รีเซต

รวมรายการ สิทธิลดหย่อนภาษี ปี 2562 ซื้ออะไรถึงจะได้ลดบ้าง ?

รวมรายการ สิทธิลดหย่อนภาษี ปี 2562 ซื้ออะไรถึงจะได้ลดบ้าง ?
Muzika
21 กุมภาพันธ์ 2563 ( 10:00 )
1.3K

     เวียนมาบรรจบอีกครั้งในทุกๆ ปี สำหรับสิ่งที่ชาวไทยผู้มีรายได้ทุกๆ คนจะต้องทำ นั่นก็คือการ "ยื่นภาษี" นั่นเองครับ ซึ่งก็ต้องมาพร้อมกับการสรุปรายการลดหย่อนภาษี ปี 2562 ถ้าพร้อมแล้วไปเตรียมตัวกันได้เลย

 

 

สำหรับรายการลดหย่อนภาษีปีนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ดังต่อไปนี้

 

 

1. ค่าลดหย่อนติดตัว

 • ส่วนตัว 60,000 บาท
 • คู่สมรส 60,000 บาท
 • บุตร 30,000 บาท (คนที่ 2 เป็นต้นไป เพิ่มอีก 30,000 บาท)
 • พิการ หรือทุพพลภาพ 60,000 บาท (รายได้ไม่เกิน 30,000 บาท)
 • พ่อ / แม่ (คนละ) 30,000 บาท (อายุ 60 ปีขึ้นไป รายได้ไม่เกิน 30,000 บาท)
 • ค่าคลอดบุตร 60,000 บาท

 

 

2. ค่าลดหย่อนการลงทุน และประกันต่างๆ

 

     กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ลดหย่อนภาษีแล้วได้ประโยชน์ทั้งในด้านของการออมเงิน และการได้ใช้สิทธิประโยชน์ในการวางแผนภาษีอีกด้วย ซึ่งการเลือกออมหรือลงทุนในตัวไหนก็ตาม ในกลุ่มนี้จะมีรายการค่าลดหย่อนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 

 • ประกันทั่วไป / เงินฝากที่มีประกันชีวิต 100,000 บาท
 • ประกันสุขภาพตัวเอง 15,000 บาท
  2 อย่างข้างต้นนี้รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
 • ประกันสังคม 9,000 บาท
 • ประกันชีวิตของสามีภรรยา (ที่ไม่มีเงินได้) 10,000 บาท
 • ประกันสุขภาพพ่อแม่ 15,000 บาท
 • ลงทุน Start-up 100,000 บาท
 • LTF (ปีสุดท้าย) 15% ของเงินได้ ไม่เกิน 500,000 บาท
 • RMF 15% ของเงินได้ ไม่เกิน 500,000 บาท
 • กองทุนการออมแห่งชาติ 13,200 บาท
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กบข. / กองทุนสงเคราะห์ครู 15% ของเงินได้ ไม่เกิน 500,000 บาท
 • ประกันชีวิตแบบบำนาญ 15% ของเงินได้ ไม่เกิน 200,000 บาท

 

 

3. ค่าลดหย่อนกระตุ้นเศรษฐกิจ

 

     รายการลดหย่อนภาษี กระตุ้นเศรษฐกิจ ในกลุ่มนี้จะเป็นค่าลดหย่อนที่ให้เพิ่มสำหรับกรณีที่มีการจ่ายเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจบางอย่าง หรือเป็นมาตรการของรัฐที่อยากกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายมากขึ้น ซึ่งในกลุ่มนี้มีรายการค่าลดหย่อนภาษีที่เพิ่งประกาศในปีนี้ ดังนี้ครับ 

 

 • ช้อปช่วยชาติ หนังสือ & e-book / OTOP ยางรถยนต์ที่ผลิตในไทย 15,000 บาท (1 ม.ค. - 16 ม.ค. 62)
 • สินค้า OTOP 15,000 บาท (30 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62)
 • อุปกรณ์การศึกษา / กีฬา 15,000 บาท (1 พ.ค. 62 - 31 ธ.ค.. 62)
 • ท่องเที่ยวไทยเที่ยวเมืองหลัก 15,000 บาท
  เที่ยวเมืองรอง 20,000 บาท
  2 อย่างนี้ข้างบนนี้รวมกันไม่เกิน 20,000 บาท (30 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62)
 • ค่าซื้อบ้าน / คอนโดหลังแรก 200,000 บาท (30 เม.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62)
 • ดอกเบี้ยบ้าน / คอนโด 100,000 บาท
 • หนังสือ / E-Book 15,000 บาท (1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)
 • ซ่อมบ้าน / รถ ที่ประสบภัยพิบัติ บ้าน 100,000 บาท รถ 30,000 บาท

 

 

4. ค่าลดหย่อนการบริจาค

     ไม่เกิน 10% ของเงินได้สุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนอื่นๆ ได้แก่

2 เท่า

 • สถานศึกษาของรัฐ (เฉพาะ e-Donation)
 • สถานศึกษาเพื่อจัดหาหนังสือ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ
 • กองทุนยุติธรรมฯ
 • สถานพยาบาลของรัฐ
 • อปท.เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา / องทุนพัฒนาครูฯ
 • สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากตปท.
 • โครงการฝึกอบรมของสถานพินิจฯ
 • กองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

1 เท่า

 • บริจาคอื่นๆ ให้แก่สถานสาธารณกุศล, มูลนิธิที่อธิบดีประกาศกำหนด, กองทุนอื่นๆ

===============