ททท. เล็งแพ็กเกจ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 2 กระตุ้นเที่ยวเมืองรอง และเที่ยววันธรรมดามากขึ้น

ททท. เล็งแพ็กเกจ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 2 กระตุ้นเที่ยวเมืองรอง และเที่ยววันธรรมดามากขึ้น
Muzika
5 สิงหาคม 2563 ( 10:29 )
819
1

     หลังจากผ่านมา 1 เดือนจากโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผยความคืบหน้า แนวทางการเปิดโครงการเที่ยวปันสุข ในส่วนของแพคเกจเราเที่ยวด้วยกันเฟส 2 ออกมาแล้ว เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

 

 

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประเมินแล้ว คาดจะเหลืองบประมาณจากการดำเนินการในเฟสแรกอยู่บางส่วน จากทั้งหมด 22,400 ล้านบาท จึงจะนำงบประมาณที่เหลือมาใช้กับเราเที่ยวด้วยกันเฟส 2 ซึ่งจะมีความชัดเจนภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ ทั้งในส่วนของรูปแบบโครงการ และสิทธิพิเศษที่จะมีเพิ่มเติม รวมถึงระยะเวลาในการดำเนินการ โดยจะพิจารณารูปแบบที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ผู้ที่ทำการจองเที่ยวในเฟส 1 เสียเปรียบ และเพื่อไม่ให้เป็นการรอนสิทธิ์ผู้ที่เดินทางเที่ยวก่อนหน้าแล้ว จากเดิมกำหนดเวลาของโครงการไว้ที่ 4 เดือน (เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม) เพราะคาดว่าไตรมาส 4/2563 จะมีต่างชาติเข้ามาได้มากขึ้น ซึ่งจะต่อเนื่องจากการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศทันที

 

     แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในต่างประเทศที่ยังมีความรุนแรงอยู่ ทำให้ไม่มีความชัดเจนที่จะอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามา จึงจะพิจารณาในการขยายระยะเวลาในการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ ผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ในงบประมาณที่เหลืออยู่ ทั้งการกระตุ้นเที่ยวเมืองรอง และเที่ยววันธรรมดามากขึ้น รวมถึงจะขยายให้ผู้ประกอบการโรงแรมเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นด้วย

 

     ในส่วนของการจับคู่ประเทศเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกัน (แทรเวล บับเบิล) ในประเทศที่มีความเสี่ยงโรคโควิด-19 น้อย ททท. พยายามช่วยเหลือผู้ประกอบการ ผ่านการดึงตลาดต่างชาติเข้ามาเพิ่มเติม แต่ต้องปรับเปลี่ยนมาตรการให้สอดคล้องกับการแพร่ระบาดมากขึ้น อาทิ การเข้ามาจะต้องกักตัว 14 วัน และการจำกัดพื้นที่ในการท่องเที่ยวและพักแรม ซึ่งจะต้องสอบถามความสมัครใจของคนในพื้นที่ด้วย คาดว่าในไตรมาส 4/2563 จะสามารถเปิดน่านฟ้าให้ต่างชาติเข้ามาได้ แต่หากยังไม่สามารถเปิดน่านฟ้าได้ จำนวนต่างชาติทั้งปี 2563 จะทำได้เพียง 7 ล้านคน ซึ่งมีสะสมในช่วง 6 เดือนแรกประมาณ 6.75 ล้านคน ขณะที่แนวโน้มในปี 2564 หากสถานการณ์ดีขึ้นได้ ประเมินว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะฟื้นตัวจากปี 2562 ประมาณร้อยละ 50 ทำให้ภาคท่องเที่ยวไทยจะต้องปรับตัว และให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น

 

อ้างอิง : thainews.prd.go.th

===============