รีเซต

ภูเก็ต เตรียมเปิดชายหาดแล้ว ! 9 มิถุนายน 2563

ภูเก็ต เตรียมเปิดชายหาดแล้ว ! 9 มิถุนายน 2563
Muzika
6 มิถุนายน 2563 ( 14:24 )
757
3

     6 มิถุนายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 36/2563 โดยเบื้องต้นคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต มีมติเห็นชอบ ในประเด็นที่สำคัญดังนี้

 

 

  • เห็นชอบผลการประเมินสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 จังหวัดภูเก็ต รอบที่ 3 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2563

  • สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตเปิดให้บริการ ต้องจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue
    - วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เปิดเฉพาะต่อใบอนุญาต. / เปลี่ยนชนิด /ใบแทน / แก้ไข / ระหว่างประเทศ / ค้างดำเนินการ
    - วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เปิดบริการทุกกระบวนงานเช่น ขอรับใบอนุญาตขับรถ (ใหม่) ต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถ ที่ต้องอบรม
    - เปิดการเรียน การสอน หรือการทดสอบ ของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรอง หรือสถาบันการศึกษาที่ MOU กับ กรมการขนส่งทางบก

  • เปิดพื้นที่ชายหาดตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2563 และต้องปฏิบัติตามดำเนินการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่สาธารณะ ริมบาทวิถี และพื้นที่ชายหาด

 

ทั้งนี้แนวทางการปฏิบัติตามมติที่ประชุม จะมีผลบังคับใช้เมื่อมีคำสั่งของจังหวัดภูเก็ตที่ประกาศออกมาต่อไป

 

อ้างอิง : https://www.facebook.com/prphuket2018/posts/579876279377722

===============