รีเซต

เช็คก่อนบิน ช่วงโควิด-19 ไปจังหวัดไหน ต้องเตรียมเอกสาร และปฏิบัติตัวยังไงบ้าง?

เช็คก่อนบิน ช่วงโควิด-19 ไปจังหวัดไหน ต้องเตรียมเอกสาร และปฏิบัติตัวยังไงบ้าง?
เอิงเอย
2 พฤษภาคม 2563 ( 11:04 )
64K
3

       กลับมาบินแล้ววว! สำหรับสายการบินต่างๆ ในบ้านเรา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นต้นไป ซึ่งในสถานการณ์ช่วง โควิด-19 แบบนี้ เรามาเช็คก่อนบินกันค่ะว่า การเดินทางไปจังหวัดไหน ต้องมีเอกสารอะไร และปฏิบัติตัวยังไงบ้าง ?

 

 

 

สายการบินที่เปิดให้บริการช่วงโควิด-19

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563

 

       สายการบินที่จะกลับมาให้บริการในเส้นทางบินภายในประเทศมี 4 สายการบิน คือ สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และสายการบินไทยเวียตเจ็ท โดยจะมีเส้นทางการบิน ไปยังสนามบินต่างๆ ทั่วประเทศ คือ

 

i viewfinder / Shutterstock.com

 

      สนามบินลำปาง สนามบินแม่สอด ตาก สนามบินพิษณุโลก สนามบินบุรีรัมย์ สนามบินสกลนคร สนามบินนครพนม สนามบินร้อยเอ็ด สนามบินขอนแก่น สนามบินอุบลราชธานี สนามบินอุดรธานี สนามบินตรัง สนามบินนครศรีธรรมราช สนามบินสุราษฎร์ธานี สนามบินกระบี่ สนามบินเชียงใหม่ สนามบินเชียงราย สนามบินหาดใหญ่ สงขลา

 

บินไปถึงแต่ละจังหวัด 
ต้องเตรียมเอกสาร และปฏิบัติตัวยังไง ?

 

 

เชียงใหม่

 

       ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ดังนี้

 

ผู้โดยสารขาเข้า

 • ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.3 องศาเซลเซียส ด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน
 • กรอกแบบสำรวจการเดินทาง (ต.8 คค.) หรือแบบฟอร์มของสาธารณสุขจังหวัด

 

ผู้โดยสารขาออก

 • ตรวจคัดกรองตั้งแต่ก่อนเข้าอาคารผู้โดยสาร ด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมสแกน ที่ประตูทางเข้าหมายเลข 3, 5 และ 6
 • ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • จัดระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

 

       ทุกขั้นตอนการให้บริการ ที่สนามบินเชียงใหม่ ได้มีการจัดระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทั้งการตรวจ X Ray บุคคล และสัมภาระต่างๆ การตรวจบัตรโดยสาร การซื้อสินค้าบริการ การใช้พื้นที่พักคอย และการเรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่อง

==============


พิษณุโลก

 

      การเดินทางไปยังจังหวัดพิษณุโลก ได้มีมาตรการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

 

 • ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • ต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.3 องศาเซลเซียส
 • ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
 • กรอกแบบสำรวจการเดินทาง (ต.8 คค.) หรือแบบฟอร์มของสาธารณสุขจังหวัด
 • เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดพิษณุโลก ต้องกักตัวพร้อมคนในบ้าน 14 วัน หรืออาจเลือกพักโรงแรมที่เข้าร่วโครงการ Save Phisanulok 14 วัน ตามที่ทางจังหวัดกำหนด
 • กรณีเดินทางมาเพื่อเปลี่ยนเครื่อง และจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดอื่น ให้เดินทางออกจากจังหวัดได้ทันที และต้องไม่แวะทำกิจกรรมใดๆ ภายในจังหวัดพิษณุโลก

==============


บุรีรัมย์

 

       ผู้โดยสารจะต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการเดินทางเข้าจังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้

 

 • ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • ต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.3 องศาเซลเซียส
 • ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
 • กรอกแบบสำรวจการเดินทาง (ต.8 คค.) หรือแบบฟอร์มของสาธารณสุขจังหวัด
 • เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดบุรีรัมย์ ต้องกักตัว 14 วัน
 • หลังจากกักตัวจะได้สติกเกอร์ติดบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (บุคคลต่างด้าว)

==============


นครพนม

 

       การเดินทางไปยังจังหวัดนครพนม ได้มีมาตรการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

 

 • ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • ต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.3 องศาเซลเซียส
 • ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
 • กรอกแบบสำรวจการเดินทาง (ต.8 คค.) หรือแบบฟอร์มของสาธารณสุขจังหวัด
 • อนุญาตให้เฉพาะผู้โดยสารที่จะเดินทางสามารถเข้าในอาคารที่พักผู้โดยสารได้เท่านั้น สำหรับญาติ ผู้มารับ-ส่ง ไม่อนุญาตให้เข้าในอาคาร
 • ห้ามคนต่างด้าวเดินทางเข้าจังหวัดนครพนมด้วยวิธีการใดๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

==============

 

ขอนแก่น

 

       การเดินทางไปยังจังหวัดขอนแก่น ได้มีมาตรการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

 

 • ตรวจวัดอุณหภูมิผ่านระบบเทอร์โมแสกน
 • กำหนดจุดยืน เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเข้มงวด (Social Distancing)
 • ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • กรอกแบบสำรวจการเดินทาง (ต.8 คค.) หรือแบบฟอร์มของสาธารณสุขจังหวัด

==============


กระบี่

 

      ผู้โดยสารจะต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการเดินทางเข้าจังหวัดกระบี่ ดังนี้

 

 • ต้องได้รับการยืนยันผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากพื้นที่ต้นทางก่อนเดินทางมายังจังหวัดกระบี่ โดยให้แสดงหลักฐานการกักตัว ครบระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
 • ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • ต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.3 องศาเซลเซียส
 • ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
 • กรอกแบบสำรวจการเดินทาง (ต.8 คค.) หรือแบบฟอร์มของสาธารณสุขจังหวัด
 • กรณีที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากพื้นที่ต้นทาง หรือไม่มีเอกสารยืนยันการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จะต้องเข้าสู่กระบวนการกักกันที่ สถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) ที่อําเภอกําหนดไว้ ตามระยะเวลา และมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดกระบี่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามที่ทางราชการกําหนด

==============


ตรัง

 

      ผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดตรัง ต้องปฏิบัติตามมาตรการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

 • ผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดตรัง ต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดตรังเท่านั้น
 • หากเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดตรังต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
 • ทุกกรณีต้องมีใบรับรองแพทย์ และมีหนังสือรับรองจากท้องที่ต้นทาง
 • ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • ต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.3 องศาเซลเซียส
 • ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
 • กรอกแบบสำรวจการเดินทาง (ต.8 คค.) หรือแบบฟอร์มของสาธารณสุขจังหวัด
 • ผู้เดินทางมาถึงจังหวัดตรัง ต้องกักตัว 14 วัน ในสถานที่ที่จังหวัดกำหนด

 

   
       สำหรับจังหวัดที่ไม่มีเงื่อนไขในการเดินทางเข้า-ออก และไม่มีมาตรการปิดจังหวัด ได้แก่ ลำปาง ตาก (แม่สอด) สกลนคร ร้อยเอ็ด ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563) แต่ในทุกสนามบินก็จะยังมีมาตรการการตรวจคัดกรอง และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเช่นเดียวกันค่ะ