เที่ยวไทย ไปกับ Smiling Tuk Tuk

เที่ยวไทย ไปกับ  Smiling Tuk Tuk
เอิงเอย
2 พฤศจิกายน 2558 ( 03:39 )
3.4K

 

บริษัท นวทรรศน์ ฮอสพิทัลลิตี้ จำกัด จัดโครงการ “Take a Ride, Share a Smile ครั้งที่ 1” เพื่อเปิดตัว แบรนด์การท่องเที่ยวเพื่อสังคม “Smiling Tuk Tuk” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย “รถโดยสาธารณะท้องถิ่น”

การเดินทางโดย “รถโดยสารสาธารณะท้องถิ่น” ถือเป็นเสน่ห์ที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน แต่ละเมือง แต่ละประเทศ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเช่น รถตุ๊กตุ๊กถือเป็นจุดเด่นของกรุงเทพมหานคร รถสองแถวแดงเป็นจุดเด่นของเชียงใหม่ รถคอกหมูเป็นจุดเด่นของสุโขทัย รถตุ๊กตุ๊กหน้ากบเป็นจุดเด่นของอยุธยาและตรัง เป็นต้น 

จุดเด่นของ “รถโดยสารสาธารณะท้องถิ่น” อย่างรถตุ๊กตุ๊ก และอัธยาศัยไมตรีของผู้ขับขี่รถโดยสารสำธารณะท้องถิ่น ถือเป็นเอกลักษณ์ในกำรสร้างประสบการณ์ และความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกได้ การพัฒนำศักยภาพของผู้ขับขี่ คุณภาพกำรบริการ และมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้ขับขี่เอง ผนวกกับการพัฒนาบริการในรูปแบบใหม่ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว และผู้สัญจรเดินทางได้ดียิ่งขึ้น


Smiling Tuk Tuk จะใช้ “รถโดยสาธารณะท้องถิ่น” เป็นตัวเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวเข้ากับชุมชน และวิถีชีวิตของคนไทย ผ่านการเดินทาง “แบบไทยๆ” โดยเริ่มต้นจากการพัฒนา “รถตุ๊กตุ๊กในเขตกรุงเทพมหานคร” ก่อนจะขยายไปยังรถโดยสารสาธารณะท้องถิ่นประเภทอื่นและในพื้นที่อื่นต่อไป

โครงการ “Take a Ride, Share a Share ครั้งที่ 1” พร้อมกิจกรรมท่องเที่ยวด้วยตุ๊กตุ๊กไปยังจังหวัดนนทบุรี ด้วยเส้นทางสุดพิเศษ ด้วยการไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการ และทุพลภาพกว่ำ 400 คน ที่บ้านนนทภูมิ แวะสักการะหลวงพ่อปัญญานันทภิขุ ที่วัดชลประทำนรังสฤษฏ์ ตลอดเส้นทางเราแวะชิมอาหารชื่อดัง เช่นข้าวหมูกรอบนายไซ ประชาชื่น และร้านระเบียงน้ำ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีโอกาสได้เดินท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และชิมอาหารบริเวณท่าน้ำนนทบุรีด้วย

โดยตั้งแต่วันนี้ นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวสร้างสรรค์กับ “Smiling Tuk Tuk” ได้แล้ว 4 เส้นทาง ประกอบด้วย

1. The Bangkok Highlights Tuk Tuk รายการนำเที่ยวครึ่งวัน สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มาเยือนกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรก โดยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสจุดเด่นของกรุงเทพมหานคร 4 จุดเด่นสำคัญ ได้แก่ โบราณสถาน อาหาร ชุมชนเก่าแก่ และการชมกรุงเทพมหานครจากมุมสูง

2. The Offbeat Tuk Tuk รายการนำเที่ยวครึ่งวัน สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เดินทางมาประเทศไทยซ้ำ (Repeat visitor) และนักท่องเที่ยวกลุ่มที่แสวงหำประสบการณ์ท้องถิ่น (Local experience) โดยนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของการสร้างเมืองกรุงเทพมหานคร และย้อนกลับไปเรียนรู้วัฒนธรรมชมชุมสมัยกรุงธนบุรี ทั้งชุมชนวัดสุวรรณ ชุมชนบ้านบุ และชุมชนกุฎีจีน ก่อนจะกลับมาดูการเคลื่อนย้ายชุมชนสู่ฝั่งพระนครบริเวณตลาดน้อย

3. The Romantic Tuk Tuk รายการนำเที่ยวช่วงเย็นถึงค่ำ สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคู่รักหรือกลุ่มฮันนีมูน เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส ตำนาน ความเชื่อ และประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความรักในกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยวจะได้เยี่ยมชมวัดเบญจมบพิตร แวะเที่ยวตลาดราชวัตรเพื่อชิมขนมเกี่ยวกับความรัก แวะปากคลองตลาดเพื่อเลือกสรรดอกไม้สวย สักการะพระตีรมูรติ เทพเจ้าแห่งความรัก

4. The Foodie Tuk Tuk รายการนำเที่ยวช่วงค่ำ ที่เน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เน้นประสบการณ์ด้านอาหารท้องถิ่นและประสบการณ์ท้องถิ่น ด้วยการพำเที่ยวในช่วง 20.00-24.00 เพื่อสัมผัสกรุงเทพในมุมที่แตกต่าง เช่น วัดโพธิ์ตอนกลางคืน โดยตลอดเส้นทาง แวะชิมร้านอาหารชื่อดังสำหรับคนท้องถิ่น ทั้งร้านผัดไทย ร้านก๋วยเตี่ยวคั่วไก่ เป็นต้น

5. Eat with Local Tuk Tuk รายการนำเที่ยวช่วงอาหารเย็น ที่จะนำนักท่องเที่ยวนั่งรถตุ๊กตุ๊ก ไปทานอาหารกับเจ้าบ้าน โดยนักท่องเที่ยวจะมีโอกาสได้ชิมอาหารฝีมือเจ้าบ้าน (Home cuisine) ชมการสำธิตการทำอาหาร ตลอดจนได้สร้างเพื่อนใหม่ที่เป็นคนท้องถิ่น

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.09-5943-9222 หรือ อีเมล์  info@smilingtuktuk.com และwww.smilingtuktuk.com 

 

ติดตาม travel.truelife.com อีกช่องทางที่


 

 ทุกเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาหาร และที่พัก คลิกที่ http://travel.truelife.com