สรุปจังหวัด ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ 24 ชั่วโมง ! ห้ามถึงวันไหนบ้าง

สรุปจังหวัด ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ 24 ชั่วโมง ! ห้ามถึงวันไหนบ้าง
แมวหง่าว
10 เมษายน 2563 ( 12:00 )
10.2K
3

     เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์ COVID-19 หลายๆ จังหวัดจึงออกมาตรการ ห้ามขายแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง เพื่อลดความเสี่ยงการมั่วสุม และเพื่อคุมควบป้องกันไวรัสในช่วงนี้ โดยมีรายละเอียดวันที่ปิด ดังต่อไปนี้

 

 

สรุปจังหวัด ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์

 

จังหวัดช่วงเวลาห้ามขายวันที่ห้าม
สกลนคร24 ชั่วโมง31 มี.ค. - 16 เม.ย.
ชลบุรี18.00 - 06.00 น.
ขายได้ระหว่าง 11.00 - 14.00 น. และ 17.00 - 18.00 น.
ตั้งแต่ 30 มี.ค.
พิษณุโลก24 ชั่วโมง1 เม.ย. - 30 เม.ย.
ลำพูน24 ชั่วโมง1 เม.ย. - 30 เม.ย.
นครปฐม24 ชั่วโมง
ห้ามขายในร้านสะดวกซื้อเท่านั้น ไม่รวมร้านอาหาร (ซื้อกลับ) และซุปเปอร์มาร์เก็ต
31 มี.ค. - 30 เม.ย.
สมุทรสงคราม24 ชั่วโมง2 เม.ย. - 30 เม.ย.
สุรินทร์24 ชั่วโมง1 เม.ย. - 30 เม.ย.
บุรีรัมย์24 ชั่วโมง2 เม.ย. - 30 เม.ย.
ระยอง24 ชั่วโมง2 เม.ย. - 15 เม.ย.
มหาสารคาม17.00 - 24.00 น.
ขายได้ระหว่าง 11.00 - 14.00 น. และ 17.00 - 18.00 น.
2 เม.ย. - 20 เม.ย.
ชัยนาท24 ชั่วโมง3 เม.ย. - 30 เม.ย.
สุพรรณบุรี24 ชั่วโมง4 เม.ย. - 30 เม.ย.
นครพนม18.00 - 24.00 น.
ขายได้ระหว่าง 11.00 - 14.00 น. และ 17.00 - 18.00 น.
1 เม.ย. - 30 เม.ย.
เพชรบุรี24 ชั่วโมง 
ห้ามขายในร้านอาหารเท่านั้น
ตั้งแต่ 3 เม.ย.
มุกดาหาร24 ชั่วโมง6 เม.ย. - 30 เม.ย.
เชียงใหม่24 ชั่วโมง10 เม.ย. - 20 เม.ย.
กรุงเทพฯ24 ชั่วโมง10 เม.ย. - 20 เม.ย.
ปราจีนบุรี24 ชั่วโมง10 เม.ย. - 30 เม.ย.
ลพบุรี24 ชั่วโมง12 เม.ย. - 16 เม.ย.

 

     ทั้งนี้จากข้อมูลของฝ่ายความมั่นคงและกระทรวงสาธารณสุขพบว่า การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นหนึ่งในช่องทางรวมกลุ่มกันของผู้คนในเคหะสถาน และสถานที่ที่ลับตาที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ จึงเป็นมาตรการที่ลดความเสี่ยงในการรวมกลุ่มกันของผู้คนอีกทางหนึ่ง

 

     แต่ละจังหวัดมีกำหนดบทลงโทษสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าว อาศัยอำนาจตามประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. - 30 เม.ย.

 

อ้างอิง : 

===============