รีเซต

แอร์เอเชีย กลับมาบินแล้ว!! อัพเดท เส้นทางการบินในประเทศ เดือนพฤษภาคม 2563

แอร์เอเชีย กลับมาบินแล้ว!! อัพเดท เส้นทางการบินในประเทศ เดือนพฤษภาคม 2563
เอิงเอย
29 เมษายน 2563 ( 10:10 )
14.7K

       สายการบิน แอร์เอเชีย (Air Asia) อัพเดทวัน-เวลาที่จะเริ่มกลับมาทำการบินอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม 2563 นี้ค่ะ โดยนอกจากตารางเส้นทางการบินในประเทศแล้ว ยังมีขั้นตอนก่อนขึ้นเครื่องบิน และข้อควรควรปฏิบัติตัวของผู้โดยสารอีกด้วยค่ะ

 

ตารางเวลา สายการบินแอร์เอเชีย

ให้บริการ ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563

 

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-เชียงใหม่
ให้บริการ : 2 เที่ยวบิน/วัน

 

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-เชียงราย
ให้บริการ : 1 เที่ยวบิน/วัน

 

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-ขอนแก่น
ให้บริการ : 1 เที่ยวบิน/วัน

 

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-อุดรธานี
ให้บริการ : 1 เที่ยวบิน/วัน

 

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-อุบลราชธานี
ให้บริการ : 1 เที่ยวบิน/วัน

 

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-นครพนม
ให้บริการ : 1 เที่ยวบิน/วัน

 

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-ร้อยเอ็ด
ให้บริการ : 1 เที่ยวบิน/วัน

 

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-นครศรีธรรมราช
ให้บริการ : 1 เที่ยวบิน/วัน

 

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-ตรัง
ให้บริการ : 1 เที่ยวบิน/วัน

 

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-หาดใหญ่
ให้บริการ : 2 เที่ยวบิน/วัน

 

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-สุราษฎร์ธานี
ให้บริการ : 1 เที่ยวบิน/วัน

 

เชียงใหม่-หาดใหญ่
เฉพาะ วันจันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์
ให้บริการ : 1 เที่ยวบิน/วัน

 

 

ขั้นตอนก่อนขึ้นเครื่องบิน

 

 • การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สายการบินจะตรวจวัดอุณหภูมิในจุดตรวจต่างๆ รวมถึงที่ประตูขึ้นเครื่องบินอย่างเคร่งครัด

 • ลูกเรือ จะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายในทุกๆ ครั้ง ก่อนเเละหลังการปฏิบัติหน้าที่

 • การรักษาระยะห่างทางสังคม จะมีการกำหนดจุดการยืนในการต่อคิวบริเวณหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน และตู้คีออส

 • สายการบินจะเตรียมเคาน์เตอร์เช็คอินเพิ่มเติมแยกจุดไว้ เพื่อการรักษาระยะห่างทางสังคม

 • แอลกอฮอล์ล้างมือ จะถูกจัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ สำหรับผู้โดยสารและพนักงาน

 • การฆ่าเชื้อในห้องโดยสาร ห้องโดยสารจะถูกฆ่าเชื้อด้วยการพ่นสเปรย์ก่อนเดินทางทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ

 • การให้ข้อมูลก่อนทำการบิน ทีมลูกเรือในแต่ละเที่ยวบินจะได้รับข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพก่อนปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ได้รับข้อมูลและคำแนะนำที่อัพเดตที่สุด

 

       สายการบินแนะนำให้ผู้โดยสารเช็คอินผ่านช่องทางออนไลน์ หรือเช็คอินผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อลดการติดต่อสื่อสารทางกายภาพในขั้นตอนการเช็คอิน

 

เดินทางถึงที่หมายปลายทาง

 • กรอกแบบฟอร์มด้านสุขภาพ ซึ่งจะถูกแจกให้ผู้โดยสารก่อน หรือเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้ว

 • ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านเครื่องเทอร์โมสแกน ณ ท่าอากาศยาน

 • ผู้โดยสารที่จะต่อเครื่อง จำเป็นต้องจำกัดพื้นที่อยู่เฉพาะในพื้นที่สนามบินกำหนดเท่านั้น

 • ขั้นตอนการกักกันโรค ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของหน่วยงานด้านสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่

 

 

ผู้โดยสารควรปฏิบัติตัวอย่างไร

      แนะนำว่าให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและมาตรการในการดูแลป้องกันตนเอง โดยเฉพาะการดูแลด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

       ผู้โดยสารจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการเดินทาง ตั้งแต่ขั้นตอนการเช็คอินจนถึงการรับกระเป๋าสัมภาระที่สายพาน หากผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ สายการบินสามารถที่จะปฏิเสธการเดินทางได้