รีเซต

ญี่ปุ่นเปิดทาง เพิ่ม วีซ่า สำหรับชาวต่างชาติ แบบมีเงื่อนไข

ญี่ปุ่นเปิดทาง เพิ่ม วีซ่า สำหรับชาวต่างชาติ แบบมีเงื่อนไข
แมวหง่าว
23 กุมภาพันธ์ 2561 ( 10:45 )
2.6K

รัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มพิจารณาอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่มีทักษะทางเทคนิค และเป็นผู้เชี่ยวชาญ เข้ามาทำงานในญี่ปุ่นมากขึ้นเพื่อรับมือกับภาวะขาดแคลนแรงงานในประเทศขณะนี้

 

รัฐบาลญี่ปุ่นจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากกระทรวงต่าง ๆ เพื่อศึกษาถึงการขยายจำนวนแรงงานชาวต่างชาติ โดยมีเงื่อนไขคือ จะรับชาวต่างชาติที่มีทักษะเชี่ยวชาญเข้ามาทำงานในญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ไม่เปิดรับแรงงานไร้ฝีมือ และไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาตินำครอบครัวมาพำนักในญี่ปุ่นด้วย รวมถึงจำกัดระยะเวลาในการอนุญาตให้พำนักในญี่ปุ่น

 

ในปัจจุบัน วีซ่าทำงานที่ออกให้แก่ชาวต่างชาติมี 18 สาขาอาชีพ เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัย แพทย์ และทนายความ โดยแรงงานต่างชาติในญี่ปุ่นจำนวน 1.28 ล้านคน มีเพียง 240,000 คนเท่านั้นที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนที่เหลือเกือบทั้งหมดเป็นนักศึกษาต่างชาติที่สามารถทำงานนอกเวลาได้จำกัดเวลา

 

คณะทำงานของรัฐบาลญี่ปุ่นพบว่า ขาดแคลนแรงงานใน 6 ภาคธุรกิจ คือ การพยาบาลดูแล การก่อสร้าง การคมนาคมขนส่ง การบริการ การค้าปลีก และการเกษตร

 

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในการรับแรงงานต่างชาติเฉพาะ “ผู้เชี่ยวชาญ” กำลังถูกวิจารณ์จากชุมชนออนไลน์ของชาวต่างชาติในญี่ปุ่นว่า ไม่ตอบโจทย์แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และสะท้อนทัศนคติกีดกันคนนอกของชาวญี่ปุ่น เพราะทั้งๆ ที่ญี่ปุ่นขาดแคลนแรงงานอย่างมาก แต่รัฐบาลยังตั้งแง่ในการออกวีซ่าทำงานเช่น ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น คุณสมบัติทางวิชาชีพ และไม่สามารถพาครอบครัวมาพำนักด้วยได้

 

 

 

อัพเดทที่พักสุดชิลล์ ที่เที่ยวสุดมันส์ ที่กินสุดฮิป

ติดตาม travel.trueid.net ได้ที่

Facebook Add friend ที่ ID : @TrueID

และ แอปพลิเคชั่น

TrueID Application