รีเซต

ปรับ 8 เกณฑ์ใหม่ เราเที่ยวด้วยกัน เที่ยวจุใจกว่าเดิม

ปรับ 8 เกณฑ์ใหม่ เราเที่ยวด้วยกัน เที่ยวจุใจกว่าเดิม
Muzika
21 ธันวาคม 2563 ( 11:00 )
1.9K

     หลังจากเริ่มมาตรการ "เราเที่ยวด้วยกัน" มาระยะหนึ่งแล้ว ทางครม. จึงเห็นชอบให้มีการปรับปรุงเงื่อนไขของโครงการอีกครั้ง ทั้งเพิ่มค่าตั๋วเครื่องบิน และขยายสิทธิการจองห้องพัก เพื่อเป็นการปลุกการท่องเที่ยวที่เจอกระแส โควิด-19 ระลอกใหม่ที่โหมกระหน่ำในตอนนี้ สำหรับรายละเอียดทั้งหมด มีดังต่อไปนี้

 

 

8 เงื่อนไขใหม่ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน

 

 1. เพิ่มจำนวนสิทธิการจองห้องพัก


       ปรับปรุงขอบเขตการใช้สิทธิจำนวนการจองห้องพักจากเดิมประชาชนจองที่พักได้ไม่เกิน 10 คืน (Room night) ต่อ 1 สิทธิ เพิ่มเป็น 15 คืน (Room night) ต่อ 1 สิทธิ

 2. เพิ่มจำนวนห้องพัก


  เพิ่มจำนวนห้องพักในโครงการจากเดิม 5 ล้านคืน เป็น 6 ล้านคืน ทั้งนี้ จำนวนห้องที่เพิ่มมาจะสนับสนุนเฉพาะ E-voucher แต่ไม่อุดหนุนเรื่องค่าเครื่องบิน 

 3. ขยายระยะเวลาการใช้สิทธิโครงการ

  ขยายระยะเวลาการใช้สิทธิโครงการ จากเดิม สิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค. 2564 เปลี่ยนเป็นถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

 4. ขยายเวลาการจองโรงแรมที่พัก

  ขยายช่วงเวลาการจองที่พัก จากเวลา 06.00 – 21.00 น. เป็นเวลา 06.00 – 24.00 น. 

 5. เพิ่มโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตฯ ธุรกิจโรงแรม

  เพิ่มโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตฯ ธุรกิจโรงแรม แต่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ และพยุงการจ้างงาน

 6. เพิ่มลิสท์ธุรกิจ และบริการ เพื่อใช้ระบบคูปองออนไลน์

  อนุมัติให้ธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวสามารถใช้ระบบคูปองออนไลน์ (E-Voucher) ได้ ประกอบด้วย ธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพหรือธุรกิจการขนส่งภาคท่องเที่ยว

 7. เพิ่มวงเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน

  ปรับปรุงเกณฑ์สนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินจากเดิมรัฐสนับสนุน 40% แต่สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อ 1 สิทธิ เป็นสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อ 1 สิทธิ เฉพาะการเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เนื่องการภาคการท่องเที่ยวต้องพึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ประกอบด้วย ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย

 8. กำหนดหลักเกณฑ์การลาสำหรับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

  กำหนดหลักเกณฑ์การลาสำหรับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถลาพักร้อนในวันธรรมดาเพิ่มได้ 2 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อใช้สิทธิในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน โดยกำหนดให้แสดงหลักฐานประกอบการลา อันได้แก่ หลักฐานแสดงการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ และหลักฐานแสดงการเช็คอินและเช็คเอ้าท์โรงแรงที่พักตามโครงการฯ

 

อ้างอิง :

====================