รีเซต

ไทยเวียตเจ็ทเปิดตัว Fly Green Fund จับมือมูลนิธิสืบฯ ระดมทุนปกป้องสิ่งแวดล้อม

ไทยเวียตเจ็ทเปิดตัว Fly Green Fund จับมือมูลนิธิสืบฯ ระดมทุนปกป้องสิ่งแวดล้อม
เอิงเอย
1 เมษายน 2564 ( 17:31 )
584

      สายการบินไทยเวียตเจ็ท ร่วมกับ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ในโครงการ Fly Green Fund เปิดระดมทุนจากผู้โดยสารและประชาชนทั่วไปเพื่อสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของมูลนิสืบนาคะเสถียร สานต่องานด้านการปกป้อง อนุรักษ์ และคุ้มครองป่าไม้ รวมทั้งสัตว์ป่าที่ถูกคุกคาม

 

 

      โครงการ ‘Fly Green Fund’ กำเนิดขึ้นจากการมุ่งสานต่อปณิธานของโครงการ ‘Fly Green’ ของสายการบินเวียตเจ็ท (เวียดนาม) โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรในประเทศไทย

 

     โดยไทยเวียตเจ็ทเป็นสายการบินแรกๆ ของโลกในการปฏิวัติวงการการบิน ผ่านมาตรการลดการใช้พลังงานในหลากหลายมิติ ทั้งยังเลือกใช้อากาศยานที่มีนวัตกรรมประหยัดพลังงาน เช่น อากาศยานแบบ Airbus A321neo ACF ซึ่งเป็นอากาศยานที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยลดการปล่อยมลภาวะถึง 50% และลดมลภาวะทางเสียงถึง 75%

 

 

     ในปี 2563 เวียตเจ็ท (เวียดนาม) ได้เปิดตัวปฏิทินประจำปี ด้วยแนวคิด “ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บินรักษ์โลกกับเวียตเจ็ท” (Protect our planet, Fly green with Vietjet) เพื่อส่งเสริมให้มนุษย์ทุกคนในฐานะพลเมืองโลกได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและร่วมกันปกป้องโลก เวียตเจ็ทเชื่อมั่นว่า พร้อมๆ กับการปกป้องธรรมชาติ เรากำลังปกป้องตนเองและเพื่อนมนุษย์ รวมถึงให้ลูกหลานรุ่นต่อๆ ไปได้มีโอกาสเติบโตขึ้นบนโลกที่สวยงามใบนี้ได้อย่างมีความสุขสืบไป

 

 

     ผู้โดยสารและประชาชนทั่วไปสามารถบริจาคสมทบทุนโครงการ Fly Green Fund ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

  • บริจาคผ่านเว็บไซต์ http://SkyFUN.vietjetair.com/donation
  • เลือกบริจาคเมื่อสำรองบัตรโดยสาร สายการบินไทยเวียตเจ็ท ที่ www.vietjetair.com
  • บริจาคผ่านกล่องรับบริจาค ณ จุดเช็คอิน สายการบินไทยเวียตเจ็ท ทั่วประเทศ หรือ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์