รีเซต

อัปเดต ขั้นตอนเดินทางไปญี่ปุ่น 2565 วิธีขอวีซ่าญี่ปุ่น เอกสารขอวีซ่า เที่ยวญี่ปุ่นง่ายๆ

อัปเดต ขั้นตอนเดินทางไปญี่ปุ่น 2565 วิธีขอวีซ่าญี่ปุ่น เอกสารขอวีซ่า เที่ยวญี่ปุ่นง่ายๆ
เอิงเอย
7 กันยายน 2565 ( 10:33 )
59.6K

     หลายคนที่อดใจรอให้ ญี่ปุ่นเปิดประเทศ แบบเต็มที่ไม่ไหว คิดถึง ญี่ปุ่น อยากไปเที่ยวมากๆ แล้ว ตอนนี้ก็สามารถเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นกันได้ค่ะ แต่จะยังคงมี เงื่อนไขในการเที่ยวญี่ปุ่น สักหน่อย เพราฉะนั้น ตามเรามาอัปเดต ขั้นตอนเดินทางไปญี่ปุ่น 2565 วิธีขอวีซ่าญี่ปุ่น และ เอกสารขอวีซ่าญี่ปุ่น กันได้เลย! 

 

ขั้นตอนเดินทางไปญี่ปุ่น 2565 วิธีขอวีซ่าญี่ปุ่น

(ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2565)

 

     ญี่ปุ่น อนุญาตให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเดินทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นได้ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา โดยอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรในประเทศญี่ปุ่น หรือผู้ประกอบการทัวร์ท่องเที่ยวของญี่ปุ่น โดยมีเงื่อนไขในการท่องเที่ยวญี่ปุ่นดังนี้ค่ะ 

 

เงื่อนไขในการเที่ยวญี่ปุ่น

 1. ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม ไม่ต้องตรวจโควิด-19 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> เช็คเลย! ฉีดวัคซีนยี่ห้อไหน เข้าญี่ปุ่นได้ไม่ต้องกักตัว
 2. ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินทางแบบเที่ยวด้วยตัวเอง
 3. อนุญาตให้เดินทางท่องเที่ยวแบบไม่มีไกด์ได้  แต่ต้องมีผู้ประกอบการทัวร์จากญี่ปุ่นเป็นผู้ดูแล
 4. รูปแบบทัวร์จะต้องมีกำหนดการเดินทางไว้ล่วงหน้า
 5. ต้องซื้อประกันสุขภาพสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว
 6. ต้องขอวีซ่าเดินทางเข้าญี่ปุ่น
 7. เดินทางไปได้เฉพาะพื้นที่ที่ไม่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน / พื้นที่ที่จังหวัดต่างๆ ที่ได้ตกลงให้ความร่วมมือแล้ว
 8. ระหว่างการเดินทางอาจจะต้องรับการตรวจสอบต่างๆ เช่น วิธีปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการติดเชื้อ การรับมือหากมีเหตุฉุกเฉิน และสถานะการเกิดผู้ติดเชื้อ เป็นต้น

     ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามการตัดสินใจของรัฐบาลญี่ปุ่น สามารถตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทางได้ที่ https://www.mofa.go.jp

 

 

วิธีขอวีซ่าญี่ปุ่น 2565 เพื่อการท่องเที่ยว

      แต่เดิมแล้ว นักท่องเที่ยวไทยสามารถเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นได้สบายๆ โดยไม่ต้องขอวีซ่า แต่หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้พิจารณาในการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวอีกครั้ง ทำให้ปัจจุบันนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565) การเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นของเรานั้นจะต้องมีการขอวีซ่าก่อนเดินทางค่ะ ตามเรามาอัปเดต วิธีการขอวีซ่าท่องเที่ยวญี่ปุ่น และ เอกสารสำหรับการขอวีซ่า ได้ตามนี้เลยค่ะ

การขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น เพื่อการท่องเที่ยว 

การยื่นคำร้องขอวีซ่า

 • การยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องยื่นผ่าน ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น (JVAC)  เท่านั้น โดยจะต้องยื่นผ่านตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวต่างๆ ที่มีบริษัทที่รับผิดชอบในญี่ปุ่นเท่านั้น

 • บริษัทที่รับผิดชอบในญี่ปุ่น (ตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวต่างๆ) จะต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ Entrants, Returnees Follow-Up System (ERFS)  ล่วงหน้า เพื่อขอรับ ใบรับลงทะเบียน (The Certificate for Completion of Registration) 

 

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า

สำหรับผู้ที่ได้รับใบรับลงทะเบียน (วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว)

 1. ใบรับลงทะเบียน
 2. บริษัทหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในญี่ปุ่น (ตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวต่างๆ) ต้องเตรียมกำหนดการเดินทาง (รายละเอียดของโปรแกรมทัวร์, รายชื่อลูกทัวร์, เบอร์ติดต่อของบริษัทท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่น, รวมถึงชื่อและเบอร์ติดต่อ ของหัวหน้าทัวร์)
 3. เอกสารอื่นๆ ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

 

เอกสารขอวีซ่าญี่ปุ่น 2565

 

เอกสารขอวีซ่าญี่ปุ่น

 1. หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย) *ณ วันที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น หนังสือเดินทางควรจะมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ แต่ทั้งนี้ ประเทศญี่ปุ่นไม่ได้มีการกำหนดอายุการใช้งานคงเหลือของหนังสือเดินทางว่าจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 2. ใบคำร้องขอวีซ่า (ท่านสามารถพิมพ์มาจากโฮมเพจของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือรับได้ที่ศูนย์ JVAC)  1 ชุด

 3. รูปถ่าย (ขนาด 2 x 1.4 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบคำร้อง) 1 ใบ

 4. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงค์ในการเดินทาง และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง)  ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย 1 ชุด

 5. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด

 6. ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงาน หรือ ข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่สังกัด (ให้ระบุตำแหน่ง วันเริ่มทำงาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน)- ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์

  - ในกรณีนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา และหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ

  - ในกรณีผู้อยู่ภายใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ

  * เอกสารทุกอย่างจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน ในกรณีที่ผู้ยื่นไม่มีอาชีพ หรือ ประกอบอาชีพที่ไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าได้ กรุณาทำหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้ โดยละเอียด ฉบับจริง 1 ชุด

  7. ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัว-สกุลหลังจากเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด

  8. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ของผู้ยื่นคำร้อง หรือผู้อุปการะ) ฉบับจริงและสำเนา (ทุกหน้า) 1 ชุด (ใช้สำหรับยื่นในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวเอง ยกเว้นสำหรับผู้ยื่นที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งมีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 2 หมื่นบาทขึ้นไป และสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือรับรองการทำงาน ไม่ต้องยื่นสมุดบัญชีธนาคาร ทั้งนี้รวมถึงการยื่นสำหรับครอบครัวในความอุปการะของบุคคลดังกล่าวด้วย)

  9. กำหนดการเดินทาง เอกสารเหล่านี้ไม่มีการกำหนดรูปแบบ แต่สามารถดูได้จากลิงค์ไฟล์ PDF ซึ่งจะมีตัวอย่างของเอกสาร ที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้

  10. บุคคลที่สามารถให้มีตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าได้นั้น กรุณาตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติที่นี่ (https://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/general.htm) กรณีที่ให้ตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าแทนนั้น ผู้ยื่นจะต้องเขียน หนังสือมอบอำนาจด้วยตนเอง (หนังสือมอบอำนาจภาษาอังกฤษ)

 

 

อัตราค่าธรรมเนียมขอวีซ่าญี่ปุ่น

 • Temporary Visitor Visa  วีซ่าทั่วไป 870 บาท
 • Multiple Entry Visa วีซ่า Multiple สำหรับการเดินทางหลายครั้ง 1,740 บาท
 • Transit Visa วีซ่าทรานซิท สำหรับการเดินทางผ่าน 200 บาท

     * ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า จะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า พร้อมค่าบริการ 705 บาท ให้กับศูนย์รับยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่น (JVAC)

 

ข้อควรรู้ก่อนขอวีซ่าเที่ยวญี่ปุ่น

 1. กรุณาระมัดระวังในการเตรียมเอกสารเนื่องจากเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ถ้าเอกสารไม่ครบจะไม่รับพิจารณาคำร้อง

 2. กรุณาเรียงลำดับเอกสารตามระเบียบการขอวีซ่าให้เรียบร้อยก่อนยื่นคำร้องที่ศูนย์ JVAC

 3. หากยื่นเอกสารปลอมหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางสถานทูตฯจะปฏิเสธการพิจารณาออกวีซ่า

 4. โดยหลักการเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องจะไม่คืนให้กับผู้ยื่น หากมีเอกสารใดๆ ก็ตามที่ ต้องการขอคืน กรุณาแนบสำเนาและแจ้งพนักงานที่ศูนย์ JVAC ให้ทราบด้วย

 5. ถึงแม้ว่าเอกสารที่ยื่นไว้จะครบสมบูรณ์ก็ตามแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการออกวีซ่าเสมอไป

 6.  ในกรณีที่มีการยื่นขอวีซ่าเป็นหมู่คณะ คือมีวัตถุประสงค์และกำหนดการเดินทางเหมือนกัน ขอแนะนำให้ยื่นวีซ่าพร้อมกันเป็นหมู่คณะไม่ควรแยกยื่น

 7. ข้อแนะนำผู้ยื่นขอวีซ่า ให้จัดการเรื่องตั๋วเครื่องบินหลังจากทางสถานทูตฯ อนุมัติวีซ่าแล้ว ยกเว้น กรณีผู้ยื่นขอวีซ่าทรานซิทเท่านั้น ที่จะต้องแสดงตั๋วเครื่องบินเพื่อประกอบการพิจารณา ทางสถานทูตฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆได้ ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านแม้ผู้ยื่นแจ้งว่าได้ซื้้อตั๋วเครื่องบินแล้ว

 

 

ข้อควรรู้หลังการขอวีซ่าเที่ยวญี่ปุ่น

 1. หากเอกสารที่เตรียมมาไม่ครบถูกต้องตามระเบียบที่ได้ระบุไว้ข้างต้น กรุณารับทราบด้วยว่าทางสถานทูตฯจะไม่สามารถรับพิจารณาคำร้องขอวีซ่า

 2. สำหรับวันและเวลาในการคืนหนังสือเดินทาง (การฟังผลวีซ่า) กรุณาตรวจยืนยันวันที่คืนหนังสือเดินทางตามที่ระบุไว้ในใบนัดฟังผล โดยที่ศูนย์ JVAC จะคืนหนังสือเดินทางให้ได้เร็วที่สุดคือ 5 วันทำการ ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจะติดในหนังสือเดินทาง สำหรับผู้ยื่นที่ทางสถานทูตฯ พิจารณาแล้วว่าอาจใช้เวลามากกว่า 5 วันทำการ

  ในบางกรณี ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเดินทาง หรือสถานการณ์ต่างๆ อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือการสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอวีซ่า หรือมีความจำเป็นต้องตรวจสอบไปยังกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น 

 3. หลังจากการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วทางศูนย์ JVAC จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์ ซึ่งในบางกรณีไม่สามารถพิจารณาวีซ่าได้ทันตามกำหนดการเดินทางที่ต้องการ ฉะนั้นกรุณายื่นขอวีซ่าล่วงหน้าหลายๆ วันก่อนการเดินทาง 

  กรณีที่ยังไม่ได้รับการติดต่อจากศูนย์ JVAC หลังจากที่ยื่นวีซ่าไปแล้วเป็นเวลามากกว่า 10 วัน ผู้ยื่นสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ โดยแจ้งหมายเลขใบนัดฟังผล (ตัวอักษรภาษาอังกฤษกับตัวเลข 6 หลัก ) และหมายเลขบาร์โค๊ด (ตัวเลข 8 หลัก) อนึ่ง กรุณารับทราบด้วยว่าการพิจารณาออกวีซ่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5 วันทำการ จึงไม่สามารถออกวีซ่าให้ได้เร็วก่อนกำหนดตามคำร้องขอเป็นกรณีพิเศษ

 4. ในกรณีที่มีการปฏิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูตฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อธิบายเหตุผล ถ้าต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งด้วยวัตถุประสงค์เดิมจะไม่สามารถยื่นได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับการปฎิเสธวีซ่า

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น สามารถสอบถามได้ด้วย ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ

 • โทร.0-2207-8503 และ 0-2696-3003
 • E-mail : japan-visa@bg.mofa.go.jp
 • เวลาทำการ 08.30 น. - 11.00 น. และ 13.30 น. - 15.00 น.
 • วันทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น)

ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC) กรุงเทพฯ

 • โทร.0-2251-5197-8
 • E-Mail : info.jpth@vfshelpline.com
 • เวลาทำการ 08.30-18.00 น.
 • วันทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น)

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย Embassy of Japan in Thailand

 

ที่เที่ยวญี่ปุ่น ที่น่าสนใจอื่นๆ