รีเซต

วัดมหาธาตุ ที่เที่ยวสุโขทัย รำลึกอดีตชม วัดสวย สำคัญที่สุดใน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

วัดมหาธาตุ ที่เที่ยวสุโขทัย รำลึกอดีตชม วัดสวย สำคัญที่สุดใน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
SummerB
20 เมษายน 2565 ( 15:30 )
941

      ขี่จักรยานเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย แวะไหว้พระ วัดมหาธาตุ วัดสวย สำคัญแห่ง สุโขทัย ในอดีต สะท้อนเรื่องราวในประวัติศาสตร์ ความเชื่อ และวัฒนธรรมผ่านสถาปัตยกรรม และอารยธรรมที่ยังหลงเหลือให้เราได้ชื่นชมและศึกษากันจนถึงทุกวันนี้ นับเป็นหนึ่งใน ที่เที่ยวสุโขทัย มีความสำคัญที่สุด น่าไปสัมผัสบรรยากาศเก่าๆ ให้เห็นกับตาด้วยตัวเอง

 

ไหว้พระ วัดมหาธาตุ วัดสวย สุโขทัย

 

      วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสุโขทัย เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ และสำคัญที่สุดในอดีต เนื่องจากเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีต่างๆ รวมถึงเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาของอาณาจักรสุโขทัย ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม (UNESCO World Heritage Site) เมื่อปี พ.ศ. 2534 แม้สิ่งก่อสร้างภายในวัดจะมีการเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาหลายร้อยปี แต่เราก็ยังสามารถสัมผัสได้ถึงเสน่ห์ของศิลปะอันงดงามที่หาชมได้ยากยิ่งในปัจจุบันค่ะ

 

ประวัติ วัดมหาธาตุ

 

 

     วัดมหาธาตุ สร้างขึ้นในสมัย พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ใดค่ะ แต่จากข้อความบนศิลาจารึกหลักที่ 1 ที่กล่าวเอาไว้ว่า “...กลางเมืองสุโขทัยนี้มีพิหาร มีพระพุทธรูปทอง มีพระอัฎฐารศ มีพระพุทธรูปอันใหญ่ มีพระพุทธรูปอันราม...” ก็สันนิษฐานได้ว่า วัดมหาธาตุ เป็นวัดที่ศิลาจารึกกล่าวถึง เนื่องจากมีสิ่งก่อสร้าง และพระพุทธรูปตามที่กล่าวไว้ทั้งหมด บ่งบอกถึงความสำคัญของวัดแห่งนี้ที่มีต่ออาณาจักรสุโขทัยได้อย่างชัดเจน 

 

ไฮไลท์ วัดมหาธาตุ

 

 

      วัดมหาธาตุมีสิ่งก่อสร้างต่างๆ มากมาย ได้แก่ วิหาร โบสถ์ มณฑป และเจดีย์กว่า 200 องค์ โดยมี เจดีย์มหาธาตุทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ หรือ ทรงดอกบัวตูม เป็นเจดีย์องค์ประธาน สร้างด้วยสถาปัตยกรรมเอกลักษณ์แบบสุโขทัยแท้ รายล้อมไปด้วยเจดีย์อีก 8 องค์ 4 องค์ประจำทิศเป็นเจดีย์ทรงปราสาทแบบสุโขทัย ผสมผสานศิลปะขอม ตกแต่งลวดลายปูนปั้นด้วยศิลปะลังกา อีก 4 องค์ประจำมุมเป็นเจดีย์ทรงปราสาทห้ายอด ที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะพุกาม หริภุญไชย และล้านนา รอบๆ เจดีย์องค์ประธานยังมีรูปพระสาวกปูนปั้นในท่าอัญชุลีเดินประทักษิณประดิษฐานอยู่เป็นจำนวน 168 องค์

 

 

     เจดีย์องค์ประธานขนาบข้างด้วยมณฑปทั้ง 2 ด้าน โดยมี พระอัฎฐารส พระพุทธรูปยืน 18 ศอก ประดิษฐานอยู่ทั้งสองฝั่ง ส่วนทางทิศตะวันออกของเจดีย์ประธานจะเป็นที่ตั้งของ วิหารหลวง ก่อด้วยศิลาแลง สูงประมาณ 1.5 เมตร ซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐาน พระศรีศากยมุนี พระพุทธรูปทองที่กล่าวถึงในศิลาจารึกหลักที่ 1 แต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 พระองค์ก็ทรงอัญเชิญ พระศรีศากยมุนี ไปประดิษฐานที่ วัดสุทัศน์เทพวราราม ในกรุงเทพฯ แทนค่ะ

 

วัดมหาธาตุ ที่เที่ยวสุโขทัย

 

      รอบๆ วัดจะมีคูน้ำล้อมรอบทั้ง 3 ด้าน ด้วยมีสระน้ำ หรือที่คนสมัยก่อนเรียกว่า "ตระพัง" ตั้งอยู่ด้านหน้า เมื่อถึงฤดูบัวบานก็จะมีดอกบัวสีชมพูบานเย็นขึ้นอยู่ตามสระน้ำ หากมองย้อนจากบริเวณนี้ไปก็จะเป็นจุดชมอาทิตย์ตกดินที่สวยงามมากๆ แห่งหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเลยทีเดียวค่ะ

 

ข้อมูล วัดมหาธาตุ สุโขทัย