รีเซต

10 สุดยอดผัง เมืองโบราณ จากรอบโลก ที่มีการออกแบบดีที่สุด

10 สุดยอดผัง เมืองโบราณ จากรอบโลก ที่มีการออกแบบดีที่สุด
แมวหง่าว
22 มีนาคม 2561 ( 09:01 )
23.5K
     แต่ละประเทศของโลกนั้นล้วนเต็มไปด้วยเมืองโบราณที่ผ่านยุคสมัยมานับร้อยนับพันปี บางที่อาจหลงเหลือเพียงซากปรักหักพัง บ้างก็ได้รับการอนุรักษ์ และอยู่อย่างกลมกลืนกับเมืองสมัยใหม่ แต่ต่อไปนี้เราจะพาคุณไปชม 10 เมืองโบราณที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่รุ่งเรืองในอดีต และมีการวงผังเมืองได้อย่างสวยงามยอดเยี่ยมที่สุด

1. กรุงศรีอยุธยา ประเทศไทย

     ในช่วงหนึ่งแห่งประวัติศาสตร์โลก กรุงศรีอยุธยา เคยเป็นนครใหญ่อันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไม่มีแห่งใดสามารถเปรียบเทียบได้ ที่นี่เป็นอาณาจักรที่มั่งคั่ง มีความเจริญรุ่งเรืองสุดขีด เป็นแหล่งค้าขายระหว่างประเทศ เป็นแหล่งวิวัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมอันหลากหลาย เป็นอู่อารยธรรมอีกแห่งหนึ่งในซีกโลกตะวันออก และมีประชากรราว 1,000,000 คนเลยทีเดียว

     ช่วง 400 ปีของกรุงศรีอยุธยานั้น นักการทูตชาวตะวันตกที่เดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีด้วยได้เคยบันทึกเอาไว้ว่า เป็นเมืองที่สวยงาม แต่น่าเสียดายที่ถูกโจมตี และเผาทำลายลงในปี ค.ศ.1767 (พ.ศ.2310)

 

2. โรม (Rome) อิตาลี 

     โรมมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี โรมเคยเป็นเมืองที่มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตก กรุงโรมนั้นแต่แรกเป็นแค่เมืองเล็กๆ เท่านั้น แต่หลังจากผ่านยุคผ่านสมัยมานานก็กลายมาเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในยุคนั้น พร้อมกับการก่อตั้งระบบการปกครองแบบสาธารณรัฐ

 

3. นครรัฐวาติกัน อิตาลี 

     นครรัฐที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล เป็นที่ประทับของพระสันตะปาปา ซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก และยังเป็นแหล่งรวมศิลปวิทยาการอันยิ่งใหญ่ของโลกอีกด้วย ก่อตั้งในช่วงยุคเรเนซองส์ ปีค.ศ. 1929

 

4. บาร์เซโลน่า สเปน

     เมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และมีชื่อเสียงในด้านการจัดผังเมืองที่ดีที่สุด วางผังเมืองในลักษณะเป็นบล็อค แต่ละบล็อคมีถนนตัดผ่านทำให้สามารถเดินทางไปยังส่วนต่างๆ ของเมืองได้อย่างสะดวกสบาย

 

5. ปารีส ฝรั่งเศส

     มหานครที่มีประวัติศาสตร์การวางผังเมืองมายาวนานตั้งแต่สมัยโรมัน จนกระทั่งถึงยุคเรเนซองส์จึงเริ่มมีการวางผังเมืองเพื่อพัฒนาให้เมืองมีความสวยงามมากขึ้น จนมาถึงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมก็มีการวางผังใหม่โดยประยุกต์มาจากอังกฤษ ปัจจุบันผังเมืองปารีสมีการตัดถนนในแนวตรงอย่างชัดเจน เน้นความเป็นระเบียบ ใช้วงเวียนในการกระจายเส้นทาง 

 

6. กรุงเบิร์น สวิตเซอร์แลนด์ 

     เมืองหลวงที่ยังคงมีการอนุรักษ์เขตเมืองเก่าไว้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะตั้งอยู่ในโค้งแม่น้ำเพื่อเป็นปราการป้องกันข้าศึกในครั้งอดีต ปัจจุบันที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก

 

7. เอเธนส์ กรีซ

     เมืองสถิตแห่งเทพเจ้าที่ยังคงความสวยงามถึงปัจจุบัน เป็นหนี่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีระยะเวลาราว 3,400 ปี ในช่วง 508-322 ปีก่อนคริสต์ศักราช เป็นศูนย์กลางของศิลปะ การเรียนรู้ และปรัชญา

 

8. เคปทาวน์  ประเทศแอฟริกาใต้

     เมืองหลวงเก่าที่มีอายุอานามกว่า 300 ปี ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดและมีเสน่ห์ที่สุดเมืองหนึ่งในโลก เกือบทั้งเมืองจะถูกล้อมรอบโดยน้ำซึ่งทำให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองท่าไปโดยปริยาย ที่นี่ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองหลวงแห่งการออกแบบของโลก World Design Capital 2014 ด้วย 

 

9. ซีอาน จีน

     เมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน เป็นเมืองปลายทางของเส้นทางสายไหม ที่มีประวัติอันยาวนานกว่า 3,100 ปี การวางผังเมืองถูกทำอย่างระมัดระวังให้ถูกต้องเที่ยงตรงตามหลักฮวงจุ้ย

 

10. นอร์ดลิงเกิน เยอรมนี

     เมืองมรดกโลกที่แสดงถึงผังเมืองที่โดดเด่น และได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี มีอายุกว่า 1,100 ปีแล้ว ความพิเศษอีกอย่างก็คือเมืองนี้ถูกสร้างขึ้นบนหลุมอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกด้วย