รีเซต

ท่ามกลางทะเลหมอก ที่ผาตั้ง

ท่ามกลางทะเลหมอก ที่ผาตั้ง
แมวหง่าว
29 ธันวาคม 2554 ( 16:16 )
4.8K

ดอยผาตั้ง ตั้งอยู่ที่บ้านผาตั้ง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,635 เมตร ฝาตั้งนี้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวจีนฮ่อ ม้ง และเย้า โดยเฉพาะจีนฮ่อนั้น อดีตเคยเป็นส่วนหนึ่ง ของกองพล 93 ซึ่งอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ดอยผาตั้งนี้ เช่นเดียวกับที่ดอยแม่สลอง

อัพเดทข้อมูลการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่ travel.truelife.com