุขาราม

 

 

      วัดแสนสุขาราม สร้างขึ้นใน พ.ศ.2261 ภายหลังหลวงพระบางแยกออกจากนครเวียงจันทร์ได้ 11 ปี นับเป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งของหลวงพระบางค่ะ จุดเด่นของวัดแสนสุขารามคือ พระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ ที่มีอยู่เพียงองค์เดียวในหลวงพระบางนั่นเองค่ะ ซึ่งคนหลวงพระบางจะเรียกพระพุทธรูปนี้ว่า พะเจ้า 18 ศอก เนื่องจากมีความสูงวัดได้ 18 ศอกนั่นเอง นอกจากนี้ พระอุโบสถก็งดงามมากๆ ด้วยการทาสีแดง และมีภาพเขียนสีทองลวดลายวิจิตร

 

wolffpower / Shutterstock.com

===================


วัดหอเซียงวรวิหาร

 

 

      วัดหอเซียงวรวิหาร หรือ วัดหอเสี่ยง เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไซเชษฐาธิราช เมื่อปี พ.ศ.2091 แต่เดิมแล้ว บริเวณที่ตั้งของวัดเคยเป็นที่ตั้งของ หอเสี่ยงทาย ในสมัยอดีตที่มีเพื่อทำพิธีหาสถานที่ก่อสร้างวัดพระมหาธาตุราชบวรวิหาร และจึงกลายเป็นที่มาของชื่อวัดหอเสี่ยงนั่นเองค่ะ

 

 

      จุดน่าสนใจของวัดคือ พระอุโบสถ หรือ สิม ขนาดเล็กแบบหลวงพระบาง และด้านในยังมีพระพุทธรูปเก่าแก่อีกหลายองค์ซึ่งถูกค้นพบตั้งแต่สมัยที่ก่อนสร้างสิมขึ้น รวมถึงมีพระพุทธรูปไม้ปางอุ้มบาตรซึ่งหาชมได้ยากอีกด้วย