รีเซต

รู้จัก ภารัต Bharat ชื่อใหม่ของอินเดีย อัตลักษณ์และความภูมิใจของชาติ

รู้จัก ภารัต Bharat ชื่อใหม่ของอินเดีย อัตลักษณ์และความภูมิใจของชาติ
Muzika
7 กันยายน 2566 ( 13:21 )
193

     ถึงตอนนี้เราจะยังไม่แน่ใจนัก ว่าจะต้องเปลี่ยนการเรียกประเทศ อินเดีย เป็นชื่อใหม่ว่า ภารัต (Bharat) หรือยัง แต่การถูกเสนอให้เปลี่ยนเป็นชื่อนี้ก็มีที่มาน่าสนใจไม่น้อย และเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของที่นี่อย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยครับ

 

 

ภารัต Bharat ชื่อใหม่ของอินเดีย

 

จุดเริ่มแนวคิดการเปลี่ยนชื่อ

 

Public Domain

 

     เริ่มขึ้นจากการที่ประธานาธิบดีอินเดีย ได้แก้คำเรียกในจดหมายเชิญอาหารค่ำในการประชุมสุดยอดจี 20 (G20) จากเดิม “ประธานาธิบดีแห่งอินเดีย” เป็น “ประธานาธิบดีแห่งภารัต” แทน โดยให้เหตุผลว่าชื่อ India นั้นถูกตั้งขึ้นในสมัยที่อินเดียตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นสัญลักษณ์ของการเป็นทาส และเป็นการลบล้างประวัติศาสตร์อันยาวนานของอินเดีย

 

     ถึงอย่างนั้น การเสนอให้เปลี่ยนชื่อประเทศนี้ได้รับการต่อต้านจากพรรคฝ่ายค้าน ซึ่งมองว่าเป็นการสร้างความแตกแยกในสังคมอินเดีย รวมถึงประชาชนบางส่วนที่ไม่เห็นด้วย เพราะมองว่าชื่อ India นั้นเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแล้ว และการจะเปลี่ยนชื่อประเทศนั้นอาจต้องใช้เวลา และค่าใช้จ่ายจำนวนมาก

 

     ชื่อ "ภารัต" เป็นคำภาษาสันสกฤต หมายถึงความรุ่งเรือง หรือ แผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ เชื่อกันว่าเป็นชื่อที่ชาวอินเดียโบราณใช้เรียกแผ่นดินของตนมาช้านาน ชื่อนี้สามารถสืบย้อนไปถึงพระคัมภีร์โบราณ เช่น มหาภารตะ  การนำชื่อนี้มาใช้ถือเป็นวิธีหนึ่งในการเชื่อมโยงกับอดีตอันรุ่งโรจน์ของอินเดียอีกครั้ง สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของอินเดียที่ยาวนานกว่า 5,000 ปี

 

ก่อนจะเป็นอินเดีย India

 

อินเดียตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปี ค.ศ. 1858

Public Domain

 

     อินเดียตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปี ค.ศ. 1858 ก่อนตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ อินเดียมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคหรือชนเผ่า โดยชื่อเรียกที่พบบ่อยที่สุดคือ "ภารตะ" (Bharata) นอกจากนี้ อินเดียยังมีชื่อเรียกอื่นๆ เช่น "สินธุ" (Sindhu) ซึ่งเป็นชื่อแม่น้ำสินธุซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักในอินเดียตอนเหนือ "อินดัส" (Indus) ซึ่งเป็นชื่อในภาษากรีกโบราณของแม่น้ำสินธุ และ "อารยัน" (Arya) ซึ่งเป็นชื่อเรียกของกลุ่มชนเผ่าอินโด-อารยันที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในอนุทวีปอินเดีย

 

     อย่างไรก็ตาม ชื่อเรียก อินเดีย ในภาษาอังกฤษนั้น เริ่มต้นใช้กันในช่วงศตวรรษที่ 16 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชาวยุโรปเริ่มติดต่อค้าขายกับอินเดีย และตั้งชื่อประเทศอินเดียตามชื่อแม่น้ำอินดัส นั่นเอง

====================