รีเซต

Booking.com ออกมาตรการ คืนเงินจองห้องพักในกลุ่มประเทศเสี่ยง

Booking.com ออกมาตรการ คืนเงินจองห้องพักในกลุ่มประเทศเสี่ยง
Muzika
12 มีนาคม 2563 ( 14:12 )
2.4K

     สืบเนื่องจากคำแนะนำด้านการเดินทางของทางการเกี่ยวกับโคโรน่าไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถเดินทางหรือมาเข้าพักที่ที่พักในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบร้ายแรงจากการแพร่ระบาดเมื่อไม่นานมานี้ การเดินทางในทั่วทุกพื้นที่บางแห่งนั้นได้รับผลกระทบอย่างมาก หรือไม่ได้รับอนุญาตแต่อย่างใดในขณะนี้

 

II.studio / Shutterstock.com

 

     ปัจจุบันได้มีการบังคับใช้ข้อกำหนดด้านการเดินทางระหว่างประเทศในหลายแห่งกับผู้เดินทางที่เพิ่งไปยังพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบร้ายแรงจากโคโรน่าไวรัส (ในกรณีส่วนใหญ่แล้วคือช่วง 14 วันที่ผ่านมา) โดยข้อกำหนดเหล่านี้ซึ่งขณะนี้มีการใช้ในกว่า 60 ประเทศนั้นรวมถึงการไม่อนุญาตให้เข้าประเทศ การบังคับกักกันตัวตอนที่เดินทางมาถึง หรือระงับการออกวีซ่าที่อนุมัติตอนเดินทางมาถึง

 

     เราขอให้ท่านคืนยอดที่ลูกค้าชำระล่วงหน้าไปแล้วและยกเว้นค่าธรรมเนียมยกเลิกต่าง ๆ (ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และ/หรือยอดอื่น ๆ) ในกรณีที่ผู้เข้าพัก/ผู้เดินทางขอยกเลิกการจองเพราะการประกาศสถานการณ์ไม่ปกติ โดย Booking.com จะยกเว้นคอมมิชชั่นให้สำหรับกรณีนี้

 

 

เงื่อนไขของสถานการณ์ไม่ปกติ มีผลกับการจองดังต่อไปนี้

  • การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในจีนแผ่นดินใหญ่ หรือจองโดยผู้เดินทางจากจีนแผ่นดินใหญ่ โดยมีกำหนดเช็คอินภายใน 31 มีนาคม ค.ศ. 2020

  • การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในอิตาลี หรือจองโดยผู้เดินทางจากอิตาลี โดยมีกำหนดเช็คอินภายใน 3 เมษายน ค.ศ. 2020

  • การจองทุกรายการที่จองกับที่พักในพื้นที่ต่อไปนี้ของเกาหลีใต้ หรือจองโดยผู้เดินทางจากพื้นที่ดังกล่าว: แทกูและอำเภอชองโด โดยมีกำหนดเช็คอินภายใน 31 มีนาคม ค.ศ. 2020

 

 

     การจองที่จองโดยผู้เดินทางซึ่งเคยไปพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโคโรน่าไวรัส อันเป็นผลให้ถูกห้ามไม่ให้เข้าประเทศที่จะเดินทางไป ก็จะอยู่ภายใต้นโยบายสถานการณ์ไม่ปกติเช่นเดียวกัน

     นอกเหนือจากพื้นที่ซึ่งระบุไปข้างต้นแล้ว การประกาศสถานการณ์ไม่ปกติก็ครอบคลุมถึงกรณีที่ผู้เดินทางมีเหตุผลให้ไม่สามารถเดินทาง/เข้าพักได้ (เช่น เกิดการติดเชื้อในโรงแรมซึ่งอยู่นอกพื้นที่ของการประกาศสถานการณ์ไม่ปกติตามที่ระบุในการสื่อสารนี้)

===============

 

อ้างอิง : https://partner.booking.com/th/