รีเซต

รวมเงื่อนไข เลื่อนตั๋วเครื่องบิน สายการบิน เดือนกรกฎาคม 2564 มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสาร ช่วงโควิด

รวมเงื่อนไข เลื่อนตั๋วเครื่องบิน สายการบิน เดือนกรกฎาคม 2564 มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสาร ช่วงโควิด
เอิงเอย
12 กรกฎาคม 2564 ( 17:13 )
8.2K

    จากเหตุการณ์ระบาดของ โควิด-19 ทำให้ ทาง ศบค.ออกประกาศ กำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด งดเดินทางข้ามจังหวัด และห้ามเดินทางนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึง 04.00 น. ระยะเวลา 14 วัน ทำให้ทางสายการบิน มีมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสาร ช่วงโควิด โดยมี เงื่อนไข เลื่อนตั๋วเครื่องบิน ของแต่ละสายการบิน ดังต่อไปนี้ค่ะ

 

รวมเงื่อนไข เลื่อนตั๋วเครื่องบิน เดือนกรกฎาคม 2564
ช่วงโควิด

 

1. แอร์เอเชีย

      แอร์เอเชีย ขยายมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารเนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 โดยมาตรการนี้ครอบคลุมทั้งผู้โดยสารทุกท่านรวมถึงผู้ที่สำรองที่นั่งผ่าน ตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทย ด้วยเช่นกัน ผู้โดยสารที่ไม่ประสงค์เดินทางสารมารถเลื่อนวันเดินทางได้ตามรายละเอียดดังนี้

เลื่อนวันเดินทางฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง*
สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดเดินทางตั้งแต่ 12 ก.ค.2564 - 31 ก.ค.2564

 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเที่ยวบิน
 • ไม่มีส่วนต่างราคาค่าโดยสาร
 • วันเดินทางใหม่ภายใน 31 ตุลาคม 2564
 • เปลี่ยนเองได้ทันทีผ่าน AVA


เลื่อนวันเดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง*
สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดเดินทางตั้งแต่ 1 ส.ค. 2564 - 26 มี.ค. 2565

 • เปลี่ยนวันเดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง*
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเที่ยวบิน**
 • อาจมีส่วนต่างราคาค่าโดยสาร
 • วันเดินทางใหม่ภายใน 26 มี.ค. 2565
 • เปลี่ยนเองได้ทันทีผ่านเมนูจัดการบุ๊คกิ้ง และ AVA

 

 

*การเปลี่ยนเที่ยวบินต้องทำไม่ต่ำกว่า 48 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดิม
**กำหนดเดินทางล่าสุดต้องอยู่ในช่วงที่ระบุ
เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/airasiatravels.th

===============

 

2. นกแอร์

 

     “นกแอร์เข้าใจ” ผู้โดยสารนกแอร์จากสถานการณ์ Covid-19 สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 10-24 กรกฎาคม 2564 มีนโยบายความช่วยเหลือตามรายละเอียดดังนี้

1. สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง 1 ครั้ง

 • หากค่าตั๋วของเที่ยวบินใหม่มีราคาสูงกว่าเที่ยวบินเดิม ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร
 • วันที่เดินทางใหม่ต้องอยู่ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และจะต้องเป็นเส้นทางการเดินทางเดิมเท่านั้น
 • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินต้องไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม

2. สามารถ Open Ticket ได้ถึงวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

 • หากค่าตั๋วของเที่ยวบินใหม่มีราคาสูงกว่าเที่ยวบินเดิม ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร
 • วันที่เดินทางใหม่ต้องอยู่ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และจะต้องเป็นเส้นทางการเดินทางเดิมเท่านั้น
 • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินต้องไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม

3. สามารถเก็บเป็น Credit Shell ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

 • หากค่าตั๋วของเที่ยวบินใหม่มีราคาสูงกว่าเที่ยวบินเดิม ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร
 • วันที่เดินทางใหม่ต้องอยู่ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
  *** การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินต้องไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม

     นโยบายความช่วยเหลือนี้สามารถทำการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ที่ Nok Air Call Center 1318, Station Sales Booth หรือกรอกแบบฟอร์ม Google Form ผ่าน www.nokair.com โดยทางสายการบินจะยืนยันการเปลี่ยนการเดินทางทางอีเมล์ หรือ SMS

นโยบายนี้สามารถใช้ได้กับทุกเส้นทาง
เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขปกติของนกแอร์

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/nokairlines

===============

 

3. บางกอกแอร์เวย์ส

 

บางกอกแอร์เวย์ส เลื่อนตั๋วเครื่องบินช่วงโควิด

 

     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีแนวโน้มแพร่ระบาดขยายวงกว้างมากขึ้น บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จึงมีความจำเป็นต้องแจ้งหยุดให้บริการเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวตามมาตรการของรัฐ ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 กรกฎาคม 2564 ในเส้นทางดังต่อไปนี้

 •  เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ – ภูเก็ต
 • เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
 •  เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ - ตราด
 •  เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ - สุโขทัย
 • เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ - ลำปาง

ตรวจสอบรายละเอียดตารางบินเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bangkokair.com/flight/flightSchedule

     ผู้โดยสารของบางกอกแอร์เวย์สที่ได้รับความไม่สะดวกในการเดินทางจากมาตรการของรัฐหรือประกาศฉบับนี้ ที่มีกำหนดการเดินทางภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 สามารถ

เปลี่ยนวันเดินทาง โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง*

 • หากต้องการขอเลื่อนการเดินทางโดยยังไม่ระบุวันเดินทางใหม่ ผู้โดยสารสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มก่อนกำหนดการเดินทาง 24 ชั่วโมง โดยสายการบินฯ จะยึดตามวันที่ในการกรอกแบบฟอร์มจากผู้โดยสาร และให้การดูแลตามลำดับ
 • กรอกแบบฟอร์มผ่าน https://forms.office.com/r/WjcEEfQX2L
 • หรือหากต้องการขอเลื่อนการเดินทางโดยระบุวันเดินทางใหม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ที่ www.bangkokair.com/managing-my-booking

ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารในรูปแบบเครดิต (Travel Voucher) เพื่อใช้ซื้อบัตรโดยสารของสายการบินฯ สำหรับการเดินทางครั้งต่อไป (แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง) โดยสามารถทำรายการได้ด้วยตนเองที่ www.bangkokair.com/tha/travel-voucher

     ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารโดยตรงกับสายการบินฯ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังนี้

 • คอลเซ็นเตอร์ 1771 หรือ โทร 02-270-6699 ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.
 • PG Live Chat: https://bit.ly/PGLiveChatTH
 • Email: reservation@bangkokair.com
 • สำนักงานขายบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์ส รายละเอียดเพิ่มเติม www.bangkokair.com/our-offices

 

     ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารผ่านทางตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน

*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/FlyBangkokAir

===============

 

4. เวียตเจ็ท

 

 

     เวียตเจ็ท ส่งกำลังใจ ให้คุณคลายกังวล ✈️ มาตรการดูแลผู้โดยสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ถือบัตรโดยสารทุกประเภท และมีช่วงวันเดินทางระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564 ไม่ว่าจะจองมาเมื่อไหร่ สามารถเลือกได้ 2 รูปแบบนะคะ

เลือกเปลี่ยนวันเดินทางได้ฟรี 1 ครั้งในเส้นทางบินเดิม

 • โดยไม่มีค่าธรรมเนียมและส่วนต่างค่าโดยสาร
 • โดยกำหนดวันเดินทางใหม่อยู่ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
  *ยกเว้นช่วงระหว่างวันที่ 24-26 และ 28 กรกฎาคม, 12-15 สิงหาคม, 13 และ 23-25 ตุลาคม, 18-21 พฤศจิกายน, 4-6, 10-12 และ 25-31 ธันวาคม 2564

เลือกเก็บมูลค่าบัตรโดยสารเป็นวงเงิน (Credit Shell)

 • สำหรับชำระค่าบริการของสายการบินในครั้งต่อไป
 • โดยวงเงินมีอายุใช้งานได้ 90 วันนับจากกำหนดวันเดินทางเดิม

 

     ผู้โดยสารที่มีช่วงวันเดินทางตามที่ระบุข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อรับมาตรการช่วยเหลือ (อย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง) โดยสามารถเลือกติดต่อได้ผ่านช่องทางดังนี้

 

 1. กรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มที่ https://1th.me/zRE1K (ช่องทางที่แนะนำ)
 2. ผู้โดยสารที่จองตั๋วผ่านเว็บไซต์ของสายการบินฯ สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้ด้วยตนเองผ่านเมนู ‘Manage Booking’ บนเว็บไซต์ของสายการบินฯ ที่ https://skyfun.vietjetair.com/searchreservation
 3. ติดต่อผ่านไลน์ ที่ @ThaiVietjet
 4. ติดต่อผ่านอีเมล ที่ vz.support@vietjetair.com
 5. ติดต่อผ่านระบบตอบกลับอัตโนมัติ (chatbot) ที่ https://skyfun.vietjetair.com

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/VietJetThailand

===============

 

5. สายการบินไทยสมายล์

 

 

      สายการบินไทยสมายล์ ขอแจ้งขยายเวลาสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 โดยมีรายละเอียดดังนี้

     สําหรับผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารของสายการบินไทยสมายล์ เพื่อใช้เดินทางตั้งแต่ วันที่ 10-31 กรกฎาคม 2564

 1. เปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน (Change Date or Re-route) ต้องทำก่อนเที่ยวบินเดิมออกไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร แต่ชำระส่วนต่างราคา (หากมี)

 2. เก็บวงเงินค่าบัตรโดยสารในรูปแบบเครดิต (EMD) ไว้ใช้ออกบัตรโดยสารในการเดินทางครั้งต่อไป EMD มีอายุ 365 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ

      ซึ่งผู้โดยสารสามารถยื่นความประสงค์ผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเอง 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ได้ที่ https://member.thaismileair.com/customerservice/refund และ เลือกสาเหตุที่ร้องขอคืนเงิน ระบุ Covid19

สอบถามรายละเอียดและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ที่

 • ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ประจำท่าอากาศยาน (Smile Service Center at Airport) ทุกแห่ง
 • ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ทางโทรศัพท์ (Smile Call Center) หมายเลข 1181 หรือ 02-1188888
 • ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ customer.service@thaismileair.com
 • บริการ Live chat บนเว็บไซต์ www.thaismileair.com
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม https://member.thaismileair.com/Covid


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด*

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/THAISmileAirways

===============

 

ตามติดเทรนด์เที่ยว อัพเดทที่พักสวย
แชร์ทริปสุดชิล โพสต์ภาพสุดปัง ของคุณได้แล้วที่ แอปทรูไอดี
คลิกเลย >> TrueID Travel Community <<