สำนักพระราชวังขอแจ้งปิดการเข้าชมพระราชฐาน และสถานที่ต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

สำนักพระราชวังขอแจ้งปิดการเข้าชมพระราชฐาน และสถานที่ต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป
Muzika
30 มกราคม 2564 ( 12:20 )
837

     สำนักพระราชวังขอแจ้งปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะคลี่คลาย

 

 

     เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ ออกเผยแพร่ประกาศ สำนักพระราชวัง แจ้งปิดการเข้าชมพระราชฐาน และสถานที่ต่าง ๆ รวม 7 แห่ง ดังนี้

  • พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  • พระราชวังบางปะอิน
  • พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
  • โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ
  • พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  • พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
  • โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

     มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่จะคลี่คลาย

 

ที่มา : www.royaloffice.th

====================