10 โครงการหลวง ที่เที่ยวหน้าหนาว ชิลสูดอากาศดี

10 โครงการหลวง ที่เที่ยวหน้าหนาว ชิลสูดอากาศดี
aichan
9 ตุลาคม 2561 ( 08:55 )
75.7K
6

      โครงการหลวง ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่เราๆ มักไปชิลกันนั้น จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีพระราชประสงค์ให้ชาวไทยภูเขาที่พักอาศัยอยู่ตามดอยต่างๆ ทางภาคเหนือเลิกปลูกฝิ่น และทำไร่เลื่อนลอย อันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ป่าไม้ และต้นน้ำลำธารของประเทศถูกทำลาย จึงเกิดโครงการต่างๆ ขึ้นมากมาย นอกจากจะเป็นแหล่งรายได้ของชาวไทยภูเขาแล้ว ยังเป็นที่เที่ยวเชิงเกษตรกรรมให้นักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะ

 

      การท่องเที่ยวในพื้นที่ศูนย์พัฒนาและสถานีวิจัยโครงการหลวงนั้น นอกจากจะได้รับความเพลิดเพลิน ชิลชมธรรมชาติแล้ว ยังได้เห็นงานด้านการส่งเสริมเกษตรที่สูงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางรากฐานเอาไว้จนประสบความสำเร็จอย่างงดงามในปัจจุบันอีกด้วย เพราะฉะนั้น หน้าหนาวปีนี้ ก็รีบแพ็คกระเป๋ากันด่วนๆ แล้วไปเที่ยวโครงการหลวงกันเลยค่ะ

 

 

1. สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

 

 

       โครงการหลวงอินทนนท์ หรือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์ ได้ดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์เพื่อช่วยชาวเขาให้มีพื้นที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง ลดการทำไร่เลื่อนลอย ส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนฝิ่น ถ่ายทอดวิชาความรู้ทางด้านการเกษตรแผนใหม่เพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตรให้สูงขึ้น ปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ของชาวเขาให้ดีขึ้นและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป้องกันการบุกรุกทำลายป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร โดยให้เกษตรกรหันมาทำการเกษตรแบบถาวร

 

 

ทำอะไรดี…ที่ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ?

- ชมสวน 80 พรรษา ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา ภายในสวนตกแต่งด้วยไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด

- ชมสวนกุหลาบพันปี ราชินีบนยอดดอยซึ่งหาชมได้ยาก ซึ่งที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ได้ศึกษาและขยายพันธุ์ดอกกุหลาบฟันปีจำนวน 3 สายพันธุ์

- ชมโรงเรือนจัดแสดงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เฟิร์นหายาก พืชกินสัตว์และพืชกินแมลง ตลอดจนโรงเรือนผักไฮโดรโปนิกส์ ผักเมืองหนาวประเภทสลัด ปลูกโดยวิธีไร้ดิน

=================

 

 

 

2. สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

 

 

       โครงการหลวงอ่างขาง หรือ สถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง วิจัยและพัฒนาพันธุ์ไม้ผลกว่า 12 ชนิด ผักเมืองหนาวกว่า 60 ชนิด และดอกไม้เมืองหนาวกว่า 20 ชนิด บนพื้นที่ 1,800 ไร่ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,400 เมตร บริเวณโดยรอบสถานีฯ มีหมู่บ้านชาวเขา 9 หมู่บ้าน เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าจีนยูนาน ไทใหญ่ มูเซอดำ และปะหล่อง สำหรับสภาพภูมิอากาศจะเย็นสบายตลอดปี

 

 

 

ทำอะไรดี…ที่ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

- ชมสวนต่างๆ เริ่มตั้งแต่สวนแปดสิบ เป็นสวยกลางแจ้งตกแต่งสไตล์อังกฤษ มีดอกไม้ ไม้ประดับปลูกหมุนเวียนตลอดทั้งปี ด้านบนยังเป็นลานต้นซากุระญี่ปุ่นจะบานช่วงเดือน ธันวาคม-มกราคม ต่อด้วย สวนหอม เป็นสวนที่รวบรวมพันธุ์ไม้ที่มีกลิ่นหอมทั้งในและต่างประเทศ เช่น ต้นหอมหมื่นลี้ มะลิเนปาล ลาเวนเดอร์ ถ้าเดินผ่านสวนจะรู้สึกได้กลิ่นหอมจากพรรณไม้ในสวน และสวนบอนไซอ่างขาง จัดแสดงพันธุ์ไม้หลากชนิดยุคแรกเริ่มก่อตั้งสถานีในรูปแบบการปลูกเลี้ยงในกระถางแบบบอนไซ นอกจากนี้ยังมีพืชทนแล้ง พืชกินแมลง และสวนหินธรรมชาติจุดชมวิวภายในสถานี

- เดินชมโรงเรือนดอกไม้ จัดสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว โรงเรือนกุหลาบตัดดอกซึ่งรวบรวมกุหลาบชนิดตัดดอกสายพันธุ์ต่าง ๆ จากประเทศเนเธอร์แลนด์ โรงเรือนรวบรวมพันธุ์ผัก จัดตกแต่งด้วยผักเมืองหนาวหลายชนิด พืชสุมนไพรของโครงการหลวงให้ได้ชม

- ถ่ายรูปบริเวณแปลงบ๊วย ซึ่งแตกกิ่งก้านสาขาให้ร่มเงา มีความสวยงามมาก

- ชมแปลงไม้ผลตามฤดูกาล ภายในสถานีฯ อ่างขางมีแปลงไม้ผลเมืองหนาวหลายอย่างให้ได้ชมตลอดทั้งปี เช่น พี้ช พลับ สาลี กีวี่

 

อ่านรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง โครงการหลวงแห่งแรกจากพ่อหลวง

===================

 

 

3. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง

 

 

       โครงการหลวงปางอุ๋ง หรือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 – 1,500 เมตร มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 17 หมู่บ้าน 1,061 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าม้งและกะเหรี่ยงซึ่งอยู่อาศัยก่อตั้งหมู่บ้านมานานกว่า 50 ปี ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน พื้นที่ราบอยู่ตามหุบเขา ต้นน้ำสายสำคัญไหลผ่าน คือลำน้ำแม่หยอดและลำน้ำปางเกี๊ยะ อุณหภูมิที่นี่เฉลี่ย 20 องศาเซลเซียส

 

 

 

ทำอะไรดี…ที่ โครงการหลวงปางอุ๋ง

- ชมแปลงปลูกมันฝรั่ง แครอท อะโวกาโด แปลงสาธิตกาแฟอาราบิก้า แปลงสาธิตองุ่นไร้เมล็ด แปลงสาธิตพืชผัก เช่น มะเขือเทศ กะหล่ำปลี ฯลฯ

- ชมวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าม้ง และการละเล่นของชาวเขา เช่น ลูกข่างไม้ เป่าแคนม้ง โยนลูกช่วง ตีลูกข่าง ล้อเลื่อนไม้ ฯลฯ

- แอดเวนเจอร์กับเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดอยหมื่อกาโด่ จุดชมวิวสูงจากระดับน้ำทะเล 1,927 เมตร เป็นเส้นทางชมกุหลาบพันปี พรรณไม้ป่า ดูนก เลียงผา และจุดชมวิวทะเลหมอก

 

อ่านรีวิวเพิ่มเติมได้ที่  ล่องแพลำน้อย ชมทะเลสาบสายหมอก ณ ปางอุ๋ง

====================

 

 

4. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง

 

 

      โครงการหลวงขุนวาง หรือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ บนพื้นที่ของเทือกเขาสลับซับซ้อน สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,300-1,400 เมตร มีแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านคือ แม่น้ำขุนวาง ทประชากรในพื้นที่เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงและม้ง รวม 7 หมู่บ้าน ขึ้นอยู่กับตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

ทำอะไรดี… ที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง

- ชมโรงเรือนปลูกดอกเบญจมาศหลากสีสัน ทั้งแบบดอกเดี่ยว ดอกช่อ และดอกลิเซียทัส คาร์เนชั่น ลิลลี่

- ชมแปลงปลูกชาจีนเบอร์ 12 พันธุ์หยวนจืออู่หลง ดูขั้นตอนการผลิตชาพร้อมชิมชาอร่อยๆ ชมแปลงไม้ผล เช่น องุ่นไร้เมล็ด กีวี พีช สตรอว์เบอร์รี่ และบ๊วย รวมถึงแปลงปลูกผักเมืองหนาว เช่น มะเขือเทศดอยคำ บล๊อกโคโลนี ถั่วหวาน ผักกาดหวาน บล๊อคโคลี่ หอมญี่ปุ่น ฯลฯ

- ชมโรงเรือนสาธิตการปลูกวานิลลา ออกฝักพร้อมเก็บเกี่ยวเดือนมีนาคม โรงเรือนเห็ดเมืองหนาว เช่น เห็ดโพโตเบลโล เห็ดแชมปิญอง

===================

 

 

5. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง

 

 

       โครงการหลวงผาตั้ง เดิมเป็นหน่วยย่อยของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง แล้วแยกออกมาก่อตั้งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง เดือนเมษายน พ.ศ. 2550 บริเวณหมู่บ้านผาตั้ง บนเทือกดอยผาหม่น แนวแบ่งเขตไทยกับลาว มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 4 หมู่บ้าน 664 ครัวเรือน อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,300-1,500 เมตร

 

 

 

ทำอะไรดี…ที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง

- ชมแปลงผลสดของศูนย์ฯ และเกษตรกร เช่น บล็อคโคลี แรดิชชิโอ ถั่วลันเตาหวาน กะหล่ำม่วง ฯลฯ และแปลงไม้ผล เช่น พีช พลับ บ๊วย เคปกูสเบอร์รี่ ฯลฯ

- ศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงดอยผาหม่น ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเชียงรายเพราะมีการปลูกดอกไม้เมืองหนาวสวยๆ ให้ชมอย่าง ทิวลิป และลิลลี่

==================

 

 

6. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์

 

 

      โครงการหลวงวัดจันทร์ หรือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 19 หมู่บ้าน และพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 หมู่บ้าน ประชากรในพื้นที่เป็นชาวเขาเผ่าปกากะญอ ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ป่าสนและป่าเต็งรังขนาดใหญ่ ซึ่งจุดเด่นคือป่าสนธรรมชาติกว้างใหญ่กว่าแสนไร่ ถือเป็นป่าสนผืนใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

 

 

ทำอะไรดี…ที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์

- ป่าสนธรรมชาติอายุกว่าร้อยปีบริเวณที่รอบๆ ศูนย์ฯ

- แปลงสาธิตผัก แปลงผักของเกษตรกร เช่น ฟักทองมินิ ผักกาดขาว ซุกินี่ ไม้ผลเมืองหนาวตามฤดูกาล เช่น พลับ พลัมพีช

===================

 

 

7. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย

 

 

      โครงการหลวงหนองหอย หรือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตั้งอยู่บริเวณต้นน้ำแม่แรมและแม่สา สูงจากระดับน้ำทะเล 780 – 1,430 เมตร ครอบคลุมพื้นที่จำนวน 6 หมู่บ้าน 371 ครัวเรือน ประกอบด้วยชาวเขาเผ่าม้ง เผ่าลีซอ คนพื้นเมืองและจีนยูนนาน นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาพุทธลัทธิผี และศาสนาคริสต์ลัทธิผี ซึ่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1

 

 

 

ทำอะไรดี…ที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย

- แวะเช็คอินม่อนแจ่ม จุดชมวิวบนสันเขาสามารถมองวิวภูเขาได้ 360 องศา สามารถชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและตก ทะเลหมอกช่วงฤดูหนาว มีบริการร้านอาหาร มุมนั่งจิบกาแฟ และชาสมุนไพรสด 7 ชนิด ด้านหน้าทางเข้าม่อนแจ่มมีร้านค้าของที่ระลึกชุมชนจำหน่ายสินค้าผลผลิตตามฤดูกาล งานหัตถกรรมชาวเขา และรถล้อเลื่อนไม้ (ฟอมูล่าม้ง) ให้นักท่องเที่ยวได้ลองขับ

- เยี่ยมชมสถานีวิจัยพัฒนาพืชผักโครงการหลวง มีผักหลากหลายชนิดหมุนเวียนปลูกตามฤดูกาลเพื่อทำงานวิจัยเก็บข้อมูล เช่น อาติโช๊ค เรดโอ๊ค มะเขือเทศโครงการหลวง พืชสุมนไพร และผักไฮโดรโปนิกส์ปลูกโดยไม่ใช้ดิน

- ชมแปลงผักแบบขั้นบันได เนื่องจากพื้นที่เป็นภูเขาลาดชัน ชาวบ้านก็เลยทำแปลงผักแบบขั้นบันไดเพื่อให้ง่ายกับการปลูกผัก ช่วงที่สวยที่สุดจะเป็นกลางฤดูฝนจนถึงกลางฤดูหนาว (สิงหาคม-ธันวาคม) มีผักหลากชนิด เช่น ผักกาดหอมห่อ ผักกาดขาว กะหล่ำปลี

- ชมแปลงสาธิตไม้ผล

==================

 

 

8. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า

 

 

       มูลนิธิโครงการหลวงได้จัดตั้ง โครงการหลวงปังค่า หรือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่าขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 ดำเนินการบุกเบิกพื้นที่ จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จัดสรรพื้นที่ทำกิน และส่งเสริมให้ปลูกไม้ผลเมืองหนาว ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 640 เมตรลักษณะพื้นที่เป็นเนินเขาและภูเขาสูง มีลำน้ำสายสำคัญ คือ ลำน้ำแม่คะ และลำน้ำเงิน ประกอบด้วยชาวเขาเผ่าเย้าและม้ง

 

 

 

ทำอะไรดี…ที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า

- ชมแปลงสาธิตการปลูกผักในโรงเรือน ได้แก่ พริกหวาน, มะเขือเทศโทมัส, คะน้ายอด, คะน้าฮ่องกง, เบบี้ฮ่องเต้ แปลงสาธิตการปลูกไม้ผล ได้แก่ เสาวรสหวาน, แมคคาดีเมีย, อะโวคาโด, มะม่วงนวลคำ, เคฟกูสเบอรรี่

===================

 

 

9. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ

 

 

       โครงการหลวงขุนแปะ หรือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2527 ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อช่วยเหลือชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงและม้ง ให้ได้รับการดูแลในด้านสาธารณูปโภคที่เพียงพอ ลดปัญหาการบุกรุกป่าทำไร่เลื่อนลอย และขจัดปัญหาการปลูกฝิ่น

 

 

 

ทำอะไรดี…ที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ

- ชมแปลงส่งเสริมผลผลิต เช่น พลับ อะโวกาโด ดอกไฮเดรนเยีย สมุนไพร และพืชไร่

- ชมนาขั้นบันไดของชาวกะเหรี่ยง เป็นที่กว้างลดหลั่นตามความสูง

- ชมวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าม้งและกะเหรี่ยง การละเล่นช่วงเทศกาล และการทอผ้าของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง และย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติ ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวเขา การปักลวดลายและเครื่องประดับ

- เที่ยวน้ำตกขุนแปะ พักผ่อนเล่นน้ำ ชมธรรมชาติที่สวยงาม น้ำตกแห่งนี้ยังเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้า และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร จึงได้รับฉายาว่า น้ำตกแห่งแสงสว่าง

===================

 

 

10. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก

 

 

       หมู่บ้านเล็กๆ ที่ห่างไกลความเจริญ ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมรายได้น้อยความเป็นอยู่ยากลำบาก จวบจนกระทั่ง พ.ศ. 2524 ได้เกิด โครงการหลวงตีนตก หรือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์ในการก่อตั้งศูนย์ฯ โดยมีเป้าหมายให้เป็นศูนย์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเห็ดและกาแฟพันธุ์อาราบิก้า ให้แก่ราษฎรนอกเหนือจากการปลูกเมี่ยง

 

 

 

ทำอะไรดี…ที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก

- ชมสวนกาแฟใต้ร่มเงาต้นไม้ ช่วงเดือนธันวาคม จะเห็นเมล็ดกาแฟสุกสีแดงสด พร้อมเก็บเกี่ยวส่งไปยังโรงงานแปรรูปในศูนย์ ผ่านขั้นตอนกะเทาะเปลือก ตากแห้ง และคั่ว ให้เป็นเมล็ดกาแฟคุณภาพ

- ชมโรงเรือนกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิสหลากสี

- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ยังอยู่ใกล้หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านแม่กำปอง แวะชมวิถีชีวิตชาวพื้นเมือง การทำสวนเมี่ยง หมัก-นึ่งเมี่ยงแบบดั้งเดิม และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สวนสมุนไพร โดยสามารถติดต่อให้ไกด์ท้องถิ่นนำชมหมู่บ้านได้รับรองได้ว่าได้ทั้งความรู้และสนุก นอกจากนี้ยังมีที่พักแบบโฮมสเตย์ที่ได้รับรองมาตรฐาน บริการนักท่องเที่ยว ตลอดจนได้เรียนรู้เรื่องสมุนไพรพื้นถิ่น และชมขั้นตอนการทำหมอนใบชา

 

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก ท่องเที่ยวโครงการหลวง www.thairoyalprojecttour.com

 

 

ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่น่าสนใจอื่นๆ

ออกไปเจอเขา 10 ดอย เที่ยวหน้าหนาว
ไปนั่งนับดาว รับลมหนาวกัน !

11 ที่เที่ยว แม่ฮ่องสอน ที่เที่ยวหน้าหนาว
สายต่อนยอน ต้องมาเช็คอิน

 

 

 

อัพเดทที่พักสุดชิล ที่เที่ยวสุดมันส์ ที่กินสุดฮิป

ติดตาม travel.trueid.net ได้ที่

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

สิทธิประโยชน์แนะนำ

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง