รีเซต

ประเพณีเดินเทียนและตักบาตรดอกไม้ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ปี 2562 วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

ประเพณีเดินเทียนและตักบาตรดอกไม้ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ปี 2562 วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
เอิงเอย
11 กรกฎาคม 2562 ( 09:52 )
3.1K

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พร้อมพันธมิตรหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน กำหนดจัดงาน “ประเพณีเดินเทียนและตักบาตรดอกไม้ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ปี 2562” เนื่องในโอกาส วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีงามในประเพณีและวัฒนธรรมไทย และสร้างการรับรู้ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เห็นถึงคุณค่าของการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ซึ่งประเพณีตักบาตรดอกไม้เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยมาอย่างยาวนาน

 

 


       โดยในปี 2562 นี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ร่วมจัดพิธีเดินเทียนและตักบาตรดอกไม้ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร โดยวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เป็นวันอาสาฬหบูชา มีพิธีเดินเทียน ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. และวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เป็นวันเข้าพรรษา มีพิธีตักบาตรดอกไม้ตั้งแต่เวลา 16.00-18.30 น.

 

       นอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานสามารถถ่ายภาพคู่กับ Photo backdrop ที่ประดับด้วยดอกไม้อย่างสวยงาม เพื่อเป็นที่ระลึก อีกทั้งชมการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย หุ่นละครเล็ก และการแสดงดนตรีไทยประยุกต์การแสดงดนตรีไทยพื้นบ้านพร้อมมีการจัดซุ้มสาธิตงานหัตถศิลป์ที่เป็นเรื่องราวของคุณประโยชน์และความสวยงามของดอกไม้ เช่น สาธิตการทำน้ำปรุง น้ำหอมไทยกลิ่นกาสะลอง การพับมาลัยกระดาษ การทำวุ้นดอกไม้ สาธิตร้อยพวงมาลัยจากดอกไม้สด สาธิตพับดอกกุหลาบใบเตย การสาธิตทำบุหงารำไป เป็นต้น

       ทั้งนี้ กำหนดการในช่วง 2 วัน จะแบ่งออกเป็น วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 วันอาสาฬหบูชา จะมีประเพณีเดินเทียน (เวียนเทียน) เวลา 09.00-20.00 น. บริเวณรอบพระเจดีย์ชั้นใน วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 วันเข้าพรรษา จะมีประเพณีตักบาตรดอกไม้ เวลา 16.00-18.30 น. บริเวณกำแพงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถนนราชบพิธ และถนนเฟื่องนคร

       โดยในการตักบาตรดอกไม้ ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่มีจิตศรัทธา นำดอกไม้สดเช่น ดอกกุหลาบ ดอกมะลิ ดอกบานไม่รู้โรย ดอกรัก ใบเตยหอม มาร่วมในการใส่บาตรเพื่อที่จะสามารถนำดอกไม้เหล่านั้นมาอบแห้งและใช้เป็นส่วนประกอบทำบุหงารำไป สำหรับเป็นของที่ระลึกนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อสร้างความประทับใจและเป็นการนำเอาทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

       นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และสร้างความตระหนักในคุณค่าความเป็นมาของวัดราชบพิธฯ และชุมชนโดยรอบ จึงได้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ โดยวิทยากร อาจารย์จุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา นำจิตอาสาและอาสามัครเดินเยี่ยมชมย่านชุมชนรอบวัดราชบพิธ และช่วยกันทำบุหงารำไป เพื่อมอบให้กับ พันธมิตรด้านการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยต่อไป

       การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยเข้าร่วมงานพิธีเดินเทียนและตักบาตรดอกไม้ ปี 2562 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาอันดีงามของประเทศไทย พร้อมกันนั้น จะได้สร้างการรับรู้ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เห็นถึงคุณค่าของการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ต่อไป