โปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์ส ลด 50% บินเที่ยวไทย จ่ายครึ่งเดียว

โปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์ส ลด 50% บินเที่ยวไทย จ่ายครึ่งเดียว
เอิงเอย
24 มีนาคม 2564 ( 07:59 )
3.6K

     สายเที่ยวเฮกันอีกแล้วค่ะ กับ โปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์ส ลด 50% บินเที่ยวไทย จ่ายครึ่งเดียว โดยชวนสมาชิกฟลายเออร์โบนัสเดินทางท่องเที่ยว ออกค่าบัตรโดยสารให้ครึ่งหนึ่งค่ะ ตั้งแต่ 24-26 มีนาคม 2564 ส่วนลดนี้สามารถใช้สำรองที่นั่งได้เฉพาะแบบไป-กลับ ในเส้นทางภายในประเทศที่ร่วมรายการและทำการบินโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น อีกทั้ง ส่วนลดนี้ยังสามารถใช้จองได้ทุกวัน ไม่เว้นช่วงวันหยุดยาวหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ

 

 

ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ส่วนลด

24 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. - 26 มีนาคม 2564 เวลา 20.00 น. ได้ที่  https://www.bangkokair.com/halfprice

 

      เมื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้ว จะได้รับอีเมลแจ้งยืนยันสิทธิ์ภายใน 3 วัน หลังจากวันลงทะเบียน โดยสมาชิกฟลายเออร์โบนัสบุคคล 1 ท่านสามารถลงทะเบียนและรับส่วนลดได้ 1 สิทธิ์เท่านั้น ส่วนลดนี้สามารถใช้จองได้ทุกวัน ไม่เว้นช่วงวันหยุดยาวหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

ระยะเวลาในการใช้ตั๋วเดินทาง

3 เมษายน 2564 (08.00 น.) - 9 เมษายน 2564 (23.59 น.) ทาง www.bangkokair.com/halfprice

ระยะเวลาเดินทาง : 3 เมษายน-30 กันยายน 2564

 

หมายเหตุ

ส่วนลดจากแคมเปญ “บินเที่ยวไทย จ่ายครึ่งเดียว กับบางกอกแอร์เวย์ส” นี้ สำหรับสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่อาศัยภายในประเทศไทย ผ่านการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ส่วนลดถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น

❌ หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิกรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษดังกล่าวได้ที่ https://flyerbonus.bangkokair.com/member/register หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทร 1771 หรือ 02-270-6699 ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้ส่วนลด

 1. บางกอกแอร์เวย์สช่วยจ่ายค่าบัตรโดยสาร 50% ในรูปแบบส่วนลดค่าโดยสารเครื่องบิน (ไม่รวมถึงค่าภาษีสนามบิน, ค่าออกบัตรโดยสาร, ค่าธรรมเนียมน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าประกันการเดินทาง)

 2. ส่วนลดจากแคมเปญ “บินเที่ยวไทย จ่ายครึ่งเดียว กับบางกอกแอร์เวย์ส” นี้ สำหรับสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่อาศัยภายในประเทศไทย ผ่านการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ส่วนลดถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น

 3. สมาชิกฟลายเออร์โบนัสบุคคล 1 ท่านสามารถลงทะเบียนและรับส่วนลดได้ 1 สิทธิ์เท่านั้น (หนึ่งคนหนึ่งสิทธิ์)

 4. สมาชิกฟลายเออร์โบนัสผู้ได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าบัตรโดยสาร 50% ต้องสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์ www.bangkokair.com/halfprice เพื่อรับส่วนลด 50% (ผู้โดยสารต้องล็อกอินเข้าบัญชีสมาชิกฟลายเออร์โบนัสเพื่อสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์)

 5. สมาชิกฟลายเออร์โบนัสผู้ได้รับสิทธิ์ต้องตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลในบัญชีสมาชิกฟลายเออร์โบนัส (เช่น ชื่อ นามสกุล และ วันเกิด) ว่าถูกต้องตามหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนหรือไม่ โดยรายละเอียดข้อมูลเหล่านี้จะใช้ในการสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร

 6. ส่วนลดสามารถใช้สำรองที่นั่งได้ 1 ครั้งเท่านั้น

 7. ส่วนลดนี้ไม่สามารถมอบให้ผู้อื่น

 8. ส่วนลดนี้สามารถใช้สำรองที่นั่งสำหรับผู้ใหญ่ (Adult) 1 ที่นั่ง ต่อการจอง (booking) เท่านั้น

 9. ผู้โดยสารเด็กเดินทางในราคาเดียวกับผู้ใหญ่และไม่สามารถเดินทางคนเดียวได้ หากต้องการสำรองที่นั่งโดยใช้ส่วนลดสำหรับสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี กรุณาติดต่อ Call center 1771 หรือ 02 270 6699 (เวลาทำการ 08.00-20.00 น. ทุกวัน)

 10. ส่วนลดนี้ครอบคลุมทุกหมวดราคามาตรฐานบนเว็บไซต์ ได้แก่ Web Promotion, Web Saver และ Web Freedom และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชัน และ/หรือ ราคาพิเศษอื่นๆ ได้

 11. ส่วนลดนี้สามารถใช้สำรองที่นั่งได้เฉพาะแบบไป-กลับ ในเส้นทางภายในประเทศที่ร่วมรายการและทำการบินโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น

 12. ส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น และไม่สามารถคืนเงิน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรืออื่นๆ ได้

 13. ขอบเขตในการเลือกที่นั่งบนเที่ยวบินขึ้นอยู่กับราคาที่เลือก

 14. การจัดสรรที่นั่งบนเที่ยวบินอยู่ภายใต้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ณ จุดเช็คอินที่สนามบินสำหรับการจองที่มิได้มีการเลือกที่นั่งมาล่วงหน้า

 15. สามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก flyerbonus.bangkokair.com/earn-points

 16. ส่วนลดนี้สามารถใช้จองได้ทุกวัน ไม่เว้นช่วงวันหยุดยาวหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

 17. ส่วนลดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรืออื่นๆ ได้

 18. บัตรโดยสารลดราคานี้ไม่สามารถเปลี่ยนเที่ยวบิน เปลี่ยนวันเดินทาง เปลี่ยนเส้นทาง หรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง

 19. บัตรโดยสารลดราคานี้ไม่สามารถขอคืนเงิน (refund) หรือขอคืนเป็นทราเวลเวาเชอร์ (travel voucher)

 20. หากในกรณีที่ผู้โดยสารไม่มาขึ้นเครื่องตามที่ได้สำรองที่นั่งเอาไว้ บัตรโดยสารนั้นจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก

 21. ติดต่อสอบถามกรณีติดปัญหาการสำรองที่นั่ง โทร. 1771 หรือ 0-2270-6699 (เวลาทำการ 08.00- 20.00 น. ทุกวัน)

 22. บางกอกแอร์เวย์ส ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานภาพสมาชิกรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส หากตรวจพบการสมัครสมาชิกรายการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 23. บางกอกแอร์เวย์ส ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ ยกเลิก ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 24. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บางกอกแอร์เวย์สกำหนด การตัดสินของบางกอกแอร์เวย์สถือเป็นที่สิ้นสุด

 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/FlyBangkokAir