รีเซต

ลาว ประกาศปิด 4 ด่าน ไทย-ลาว ต้านโควิด-19 แพร่ระบาด

ลาว ประกาศปิด 4 ด่าน ไทย-ลาว ต้านโควิด-19 แพร่ระบาด
เอิงเอย
3 เมษายน 2563 ( 16:09 )
1.9K
2

      แขวงไซยะบูลี สปป.ลาว ได้ออกประกาศ ปิด 4 ด่าน ไทย-ลาว เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ห้ามบุคคลเข้าออก เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 

 

Mikhail Priakhin / Shutterstock.com

 

      มีการแจ้งประกาศปิดการเดินทางของบุคคลเข้า-ออกด่านสากล 4 แห่งที่แขวงไซยะบูลี ระหว่าง ไทย และ สปป.ลาว ดังนี้

  • ด่านสากลสะพานมิตรภาพน้ำเหือง เมืองแก่นท้าว ตรงข้าม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
  • ด่านพูดู่ บ้านผาแก้ว เมืองปากลาย ตรงข้ามจุดผ่อนปรนภูดู่ บ้านม่วงเจ็ดต้น จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ด่านสากลเมืองเงิน ตรงข้ามบ้านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
  • ด่านบ้านปางมอน เมืองคอบ ตรงข้ามจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

 

      ยกเว้นพาหนะขนส่งสินค้าที่ได้รับอนุญาตดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย สามารถเข้า-ออกได้ แต่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน และคำแนะนำของด่านสากลที่บังคับใช้