รีเซต

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ควงกล้องท่องโลก” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ควงกล้องท่องโลก” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
แมวหง่าว
10 มกราคม 2556 ( 08:50 )
9.7K

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ควงกล้องท่องโลก”
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ควงกล้องท่องโลก” จัดโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ที่ได้ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ในช่วงปี 2554-2555 เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ จำนวน 181 ภาพ 

 

ในงานนี้ยังทรงพระราชทานพระราชานุญาต ให้ผู้จัดงานจัดวางสมุดแสดงความคิดเห็น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการได้เขียนข้อความแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างอิสระต่อภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ อันเป็นไปตามพระราชประสงค์ที่ทรงอยากทราบถึงความรู้สึกของผู้มาชมนิทรรศการของพระองค์อีกด้วย ร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพผ่านมุมมองของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ควงกล้องท่องโลก ” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2555 – วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 – 21.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์) ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (สี่แยกปทุมวัน) ทั้งนี้รายได้ทั้งหมดจะนำขึ้นทูลเกล้าถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย สอบถามรายละเอียด โทร.0-2214-6637-8

 

 

ที่มาและภาพประกอบ เฟซบุ๊ค Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

ทุกเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาหาร และสุขภาพ คลิกที่ http://travel.truelife.com

มาเป็นเพื่อนกับเราได้อีกหนึ่งช่องทางที่ Facebook http://www.facebook.com/TravelTruelife