รีเซต

งานประเพณี มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ปี 2559 นครศรีธรรมราช

งานประเพณี มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ปี 2559 นครศรีธรรมราช
aichan
16 กุมภาพันธ์ 2559 ( 04:24 )
5.8K

 

งานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ที่เมืองนคร กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนไม่ควรพลาด ด้วยพลังแห่งความเชื่อความศรัทธาหนึ่งเดียวในประเทศไทยบนดินแดนที่หลากหลายและแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์ ณ เมืองนครศรีธรรมราช เมืองแห่งอารยธรรม “มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ” กำหนดขึ้น ระหว่างวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และ สนามหน้าเมือง ซึ่งถือกันว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมมหากุศลที่ชาวพุทธพึงได้บำเพ็ญครั้งหนึ่งในชีวิต เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเป็นการสักการะองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิด อันประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การสมโภชผ้าพระบฎ การจัดตลาดนัดโบราณ การกวนข้าวมธุปยาสยาคู ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และสนามหน้าเมือง ในวันที่ 20,21 กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมขบวนแห่ผ้พระบฎพระในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 น จากสนามหน้าเมือง – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

 

นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า นครศรีธรรมราช เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,800 ปี และมีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนา มายาวนานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เป็นนครที่ตั้งอยู่ บนความเหมาะเจาะ ของความรุ่งเรืองทางการค้า ที่มาบรรจบกับความรุ่งโรจน์แห่งธรรม ก่อเกิดเอกลักษณ์มากมาย ทั้งเมือง วัฒนธรรม ทั้งทางธรรมชาติที่น่าหลงใหล คำว่านครศรีธรรมราช หมายถึง นครอันงามสง่าแห่งพระราชผู้ทรงธรรม มีวัฒธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ มีพระบรมธาตุเจดีย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกทุกหมู่เหล่า ที่ทุกภาคส่วนต่างภูมิใจร่วมผลักดัน “พระบรมธาตุ สู่มรดกโลก” งานประเพณี “มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ” ถือเป็นงานบุญที่สำคัญอีกงานหนึ่งที่มีการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมจัดต่อเนื่องมายาวนาน โดยเฉพาะปีนี้ถือว่าเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา ชาวเมืองนครศรีธรรมราช ได้สืบสานและพัฒนางานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุเป็นลำดับ เพื่อให้ได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก

 

นายจุมพล ตระกูลนุช วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติมว่า งานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เป็นเอกลักษณ์ของชาวนครศรีธรรมราช จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงวันมาฆบูชาและวิสาขบูชาพุทธศาสนิกชนมักหลังไหลจากทั่วสารทิศ ไม่เพียงแต่ชาวเมืองนครศรีธรรมราชเท่านั้น ยังมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศที่มีความศรัธาต่อองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เดินทางสักการะโดยนำผ้าผืนยาว สีเหลือง สีแดง และสีขาว แห่แหนเป็นขบวนยาวเพื่อไปห่มพระพรบมธาตุเจดีย์ในวันดังกล่าว ขบวนแห่ผ้าพระบฎในโอกาสมาฆบูชาที่ถือกันว่าเป็นโอกาสอันเป็นมงคลและมหากุศลยิ่ง พุทธศาสนิกชนทุกชาติทุกภาษาต่างหลั่งไหลกันมาแห่ผ้าบูชาองค์พระบรมธาตุเจดีย์เมืองนครอย่างเนืองแน่ในทุกปี นอกจากนี้ยังมีพิธีกวนข้าวมธุปยาสยาคู (ข้าวทิพย์) หนึ่งในกิจกรรมสำคัญของงานมาฆบูชา ซึ่งเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่นางสุชาดาถวายข้างมธุปยาสแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระพุทธเจ้าเสวยแล้วทรงบรรลุอภิสัมโพธิญาณพุทธศาสดาชน และมีอายุยืนยาว พลานามัยสมบูรณ์ ผิวพรรณผ่องใส และเป็นยาขนานเอกที่สามารถขจัดโรคร้ายได้ทุกชนิด พิธีกวนข้าวยาคูกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และหัวใจหลักของงานมาฆบูชาคือ ขบวนแห่ผ้าพระบฎ เพื่อนำขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 จากสนามหน้าเมืองไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พร้อมกิจกรรมเวียนเทียนในคืนวันที่ 22 ด้วย

 

ติดตาม travel.truelife.com อีกช่องทางที่

ทุกเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาหาร และที่พัก คลิกที่ http://travel.truelife.com