รีเซต

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Muzika
9 มิถุนายน 2563 ( 11:07 )
419

     ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์, พารากอน และ บลูพอร์ต หัวหิน ผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย AMAZING THAILAND SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION (SHA) ประเภทธุรกิจศูนย์การค้าและห้างสรรรพสินค้า พร้อมรับมอบตราสัญลักษณ์ SHA จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตอกย้ำมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเชิงรุกขั้นสูงสุด แบบครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มาใช้บริการภายในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า

      วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ”หลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการธุรกิจตระหนักถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการในธุรกิจต่างๆ จึงเกิดโครงการ AMAZING THAILAND SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION (SHA) มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.), กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงสาธารณสุข, หอการค้าไทย และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ได้รับความปลอดภัย, มั่นใจด้านสุขอนามัยจากสินค้าตลอดจนการให้บริการ อีกทั้งเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

 

 

     เดอะมอลล์ กรุ๊ป ในฐานะองค์กรเอกชนที่ยืนหยัดเคียงข้างประชาชน มีความห่วงใยและให้ความสำคัญเรื่อง ความปลอดภัยของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการเป็นหัวใจหลัก ได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดรับกับ NEW NORMAL หรือชีวิตวิถีใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันให้ได้มากที่สุด ด้วยมาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัยเชิงรุกขั้นสูงสุด แบบครอบคลุมทุกมิติ รวม 100 มาตรการ ประกอบด้วย 5 มาตรการหลัก 34 มาตรการย่อย สำหรับลูกค้า ได้แก่ มาตรการสร้างสังคมไร้สัมผัส, มาตรการคัดกรองเข้มงวด, มาตรการลดความแออัด, มาตรการสุขอนามัยเชิงรุก, มาตรการเฝ้าระวังติดตาม และ 6 มาตรการเสริม 66 มาตรการย่อย สำหรับ 5 กลุ่มธุรกิจ สำหรับร้านค้าและพนักงานในศูนย์การค้า ได้แก่ มาตรการสำหรับร้านค้าทุกประเภทและพนักงานทุกคนภายในศูนย์การค้า, มาตรการสำหรับร้านอาหาร, คลินิก, ร้านตัดผม, ร้านแฟชั่น , ร้านไลฟ์สไตล์ และธนาคาร”

 

 

     จากมาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัยเชิงรุกขั้นสูงสุด แบบครอบคลุมทุกมิติดังกล่าว ทำให้ ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์, พารากอน และ บลูพอร์ต หัวหิน ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากโครงการ AMAZING THAILAND SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION (SHA) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มาใช้บริการภายในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า ในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ว่าจะได้การบริการและความปลอดภัยด้านสุขอนามัยอย่างสูงสุด

===============