เช็คเส้นทาง ตรวจสอบเวลาการเดินรถไฟ ช่วงโควิด ถึง 31 พฤษภาคม 2564

เช็คเส้นทาง ตรวจสอบเวลาการเดินรถไฟ ช่วงโควิด ถึง 31 พฤษภาคม 2564
เอิงเอย
11 พฤษภาคม 2564 ( 14:04 )
6.5K

     การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศปรับแผนให้บริการเดินรถโดยสารชั่วคราว ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564 นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 โดยสามารถ เช็คเส้นทาง ตรวจสอบเวลาการเดินรถไฟ ช่วงโควิด ได้ หลังการปรับเปลี่ยนขบวนรถที่ให้บริการเส้นทางต่างๆ ให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ ตามนี้ค่ะ 

 

Pawarin Prapukdee / Shutterstock.com

ตรวจสอบเวลาการเดินรถไฟ ช่วงโควิด

ขบวนรถไฟโดยสาร ที่ให้บริการ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน-31 พฤษภาคม 2564 

จำนวน 115 ขบวน มีดังนี้ 

 

1. ขบวนรถเชิงพาณิชย์

สายเหนือ จำนวน 4 ขบวน

 • ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 13/14 กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพ
 • ขบวนรถเร็วที่ 109/102 กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพ (ขบวนรถเร็วที่ 109 ปรับเวลาขบวนรถใหม่)

 

สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 6 ขบวน

 • ขบวนรถด่วนที่ 67/68 กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพ
 • ขบวนรถเร็วที่ 133/134 กรุงเทพ - หนองคาย - กรุงเทพ
 • ขบวนรถเร็วที่ 135/136 กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพ

 

สายใต้ จำนวน 6 ขบวน

 • ขบวนรถด่วนที่ 85/86 กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ
 • ขบวนรถเร็วที่ 167/168 กรุงเทพ - กันตัง - กรุงเทพ
 • ขบวนรถเร็วที่ 171/172 กรุงเทพ - สุไหงโกลก - กรุงเทพ
   

2. ขบวนรถเชิงสังคม

สายเหนือ จำนวน 20 ขบวน

 • ขบวนรถธรรมดาที่ 201/202 กรุงเทพ - พิษณุโลก - กรุงเทพ
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212 กรุงเทพ - ตะพานหิน - กรุงเทพ
 • ขบวนรถชานเมืองที่ 311/376 กรุงเทพ - รังสิต - หัวตะเข้
 • ขบวนรถชานเมืองที่ 301/302 กรุงเทพ - ลพบุรี - กรุงเทพ
 • ขบวนรถชานเมืองที่ 303/304 กรุงเทพ - ลพบุรี - กรุงเทพ
 • ขบวนรถชานเมืองที่ 313/314 กรุงเทพ - บ้านภาชี - กรุงเทพ
 • ขบวนรถชานเมืองที่ 317/318 กรุงเทพ - ลพบุรี - กรุงเทพ
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 401/402 ลพบุรี - พิษณุโลก - ลพบุรี
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 403/410 พิษณุโลก - ศิลาอาสน์ - พิษณุโลก
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 407/408 นครสวรรค์ - เชียงใหม่ - นครสวรรค์

 

 

สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 16 ขบวน

 • ขบวนรถธรรมดาที่ 233/234 กรุงเทพ - สุรินทร์ - กรุงเทพ
 • ขบวนรถชานเมืองที่ 341/342 กรุงเทพ - แก่งคอย - กรุงเทพ
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 415/418 หนองคาย - นครราชสีมา - หนองคาย
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 421/426 อุบลราชธานี - นครราชสีมา - อุบลราชธานี
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 427/428 นครราชสีมา - อุบลราชธานี - นครราชสีมา
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 429/430 นครราชสีมา - บัวใหญ่ - นครราชสีมา
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 431/432 แก่งคอย - ขอนแก่น - แก่งคอย
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 433/434 แก่งคอย - บัวใหญ่ - แก่งคอย

 

 

สายใต้ จำนวน 22 ขบวน

 • ขบวนรถธรรมดาที่ 255/254 ธนบุรี - หลังสวน - ธนบุรี
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 257/258 ธนบุรี - น้ำตก - ธนบุรี
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 261/262 กรุงเทพ - หัวหิน - กรุงเทพ
 • ขบวนรถชานเมืองที่ 351/352 ธนบุรี - ราชบุรี - ธนบุรี
 • ขบวนรถชานเมืองที่ 355/356 กรุงเทพ - สุพรรณบุรี - กรุงเทพ
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 445/446 ชุมพร - หาดใหญ่ - ชุมพร
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 447/448 สุราษฎร์ธานี - สุไหงโกลก - สุราษฎร์ธานี
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 451/452 นครศรีธรรมราช - สุไหงโกลก - นครศรีธรรมราช
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 453/454 ยะลา - สุไหงโกลก - ยะลา
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 463/464 พัทลุง - สุไหงโกลก - พัทลุง
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 489/490  สุราษฎร์ธานี - คีรีรัฐนิคม - สุราษฎร์ธานี

 

 

สายตะวันออก จำนวน 21 ขบวน

 • ขบวนรถธรรมดาที่ 275/276 กรุงเทพ - อรัญประเทศ - กรุงเทพ (ไม่มีเดินช่วง อรัญประเทศ – ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก)
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 277/278 กรุงเทพ - กบินทร์บุรี - กรุงเทพ
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 279/280 กรุงเทพ - อรัญประเทศ - กรุงเทพ (ไม่มีเดินช่วง อรัญประเทศ – ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก)
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 281/282 กรุงเทพ - กบินทร์บุรี - กรุงเทพ
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 283/284 กรุงเทพ - พลูตาหลวง - กรุงเทพ
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 285/286 กรุงเทพ - ฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ
 • ขบวนรถชานเมืองที่ 371/372 กรุงเทพ - ปราจีนบุรี - กรุงเทพ
 • ขบวนรถชานเมืองที่ 367 กรุงเทพ - ฉะเชิงเทรา
 • ขบวนรถชานเมืองที่ 378 หัวตะเข้ - กรุงเทพ
 • ขบวนรถชานเมืองที่ 383/384 กรุงเทพ - ฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ
 • ขบวนรถชานเมืองที่ 388 ฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ
 • ขบวนรถชานเมืองที่ 390/391 กรุงเทพ - ฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ

 

 

สายมหาชัย - วงเวียนใหญ่ - มหาชัย จำนวน 16 ขบวน

 • ขบวนรถที่ 4304/4305  
 • ขบวนรถที่ 4306/4307  
 • ขบวนรถที่ 4310/4311  
 • ขบวนรถที่ 4312/4313  
 • ขบวนรถที่ 4324/4325  
 • ขบวนรถที่ 4328/4329  
 • ขบวนรถที่ 4342/4343
 • ขบวนรถที่ 4344/4345

 

 

สายแม่กลอง - บ้านแหลม - แม่กลอง จำนวน 4 ขบวน

 • ขบวนรถที่ 4380/4383
 • ขบวนรถที่ 4386/4387

 

       สำหรับประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารเดินทางในขบวนรถที่งดให้บริการ สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่ โทร. 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง 

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก https://www.facebook.com/pr.railway

 

ตามติดเทรนด์เที่ยว อัพเดทที่พักสวย
แชร์ทริปสุดชิล โพสต์ภาพสุดปัง ของคุณได้แล้วที่ แอปทรูไอดี
คลิกเลย >> TrueID Travel Community <<

 

ยอดนิยมในตอนนี้

สิทธิประโยชน์แนะนำ

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง