การบินไทย ปรับลดเที่ยวบินไปเกาหลี และสิงคโปร์ เหตุแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

การบินไทย ปรับลดเที่ยวบินไปเกาหลี และสิงคโปร์ เหตุแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
Muzika
18 กุมภาพันธ์ 2563 ( 10:40 )
315
2

     นายนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ในเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และล่าสุดหลายประเทศได้แนะนำให้ประชาชนลดการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ โดยไม่จำเป็น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องปรับลดเที่ยวบินเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทางและปริมาณการสำรองที่นั่งล่วงหน้าของผู้โดยสาร ดังนี้

  1. ปรับลดเที่ยวบินในเส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - โซล จากเดิมทำการบิน 5 เที่ยวบินต่อวัน ปรับเปลี่ยนเป็นทำการบิน 4 เที่ยวบินต่อวัน ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 28 มีนาคม 2563

  2. ยกเลิกเที่ยวบินในเส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - ปูซาน ของวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2563

  3. ปรับลดเที่ยวบินในเส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ จากเดิมทำการบิน 5 เที่ยวบินต่อวัน ปรับเปลี่ยนเป็นทำการบิน 4 เที่ยวบินต่อวัน ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 27 มีนาคม 2563

 

     ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของตารางการบินที่ปรับปรุงใหม่ รายละเอียดเที่ยวบินที่ทำการบินและเที่ยวบินที่ปรับลดได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center โทร.0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

===============