รีเซต

ประกาศ! 9 สายการบิน หยุดบินชั่วคราวถึงตุลาคม 2563 ทั้งในและต่างประเทศ

ประกาศ! 9 สายการบิน หยุดบินชั่วคราวถึงตุลาคม 2563 ทั้งในและต่างประเทศ
แมวหง่าว
29 มีนาคม 2563 ( 12:10 )
67.5K
3

     ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท. หรือ CAAT) เปิดเผยว่า ทางกพท. เห็นชอบให้สายการบินสัญชาติไทยจำนวน 9 สายการบิน แบ่งเป็น สายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ (Full-service airlines) จำนวน 3 ราย และสายการบินราคาประหยัด (Low-cost airline) 6 ราย หยุดทำการบินในเส้นทางต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

 

สายการบินที่หยุดทำการบินชั่วคราว

 

สายการบินในประเทศระหว่างประเทศ

การบินไทย

ทุกเส้นทาง
วันที่ 25 มี.ค. - 31 พ.ค. 63
- ทวีปเอเชีย วันที่ 25 มี.ค. - 31 พ.ค. 63
- ทวีปยุโรป วันที่ 1 เม.ย. - 31 พ.ค. 63 

ไทยสมายด์

เส้นทางเชียงใหม่ - ภูเก็ต
วันที่ 25 มี.ค. - 31 พ.ค. 63

ทุกเส้นทาง
วันที่ 25 มี.ค. - 31 พ.ค. 63


บางกอกแอร์เวยส์

เส้นทางกรุงเทพฯ - เชียงราย, กรุงเทพฯ - กระบี่, สมุย - กระบี่, เชียงใหม่ - กระบี่, เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่ - ภูเก็ต, เชียงใหม่ - สมุย, สมุย - เชียงใหม่
วันที่ 29 มี.ค. - 24 ต.ค. 63
ทุกเส้นทาง
วันที่ 16 มี.ค. - พ.ค. 63

ไทยแอร์เอเชีย

ทุกเส้นทาง
วันที่ 1 - 30 เม.ย. 63
ทุกเส้นทาง
วันที่ 27 มี.ค. - 24 ต.ค. 63

นกแอร์

กรุงเทพฯ-กระบี่, นครพนม, น่าน, ร้อยเอ็ด, แม่ฮ่องสอน
วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 63
ทุกเส้นทาง
วันที่ 31 ม.ค. - 25 ต.ค. 2563

ไทยไลอ้อนแอร์

ทุกเส้นทาง
วันที่ 25 มีนาคม - 30 เมษายน 63
ทุกเส้นทาง
วันที่ 25 มี.ค. - 30 เม.ย. 63

ไทยเวียดเจ็ท

ให้เปลี่ยนเที่ยวบิน สำหรับผู้สำรองที่นั่งช่วง 13- 16 เม.ย. 63 และลดความถี่การบินแต่ละเส้นทาง
วันที่ 24 มี.ค. - 3 เม.ย. 63
ทุกเส้นทาง
มี.ค. - ส.ค. 63

ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์

-ทุกเส้นทาง
วันที่ 26 มี.ค. - 16 มิ.ย. 63

นกสกู๊ต

-ทุกเส้นทาง
25 มี.ค. - 30 เม.ย. 63

 

สายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ 3 ราย ได้แก่

  • การบินไทย หยุดทำการบินเส้นทางในประเทศทุกเส้นทางระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2563 และโอนย้ายเที่ยวบินให้สายการบินไทยสมายล์ทำการบินแทน ด้านเที่ยวบินระหว่างประเทศหยุดทุกเส้นทาง ได้แก่ ทวีปเอเชีย หยุดระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2563 และทวีปยุโรป ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2563

  • สายการบินไทยสมายล์ หยุดทำการบินเส้นทางในประเทศ เชียงใหม่-ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2563 และหยุดทำการบินเส้นทางระหว่างประเทศทุกเส้นทาง ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2563

  • สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส หยุดทำการบินเส้นทางในประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ-เชียงราย, กรุงเทพฯ-กระบี่, สมุย-กระบี่, เชียงใหม่-กระบี่, เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่-ภูเก็ต, เชียงใหม่-สมุย และ สมุย-เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 24 ตุลาคม 2563 ด้านเส้นทางระหว่างประเทศหยุดทำการบินทุกเส้นทาง ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 24 ตุลาคม 2563

 

สายการบินราคาประหยัด 6 ราย ได้แก่

  • สายการบินไทยแอร์เอเชีย หยุดทำการบินเส้นทางในประเทศทุกเส้นทาง วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563 ยกเว้นเส้นทางอู่ตะเภา-ขอนแก่น หยุดบินระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 24 ตุลาคม 2563 และหยุดบินเส้นทางระหว่างประเทศทุกเส้นทาง ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 24 ตุลาคม 2563

  • สายการบินนกแอร์ หยุดทำการบินเส้นทางในประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ-กระบี่, นครพนม, น่าน, ร้อยเอ็ด, แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 และหยุดทำการบินเส้นทางระหว่างประเทศทุกเส้นทางตั้งแต่ 31 มกราคม - 25 ตุลาคม 2563

  • สายการบินไทยไลอ้อน หยุดทำการบินเส้นทางภายในประเทศและเส้นทางระหว่างประเทศ ทุกเส้นทางระหว่างวันที่ 25 มีนาคม-30 เมษายน 2563

  • สายการบินไทยเวียดเจ็ท หยุดทำการบินเส้นทางระหว่างประเทศทุกเส้นทาง ได้แก่ ประเทศจีน เดือนมกราคม-สิงหาคม 2563, ประเทศไต้หวันและเวียดนาม ระหว่างเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2563 สำหรับเส้นทางในประเทศให้เปลี่ยนเที่ยวบิน สำหรับผู้สำรองที่นั่งช่วงสงกรานต์ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2563 และลดความถี่การทำการบินแต่ละเส้นทางวันที่ 24 มีนาคม - 3 เมษายน 2563

  • สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ หยุดทำการบินเส้นทางระหว่างประเทศทุกเส้นทางระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 16 มิถุนายน 2563 และยกเลิกทำการบิน กรุงเทพฯ-บริสเบน

  • สายการบินนกสกู๊ต หยุดทำการบินเส้นทางระหว่างประเทศทุกเส้นทางระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 30 เมษายน 2563

===============