สายการบินพีชเปิดเส้นทางใหม่ ซัปโปโร-กรุงโซล พร้อมโปรฯ ตั๋วราคาพิเศษ รับฤดูร้อน 2562

สายการบินพีชเปิดเส้นทางใหม่ ซัปโปโร-กรุงโซล พร้อมโปรฯ ตั๋วราคาพิเศษ รับฤดูร้อน 2562
aichan
21 ธันวาคม 2561 ( 04:00 )
4.3K
 • เส้นทางบินจากซัปโปโร (สนามบิน New Chitose) สู่กรุงโซล (สนามบิน Incheon) เปิดให้บริการ 25 เมษายน 2562 - ให้บริการทุกวัน
 • เส้นทางบินจากโอกินาว่า (สนามบิน Naha) สู่ฮ่องกง เปิดให้บริการ 28 มิถุนายน 2562 - ให้บริการทุกวัน
 • เส้นทางบินจากโตเกียว (สนามบิน Narita) สู่อามามิ โอชิมะ เปิดให้บริการ 1 ตุลาคม 2562 - ให้บริการทุกวัน
 • สองเส้นทางบินไป-กลับจากโตเกียว (สนามบิน Narita) สู่โอกินาว่า (สนามบิน Naha) เปิดให้บริการ 28 มิถุนายน 2562
 • มากที่สุดหกเส้นทางบินไป-กลับจากโตเกียว (สนามบิน Narita) สู่ซัปโปโร (สนามบิน New Chitose) เปิดให้บริการ 1 กันยายน 2562

 

 

     สายการบิน พีช เอวิเอชั่น (“พีช”โดย นายชินอิจิ อิโนอูเอะ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้ประกาศเปิดเส้นทางการบินใหม่ จากซัปโปโร (สนามบิน New Chitose) สู่กรุงโซล (สนามบิน Incheon) โดยจะเปิดจำหน่ายบัตรโดยสารในวันที่ 25 เมษายน 2562 พร้อมทั้งเส้นทางการบินจากโตเกียว (สนามบิน Narita) สู่อามามิ โอชิมะ เปิดให้บริการ 1 ตุลาคม 2562 และเส้นทางที่จะกลับมาให้บริการอีกครั้ง ได้แก่ โอกินาว่า (สนามบิน Naha) – ฮ่องกง, โตเกียว (สนามบิน Narita) – โอกินาว่า (สนามบิน Naha) และโตเกียว (สนามบิน Narita) – ซัปโปโร (สนามบิน New Chitose)

 

เส้นทางการบินระหว่างประเทศ

 

     พีชเปิดเส้นทางการบินจากซัปโปโร (สนามบิน New Chitose) - กรุงโซล (สนามบิน Incheon) โดยให้บริการทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 ถือเป็นเส้นทางระหว่างประเทศเป็นสายที่สองที่ออกเดินทางจากสนามบิน New Chitose ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เปิดให้บริการเส้นทางสู่ไทเป (สนามบินTaoyuan) ไปแล้ว ซึ่งการเปิดให้บริการเส้นทางนี้นับเป็นสายการบินแรกของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย โดยเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาพีชได้มีการระงับเส้นทางบินระหว่างโอกินาว่า (สนามบิน Naha) - ฮ่องกง เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งด้วยเส้นทางบินทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2562 จึงเป็นการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศของสายการบินพีช ที่ออกเดินทางจากโอกินาว่า (สนามบิน Naha) เป็น 5 เส้นทางด้วยกัน อันได้แก่ ไทเป (สนามบิน Taoyuan), เกาสง, กรุงโซล (สนามบิน Incheon) และกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยรายละเอียดตารางเวลาการบิน ราคา และวันที่บินพร้อมทั้งการจำหน่ายบัตรโดยสารจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

 

     นายชินอิจิ อิโนอูเอะ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวเสริมว่า “พีชจะทำให้สนามบิน New Chitose เป็นประตูสู่เอเชียเหนือด้วยการเชื่อมโยงฮอกไกโดกับกรุงโซลเข้าด้วยกัน ทั้งยังมีการกลับมาให้บริการเส้นทางบินในทุกวัน ของเส้นทางโอกินาว่า (สนามบิน Naha) – ฮ่องก
เส้นทางซัปโปโร (สนามบิน New Chitose) - ไทเป (สนามบิน Taoyuan) และเซนได - ไทเป (สนามบิน Taoyuan) นอกจากนี้เรายังออกแบบตารางการบินให้เหมาะกับผู้โดยสารชาวเอเชีย เพื่อให้เดินทางมาที่ญี่ปุ่นได้สะดวกขึ้นอีกด้วย พีชมุ่งมั่นที่จะเป็นสะพานสู่เอเชียด้วยการสร้างเส้นทางการบินที่ครอบคลุม เชื่อมโยงกับภูมิภาคต่าง ๆ ของญี่ปุ่นจากเหนือจรดใต้"

 

เส้นทางการบินในประเทศ

 

     ทั้งนี้พีชกำลังจะเปิดเส้นทางการบินจากโตเกียว (สนามบิน Narita) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยมีเที่ยวบินไป-กลับ หนึ่งเที่ยวต่อวัน

     โดยเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาได้มีการระงับเส้นทางบินระหว่างโตเกียว (สนามบิน Narita) - โอกินาว่า (สนามบิน Naha) เป็นการชั่วคราว ซึ่งจะมีการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ด้วยเที่ยวบินไป-กลับ สองเที่ยวต่อวัน และเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 ยังได้มีการระงับเส้นทางบินระหว่างโตเกียว (สนามบิน Narita) - ซัปโปโร (สนามบิน New Chitose) เป็นการชั่วคราว ซึ่งจะมีการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 1 กันยายน 2562 ด้วยจำนวน 6 เที่ยวบิน ไป-กลับต่อวัน ซึ่งจะส่งผลให้มีทั้งหมด 5 เส้นทางจากโตเกียว (สนามบิน Narita) ที่รวมเส้นทางบินไปโอซาก้า (สนามบิน Kansai) และฟุกุโอกะ โดยรายละเอียดตารางเวลาการบิน ราคา และวันที่บินพร้อมทั้งการจำหน่ายบัตรโดยสารจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

โปรฯ ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษรับฤดูร้อน 2562

 

     การจำหน่ายบัตรโดยสารเส้นทางการบินระหว่างประเทศในราคาพิเศษจะมีขึ้นในช่วงฤดูร้อนของปี 2562 (31 มีนาคม - 26 ตุลาคม 2562) และเปิดจำหน่ายบัตรโดยสารราคาพิเศษของบางเส้นทางระหว่างประเทศในวันที่ 18 ธันวาคมนี้
ข้อมูลรายละเอียดตามตารางด้านล่าง : ผู้โดยสารสามารถซื้อบัตรโดยสารได้จากเว็บไซต์พีช (flypeach.com) และที่คอนแทคเซ็นเตอร์ โปรดศึกษารายละเอียดต่าง ๆ จากหมายเหตุและในตาราง

 

<หมายเหตุ>

 • อัตราค่าโดยสารในตารางด้านล่างคือค่าโดยสารต่อหนึ่งที่นั่งแบบธรรมดา Simple Peach (ราคารวมภาษีแล้ว)
 • ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมน้ำมันกับผู้โดยสาร
 • ผู้โดยสารต้องชำระค่าธรรมเนียมการชำระเงินและค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินเพิ่ม
 • มีค่าธรรมเนียมเพิ่มสำหรับการเช็คอินสัมภาระและการจองที่นั่ง
 • มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจองเพิ่มเมื่อซื้อบัตรที่คอนแทคเซ็นเตอร์ หรือเคาเตอร์สนามบิน
 • ค่าโดยสารขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งในแต่ละเที่ยวบิน และค่าโดยสารในขณะที่ซื้อ
 • ราคาและเงื่อนไขการใช้งานอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • มีจำหน่ายเฉพาะบางเที่ยวบินเท่านั้น
 • ตารางบินและค่าโดยสารจะประกาศหลังจากได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

 

เกี่ยวกับสายการบินพีช (www.flypeach.com)
     สายการบินพีช เริ่มดำเนินการโดยมีฐานการบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซเมื่อเดือนมีนาคม 2555 และได้เปิดฐานการบินแห่งที่สองที่ท่าอากาศยานนาฮา ในเดือนกรกฎาคม 2557 รวมถึงการเริ่มให้บริการที่ท่าอากาศยานเซนไดในเดือนกันยายน 2560 ปัจจุบันปฏิบัติการบินด้วยเครื่องบินจำนวนทั้งหมด 21 ลำ และให้บริการมากกว่า 100 เที่ยวบินต่อวัน แก่ผู้โดยสารมากกว่า 13,000 รายในแต่ละวัน สำหรับเส้นทางภายในประเทศจำนวน 16 เส้นทาง และอีก 15 เส้นทางสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ


ราคาค่าโดยสารในประเทศ (31 มีนาคม - 26 ตุลาคม 2562)

 

ราคาค่าโดยสารระหว่างประเทศ (31 มีนาคม - 26 ตุลาคม 2562)

 

 

อัพเดทที่พักสุดชิลล์ ที่เที่ยวสุดมันส์ ที่กินสุดฮิป

ติดตาม travel.trueid.net ได้ที่

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง