TrueID

อุทยานราชภักดิ์ พระบรมราชานุสาวรีย์พระมหากษัตริย์ 7 พระองค์ ศูนย์รวมจิตใจชาวไทย

อุทยานราชภักดิ์ พระบรมราชานุสาวรีย์พระมหากษัตริย์ 7 พระองค์ ศูนย์รวมจิตใจชาวไทย
แมวหง่าว
13 สิงหาคม 2563 ( 14:50 )
68K
3
     อย่างที่เราได้ร่ำเรียนกันมาตั้งแต่เด็ก ว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยนั้นล้วนต้องผ่านอุปสรรคนานับประการกว่าจะถึงวันที่ประเทศชาติเป็นปึกแผ่นอย่างเช่นปัจจุบัน ในวันนี้เราก็ได้มีโอกาสเดินทางไปสักการะ น้อมรำลึกถึงคุณความดีของพระมหากษัตริย์ไทยในยุคก่อน ที่ "อุทยานราชภักดิ์" หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
 

 
 
     อุทยานราชภักดิ์ ก่อสร้างโดยกองทัพบก โดยมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการ ตั้งอยู่ในชัยภูมิที่ดีตามหลักฮวงจุ้ย ทิศตะวันตกติดภูเขาและด้านหน้าเป็นทะเล ขณะเดียวกันผังการตกแต่งจัดวางยังทำตามตำราพิชัยสงคราม เกี่ยวกับการตั้งค่ายสร้างเมืองและวางกระบวนทัพในอดีต ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องดวงชะตาและความมั่นคงของประเทศ ถ้ามองจากมุมสูงจะเห็นเป็นรูปร่างของดาวแปดเหลี่ยม ชื่ออุทยานราชภักดิ์ ได้รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

พระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ไทย 7 พระองค์

 

อุทยานราชภักดิ์ พระบรมราชานุสาวรีย์พระมหากษัตริย์ 7 พระองค์

 

     เมื่อได้ยืนมองใกล้ๆ จะสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ของรูปหล่อสำริดขนาด 13.9 เมตร มีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ออกแบบโดยช่างจากกรมศิลปากร พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ อันได้แก่

 1. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (สมัยกรุงสุโขทัย)
 2. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (สมัยกรุงศรีอยุธยา)
 3. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (สมัยกรุงศรีอยุธยา)
 4. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (สมัยกรุงธนบุรี)
 5. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)
 6. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)
 7. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)

 

     ที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือ สายพระเนตรของบูรพกษัตริย์ทั้ง 7 พระองค์ จะมาบรรจบกันเป็นจุดเดียวบริเวณด้านหน้าด้วย ทุกพระองค์ยืนและถือศาสตราวุธ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งน่าเกรงขาม และคอยปกปักรักษาบ้านเมืองสืบไป

 

 

 

อุทยานราชภักดิ์

 • ที่ตั้ง : สวนสนประดิพัทธ์ ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • เปิด : 08.00 - 18.00 น.
 • โทร : 0-3290-0607
 • เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/rajabhaktipark/ ,www.rajabhaktipark.in.th

====================