รีเซต

บรรยากาศงาน “ไหว้จันทรา...รักษาเวิ้งฯ มรดกรัตนโกสินทร์” 2554

บรรยากาศงาน “ไหว้จันทรา...รักษาเวิ้งฯ มรดกรัตนโกสินทร์” 2554
14 กันยายน 2554 ( 08:41 )
8K

สำหรับงานไหว้จันทรารักษาเวิ้งฯ มรดกรัตนโกสินทร์  จัดขึ้นปีนี้เป็นปีแรก ด้วยพี่น้องชาวเวิ้งฯ ต้องการที่จะสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8 ซึ่งเป็นพิธีกรรมเก่าแก่ที่ชาวจีน รวมถึงชาวไทยเชื้อสายจีนสืบทอดต่อเนื่องกันมายาวนาน ด้วยเชื่อว่าในธรรมชาติย่อมมีการเกิดและดับไป มีกลางคืนย่อมมีกลางวัน ซึ่งต่างอยู่กันโดยสมดุลย์ เรียกว่าพลังอิน-หยาง

เทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ถือว่าเป็นประเพณีที่ชาวจีนถือเป็นสิ่งสำคัญ ชาวจีนถือว่าเป็นวัฒธรรมที่แสดงความกตัญญูต่อธรรมชาติและฤดูกาล โดยถือว่า พระอาทิตย์เป็นพี่ชาย พระจันทร์เป็นพี่สาว จึงจัดให้มีการสักการะบูชา เหตุที่มีการไหว้พระจันทร์ในฤดูนี้


นิทรรศการและซุ้มไหว้พระจันทร์ที่จำลองการจัดโต๊ะ ในความหมายของ”มณฑล จักรวาล จันทรา” พร้อมนิทรรศการบอกเล่าความสำคัญของเทศกาลไหว้พระจันทร์ และประวัติความเป็นมาของเวิ้งฯ
 

  การประกวดจัดโต๊ะไหว้พระจันทร์ของชาวชุมชน


 
บรรยากาศการแขวนโคมไฟตลอดทั้งเส้นเวิ้งนาครเขษม

วง CU Saxophone Quartet

 

วงสินเจริญบราเธอร์ส


ชมภาพงานเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/TravelTruelife

และอัพเดทข้อมูลการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่ travel.truelife.com