รีเซต

ชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา สุดอลังการ แบบ 4 มิติ ที่วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร

ชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา สุดอลังการ แบบ 4 มิติ ที่วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
aichan
29 พฤษภาคม 2558 ( 14:52 )
16.5K

 

 

ในบรรดาวัดสวยในกรุงเทพฯ วัดเทพศิรินทราวาสเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความสวยงาม และมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสุสานหลวง เพื่อใช้เป็นฌาปณสถานสำหรับพระราชวงศ์ ภายในวัดมีอุโบสถขนาดใหญ่ที่มีความงดงามตามศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ ต้นศรีมหาโพธิ์ อายุกว่า 140 ปี แต่นอกเหนือไปจากการชมความงามของวัดแล้ว วันนี้ Travel Truelife จะพาไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส พิพิธภัณฑ์ที่จะทำให้การเรียนรู้พุทธประวัติเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส ตั้งอยู่ภายในวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร บริเวณด้านหลังพระอุโบสถในเขตสังฆาวาส หลังกำแพงแก้ว ซึ่งเป็นกำแพงที่มีเพื่อแบ่งเขตพุทธาวาสกับเขตสังฆาวาส อาคารพิพิธภัณฑ์สีเหลืองเห็นเด่นเป็นสง่า สวยงามมากค่ะ ตัวโครงการเริ่มในปี พ.ศ. 2551 ด้วยความคิดที่อยากจะสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ด้วยการใช้สื่อด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก วีดิโอแอนิเมชั่น นำเสนออย่างผสมผสานกับการตกแต่งทางสถาปัตยกรรมภายในที่งดงาม เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์ และเพื่อเฉลิมฉลองวาระ 2,600 ปีแห่งพระพุทธศาสนาเดินเข้าไปทางประตูด้านหน้าอาคารเพื่อเข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์ จะเป็นชั้น 2 ของอาคารซึ่งส่วนนี้จะจัดแสดงเกี่ยวกับพุทธประวัติ แบ่งออกเป็น 4 ห้อง คือ ห้องปฐมบท ห้องตรัสรู้ ห้องปฐมเทศนา และห้องปรินิพพาน แต่ละห้องจะนำเสนอเริ่มตั้งแต่การเกิดของโลกและสิ่งมีชีวิต การกำเนิดของพระพุทธศานาและศาสดาเอกของโลก ภายในห้องจะมีการจำลองสถานที่ซึ่งอยู่ในเรื่องราวพุทธประวัติอย่างเช่นภายในห้องตรัสรู้ จะมีการจำลองต้นศรีมหาโพธิ์ สถานที่ที่เจ้าชายสิทธะกำลังเจริญสมาธิ โดยใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพจากสถานที่จริง ผสมผสานกับการผลิตภาพทางคอมพิวเตอร์ นำเสนอออกมาในรูปแบบ 4 มิติ ทั้งแสง สี เสียง ความรู้สึกสัมผัส ซึ่งแปลกใหม่ น่าตื่นตาตื่นใจ ให้ความรู้สึกแตกต่างไปจากพิพิธภัณฑ์อื่นๆ ที่เคยชมมา และทำให้เราเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติมากขึ้นเมื่อชมครบทุกห้องแล้ว เราเดินมาตามเส้นทางลงไปที่ชั้น 1 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ห้องคือ ห้องพระราชประวัติ จัดแสดงพระราชประวัติสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี บรมราชชนนี พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และปฐมเหตุแห่งการสร้างวัดเทพศิรินทราวาสห้องต่อมาคือ ห้องพระอุโบสถ เป็นการสร้างห้องจำลอง ย่อส่วนพระอุโบสถ วัดเทพศิรินทราวาส ทั้งฐานชุกชี พระประธาน พระอัครสาวก รวมถึงบานประตู หน้าต่าง ลวดลายลงรักต่างๆ จำลองเหมือนจริง นอกจากนี้จะมีการบรรยายให้เราได้ทราบถึงประวัติของพระพุทธรูปแต่ละองค์ในอุโบสถด้วยห้องสุดท้ายคือ ห้องศรีมหาโพธิ์ จัดแสดงแบ่งเขตเป็นเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาส จำลองกำแพงแก้ว ศิลาหินก้อนใหญ่ และต้นศรีมหาพิธิ์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แห่มาปลูกที่วัดเทพศิรินทราวาสมาวัดทั้งทีก็ต้องไปกราบพระและชมความงามที่ขึ้นชื่อของวัดนี้กันค่ะ เราเดินเข้าไปยังอุโบสถของวัดเทพสิรินทราวาส ซึ่งมีขนาดใหญ่และตกแต่งอย่างงดงาม ด้วยลายรดน้ำและซุ้มประตูหน้าต่าง เพดานสลักรูปเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญหลายองค์ เช่น พระนิรันตราย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ 4 ซึ่งอัญเชิญมาเมื่อพ.ศ. 2421 ตามพระราชประสงค์รัชกาลที่ 4กราบพระและชมความงดงามภายในอุโบสถกันแล้ว ก่อนกลับเราแวะไปยังศาลาพระยานรรัตนราชมานิต (ตรึก จินตยานนท์) หรือเจ้าคุณนรฯ เพื่อไปกราบสักการะ เจ้าคุณนรฯ ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ สุจริต กตัญญูกตเวที ภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จนได้รับการไว้วางพระราชหฤทัยเป็นอย่างมาก และได้รับการแต่งตั้งบรรดาศักดิ์เป็นพระยานรรัตนราชมานิต ซึ่งแปลว่า “คนดีที่พระเจ้าแผ่นดินทรงยกย่องนับถือ”นอกจากนี้เจ้าคุณนรฯ ท่านยังได้บวชอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลในวันถวายเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรงเพศสมณะด้วยความเคร่งครัดต่อศีล เป็นผู้ที่บริสุทธิ์ทั้งกาย ใจ ปฏิบัติดี มีปฏิปทาที่มั่นคง เด็ดเดี่ยว เป็นที่ยอมรับและได้รับความเคารพนับถือจากพุทธศาสนิกชนว่า ท่านเป็นพระแท้ที่หาได้ยากยิ่งสำหรับใครที่อยากจะเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดเทพศิรินทราวาส แม้ว่าตอนนี้ทางพิพิธภัณฑ์ยังไม่ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ แต่หากสนใจสามารถดำเนินเรื่องขออนุญาตเข้าไปเยี่ยมชมภายในได้ค่ะ รับรองว่าจะตื่นตาตื่นใจไปกับเทคนิคการนำเสนอ และเข้าใจในเรื่องพุทธประวัติมากขึ้น พร้อมทั้งชมความงามของวัด และได้กราบพระทำสมาธิ ทำจิตใจของเราให้สงบด้วยค่ะ

 

 

พิพิธภัณฑ์พระพุทศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร

ที่อยู่ : เลขที่ 1469 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ 10100

เว็บไซต์ : www.lordbuddha-museum.comwww.facebook.com/lordbuddha.museum

เบอร์ติดต่อ : 02-224-7619-22, 02-224-7726-30, 081-612-0500, 083-718-4111

อีเมลล์ : raviwan@lordbuddha-museum.com

การเดินทาง : รถประจำทางสาย 7 15 47 53 204

 

 

ขอขอบคุณ KTC

 

**บทความรีวิวร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว และแนะนำวางแผนเที่ยว เป็นบทความที่ทางเว็บขอสงวนลิขสิทธิ์ผลงานการเขียน ห้ามทำซ้ำ หรือคัดลอกเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อในเว็บอื่นๆ และสื่อตีพิมพ์ จนกว่าจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทีมงาน


ติดตาม travel.truelife.com ได้อีกช่องทางที่

FB : Travel Truelife

 ทุกเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาหาร และสุขภาพ คลิกที่http://travel.truelife.com


พิพิธภัณฑ์พระพุทศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร

ที่อยู่ : เลขที่ 1469 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ 10100

เว็บไซต์ : www.lordbuddha-museum.comwww.facebook.com/lordbuddha.museum

เบอร์ติดต่อ : 02-224-7619-22, 02-224-7726-30, 081-612-0500, 083-718-4111

อีเมลล์ : raviwan@lordbuddha-museum.com

การเดินทาง : รถประจำทางสาย 7 15 47 53 204