รีเซต

พักก่อน เที่ยวบุรีรัมย์! ผู้ว่าฯ สั่ง ปิดเมืองบุรีรัมย์ สกัดโควิด COVID-19

พักก่อน เที่ยวบุรีรัมย์! ผู้ว่าฯ สั่ง ปิดเมืองบุรีรัมย์ สกัดโควิด COVID-19
เอิงเอย
16 มีนาคม 2563 ( 14:37 )
809
4

      จากสถานการณ์โรคระบาดของ โควิด COVID-19 ทำให้มีการประกาศจากทางผู้ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องมีมาตรการเข้มข้น ดังนี้

1. ปิดเมืองด้วยมาตรการสาธารณสุข
2. หยุดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรค
3. การเตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์

 

 

บุรีรัมย์ปิดเมือง โควิด-19


      ในเอกสารไม่ใช่การปิดเมืองโดยที่ไม่ให้ผู้คนเข้าออกภายในจังหวัด​ตามที่มีการเข้าใจกัน แต่เป็นการยกระดับการเฝ้าระวังการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายให้แต่ละจังหวัดพิจารณา มาตรการในการยกระดับการคัดกรองและเฝ้าระวังตามความเหมาะสม

 

โพสต์จากเพจ ลุงเนวิน