รีเซต

สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค และดรากอนแอร์ ประกาศปรับนโยบายน้ำหนักสัมภาระใหม่

สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค และดรากอนแอร์ ประกาศปรับนโยบายน้ำหนักสัมภาระใหม่
aichan
19 สิงหาคม 2559 ( 09:39 )
2.9K

 

สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค และดรากอนแอร์ ประกาศปรับนโยบายเกี่ยวกับกระเป๋าสัมภาระใหม่ โดยเพิ่มน้ำหนักสำหรับโหลดกระเป๋าสัมภาระ และปรับลดค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระส่วนที่เกินจากที่กำหนด เพื่อเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร

ทั้งนี้ ผู้โดยสารในทุกระดับชั้นจะได้รับสิทธิ์ในการเพิ่มน้ำหนักสำหรับโหลดกระเป๋าสัมภาระขึ้นอีก 10 กิโลกรัม ส่วนสมาชิกมาร์โคโปโลคลับในระดับซิลเวอร์จะได้รับสิทธิ์เพิ่มน้ำหนักสำหรับโหลดกระเป๋าสัมภาระขึ้นอีก 10 กิโลกรัม ระดับโกลด์เพิ่มอีก 15 กิโลกรัม และระดับไดมอนท์เพิ่มอีก 20 กิโลกรัม

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลก ค่าธรรมเนียมสำหรับน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกำหนดในแต่ละโซนเส้นทางบินได้รับการปรับเปลี่ยนเช่นกัน โดยมีการปรับลดค่าธรรมเนียมดังกล่าวในโซนเส้นทางบินต่างๆ สูงสุดถึงร้อยละ 40

นโยบายเกี่ยวกับกระเป๋าสัมภาระใหม่นี้จะใช้ควบคู่กับการจำกัดจำนวนกระเป๋า เพื่อให้ขั้นตอนการเช็คอินมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยผู้โดยสารชั้นธุรกิจ ผู้โดยสารชั้นประหยัดพรีเมียม และผู้โดยสารชั้นประหยัดสามารถโหลดกระเป๋าสัมภาระได้จำนวน 2 ใบ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม สำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่ง สามารถโหลดกระเป๋าสัมภาระได้จำนวน 3 ใบ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และสมาชิกมาร์โคโปโลคลับ ระดับโกลด์และไดมอนด์ จะได้รับสิทธิโหลดกระเป๋าสัมภาระเพิ่ม 1 ใบ

นอกจากการปรับนโยบายเกี่ยวกับการโหลดกระเป๋าสัมภาระแล้ว สายการบินดรากอนแอร์ยังมอบสิทธิในการเพิ่มน้ำหนักสำหรับสัมภาระถือขึ้นเครื่องให้เทียบเท่ากับสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค โดยปรับจาก 5 กิโลกรัม เป็น 7 กิโลกรัม สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดและชั้นประหยัดพรีเมียม ส่วนผู้โดยสารชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่ง จะปรับเป็น 10 กิโลกรัม และ 15 กิโลกรัมตามลำดับ

นโยบายเกี่ยวกับการโหลดกระเป๋าสัมภาระใหม่นี้จะสามารถใช้ได้กับเที่ยวบินที่มีการออกหรือเปลี่ยนบัตรโดยสารในวันที่ 15 กันยายน 2559 หรือหลังจากนั้น ส่วนนโยบายสำหรับกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

ผู้โดยสารสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับกระเป๋าสัมภาระของสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิคได้ที่ www.cathaypacific.com และสายการบินดรากอนแอร์ที่ www.dragonair.com ภายใต้หัวข้อ ‘ข้อมูลสัมภาระ’

 

 

นโยบายเกี่ยวกับกระเป๋าสัมภาระใหม่

1. การโหลดกระเป๋าสัมภาระ

ผู้โดยสารในทุกระดับชั้นจะได้รับสิทธิเพิ่มน้ำหนักสำหรับการโหลดกระเป๋าสัมภาระขึ้น 10 กิโลกรัม ภายใต้นโยบายเกี่ยวกับกระเป๋าสัมภาระใหม่

หมายเหตุ : สำหรับเที่ยวบินไปอเมริกาและนิวซีแลนด์ซึ่งใช้การจำกัดจำนวนกระเป๋าตามกฎของท้องถิ่น นโยบายเกี่ยวกับการโหลดกระเป๋าสัมภาระจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

 

2. ค่าธรรมเนียมสำหรับการโหลดกระเป๋าสัมภาระเกินกำหนด

ค่าธรรมเนียมสำหรับน้ำหนักสัมภาระที่เกินกำหนดจะมีการปรับลดลงตามโซนเส้นทางบินหลัก ภายใต้นโยบายเกี่ยวกับกระเป๋าสัมภาระและโซนเส้นทางบินใหม่

ผู้โดยสารที่ต้องการโหลดกระเป๋าสัมภาระเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 30 เหรียญสหรัฐต่อกระเป๋า 1 ใบ สำหรับเที่ยวบินในโซนเส้นทางบิน 1 – 3 และ 60 เหรียญสหรัฐต่อกระเป๋า 1 ใบ สำหรับเที่ยวบินในโซนเส้นทางบิน 4

 

ตัวอย่าง :

A) น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเกินกำหนด

หากผู้โดยสารชั้นประหยัดมีกระเป๋าสัมภาระที่ต้องการโหลดจำนวน 2 ใบที่น้ำหนักรวมกัน 33 กิโลกรัม ผู้โดยสารจะเสียค่าธรรมเนียม น้ำหนักที่เกินมา 3 กิโลกรัมตามข้อกำหนดของแต่ละโซนเส้นทางบิน

B) จำนวนกระเป๋าสัมภาระเกินกำหนด

หากผู้โดยสารชั้นประหยัดมีกระเป๋าสัมภาระที่ต้องการโหลดจำนวน 3 ใบที่น้ำหนักรวมกัน 30 กิโลกรัม ผู้โดยสารจะเสียค่าธรรมเนียมของจำนวนกระเป๋าที่เกินมา 1 ใบ

C) น้ำหนักและจำนวนกระเป๋าสัมภาระเกินกำหนด

หากผู้โดยสารชั้นประหยัดมีกระเป๋าสัมภาระที่ต้องการโหลดจำนวน 3 ใบที่น้ำหนักรวมกัน 45 กิโลกรัม ผู้โดยสารจะเสียค่าธรรมเนียมของน้ำหนักที่เกินมา 15 กิโลกรัมตามข้อกำหนดของแต่ละโซนเส้นทางบิน

 

3. กระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

สายการบินดรากอนแอร์ปรับนโยบายของสัมภาระถือขึ้นเครื่อง ให้เทียบเท่ากับสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค

03 กระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่อง สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิคและดรากอนแอร์

4. โซนเส้นทางบินที่ปรับเปลี่ยน

 

 

ติดตาม travel.truelife.com อีกช่องทางที่

ทุกเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาหาร และที่พัก คลิกที่ http://travel.truelife.com