รีเซต

งานแสดงสินค้าปลาสวยงามระดับนานาชาติ Thailand International Ornamental Fish Expo 2015

งานแสดงสินค้าปลาสวยงามระดับนานาชาติ Thailand International Ornamental Fish Expo 2015
aichan
27 พฤษภาคม 2558 ( 04:23 )
3.7K


ชวนเที่ยวงาน Thailand International Ornamental Fish Expo 2015 (TIOFE 2015) งานแสดงสินค้าปลาสวยงามระดับนานาชาติ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ ในวันที่ 2 – 5 มิถุนายน 2558 ภายในงานมีการจัดประกวดปลากัดสวยงาม ซึ่งมีผู้เข้าส่งประกวดมากที่สุดในโลก การจัดแสดงชนิดปลาสวยงามส่งออกของไทยมากกว่า 200 ชนิด อาทิ ปลาทอง หางนกยูง กระเบนสวยงาม ปอมปาดัวร์ หมอสี การจัดนิทรรศการด้านการผลิตปลากัดจากฟาร์ม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ การเจรจาธุรกิจการค้า รวมทั้งการจำหน่ายปลาสวยงามชนิดต่างๆ ในราคาถูกจากฟาร์มของเกษตรกร เป็นต้น

ประเภทผู้ออกงานแสดงสินค้า

    – ผู้เพาะพันธุ์ปลาสวยงาม / ผู้ส่งออก / ผู้จัดจำหน่าย / ผู้ค้าส่ง

    – เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสวยงาม / พรรณไม้น้ำ

    – ผู้ผลิตอาหารปลา / ผู้จัดจำหน่าย / ผู้กระจายสินค้า

    – ผู้ผลิต / ผู้จัดจำหน่าย / ผู้กระจายสินค้าเกี่ยวกับบ่อปลา ตู้ปลา ปั๊ม ระบบกรอง วัสดุกรอง ระบบไฟ

    – ผู้ผลิต / ผู้จัดจำหน่าย / ผู้กระจายสินค้าเกี่ยวกับการบำบัดน้ำ ยา และเวชภัณฑ์

    – ผู้ผลิต / ผู้จัดจำหน่าย / ผู้กระจายสินค้าเกี่ยวกับการตกแต่งบ่อปลาและตู้ปลา

    – ผู้รับออกแบบ จัดแต่งตู้ปลาและบ่อปลา

    – หนังสือและนิตยสารปลาสวยงาม

    – สมาคม / ชมรม ปลาสวยงามต่างๆ

    – ผู้ให้บริการต่างๆ / ที่ปรึกษา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ โทร. 0-2558-0172 ทางเว็บไซต์ tiofe.net และทางเฟสบุ้ก www.facebook.com/pages/TIOFE_EXPO


 

ติดตาม travel.truelife.com ได้อีกช่องทางที่

FB : Travel Truelife

 ทุกเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาหาร และสุขภาพ คลิกที่http://travel.truelife.com