ขั้นตอนการจองเข้า ดอยหลวงเชียงดาว เชียงใหม่ ค่าธรรมเนียมเช่าเต็นท์ ลูกหาบ และอื่นๆ

ขั้นตอนการจองเข้า ดอยหลวงเชียงดาว เชียงใหม่ ค่าธรรมเนียมเช่าเต็นท์ ลูกหาบ และอื่นๆ
เอิงเอย
15 ตุลาคม 2563 ( 15:25 )
9.9K

       ใครที่เป็นสายเดินป่า ได้เวลากลับไปเยี่ยม ดอยหลวงเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ กันอีกครั้งแล้วค่ะ เพราะทาง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาธรรมชาติบริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 นี้ค่ะ โดยมีแนวทางปฏิบัติ และขั้นตอนต่างๆ ตามนี้เลย

C.Lotongkum / Shutterstock.com


ขั้นตอนการจอง เข้าพื้นที่
ดอยหลวงเชียงดาว เชียงใหม่

 

เอกสารการขออนุญาตเข้าพื้นที่

สำหรับบุคคลทั่วไป

1. หนังสือขออนุญาตให้เข้าพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ >>> แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ขออนุญาต และผู้ร่วมคณะทุกคน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. เบอร์โทรศัพท์ พร้อมรายชื่อผู้ติดต่ออย่างน้อย 2 เบอร์

4. สำเนาทะเบียนรถทุกคัน (กรณีเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ฯ หน้ายางกว้างไม่เกิน 10.5 นิ้ว สูงไม่เกิน 32.5 นิ้ว) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


สำหรับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา หรือหน่วยงานเอกชน

1. หนังสือขออนุญาตให้เข้าพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า (หนังสือราชการ)
- เรียนผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
- ระบุสถานที่
- ระบุวันเวลา
- ระบุจำนวนคน
- แจ้งวัตถุประสงค์

2. กำหนดการ หรือโครงการ

3. เบอร์โทรศัพท์ พร้อมรายชื่อผู้ประสานงานอย่างน้อย 2 เบอร์

*กรณีขอยกเว้นค่าบริการฯ ต้องให้มีผู้มีอำนาจสูงสุดเซ็นต์เท่านั้น เช่น ผู้อำนวยการ อธิการบดี

 

relax_gap / Shutterstock.com

 


วิธีการยื่นเอกสาร

 

บุคคลทั่วไป (พักแรม)

 • ยื่นเอกสาร (ก่อน 4 วันทำการ) ณ ที่ทำการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) หรือ ยื่นเอกสารผ่านอีเมล dnp16wl@gmail.com ได้ในเวลา 08.30-16.30 น.

 • หน่วยงานจะจัดลำดับก่อนหลังของผู้ยื่นคำร้อง โดยจะเรียงลำดับจากผู้ที่มายื่นเอกสารด้วยตนเอง และผู้ที่ส่งทางไปรษณีย์ก่อนวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เป็นลำดับแรก จากนั้นจะดำเนินการจัดลำดับผู้ยื่นคำร้องเข้ามาเป็นลำดับต่อไป โดยถือเอาวันและเวลาการลงทะเบียนรับเอกสารที่งานธุรการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เป็นสำคัญ

 

บุคคลทั่วไป (ไม่พักแรม)

 • ติดต่อ ณ ที่ทำการสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ที่ต้องการท่องเที่ยวได้เลย

 

นักเรียน นักศีกษา หน่วยงานราชการ หรือสถานศึกษา

 • สามารถยื่นเอกสาร (ก่อน 4 วันทำการ) ด้วยตนเอง / ส่งไปรษณีย์ / ส่งอีเมล ที่ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ฝ่ายอนุญาตและเงินรายได้ อาคารสืบ นาคะเสถียร ชั้น 5
  61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  เบอร์โทร.0-2561-0777 ต่อ 1615 หรือ 0-2579-8273
  อีเมล : permission1615@gmail.com

 

 

อัตราค่าบริการ สำหรับผู้เข้าศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาว


      เมื่อได้รับการอนุญาตเข้าศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาวเรียบร้อยแล้ว สามารถติดต่อเพื่อแจ้งความจำนงรับบริการต่างๆ ได้ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว โทร.0-5345-6623 โดยสามารถชำระค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ) ได้ ณ ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัต์ป่าเชียงดาวในวันที่ขึ้นศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาว

ค่าธรรมเนียมเข้าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว

 • ผู้ใหญ่ 20 บาท/คน (อายุ 14 ปีขึ้นไป)
 • เด็ก 10 บาท/คน (อายุ 4-13 ปี)
 • ชาวต่างชาติ 200 บาท/คน
 • ค่ามัดจำขยะ 500 บาท คน
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่กางเต็นท์ หลังละ 30 บาท/คน/คืน
 • ค่าประกันชีวิต

 

อัตราค่าเช่าอุปกรณ์ในการพักแรม

 • เต็นท์ 300 บาท/หลัง
 • ถุงนอน 100 บาท/ถุง
 • แผ่นรองนอน 50 บาท/อัน
 • หม้อสนาม 60 บาท
 • เตาแก๊ส 100 บาท/อัน
 • แก๊สกระป๋อง 60 บาท/กระป๋อง
 • กระเป๋าชุดขับถ่ายฉุกเฉินประมาณ 200 บาท/ชุด/คน
 • ค่ามัดจำอุปกรณ์พักแรม 500 บาท

 

บริการจากชุมชน

 • ค่าบริการรถรับจ้าง ไป-กลับ 480 บาท/คน (โดยสารได้จำนวน 5 คน)
 • ค่าบริการคนนำทาง ไป-กลับ 120 บาท/คน (บริการนักท่องเที่ยวได้จำนวน 10 คน)
 • ค่าบริการลูกหาบ ไป-กลับ 200 บาท/คน (บริการนักท่องเที่ยวได้จำนวน 5 คน)
  *ลูกหาบ 1 คน ขนสัมภาระได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม


รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5345-6623
ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

 

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก เพจเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว

 

รวมที่เที่ยว ที่พัก อัพเดทเทรนด์ ฟินทั่วไทยและต่างประเทศ

อ่านง่าย สบายกว่าที่เคย! บนแอปพลิเคชัน ทรูไอดี

ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!