รีเซต

เปิดเงื่อนไข เลื่อนตั๋วเครื่องบิน ปีใหม่ 2564 สายการบินไหนให้เลื่อนวันเดินทางได้บ้าง?

เปิดเงื่อนไข เลื่อนตั๋วเครื่องบิน ปีใหม่ 2564 สายการบินไหนให้เลื่อนวันเดินทางได้บ้าง?
Muzika
12 มกราคม 2564 ( 14:40 )
83.7K

     จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หลายๆ คนน่าจะอยากเลื่อตั๋วเครื่องบิน หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 แต่ละสายการบินในประเทศจึงได้ออกมาตรการมา เพื่อให้ผู้ที่จองตั๋วเครื่องบินไปแล้วสามารถเลื่อนได้ โดยมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละเจ้า ดังนี้ครับ

 

 

รวมสายการบินในประเทศ เปิดให้เลื่อนตั๋วช่วงปีใหม่ 2564

 

1. สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ Thai Lion Air

 

 

     สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ มีมาตรการขยายระยะเวลาช่วยเหลือผู้โดยสารจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2563 - 15 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดดังนี้

 1. ผู้โดยสารสามารถเลือกเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 3 ครั้ง หรือเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) เพื่อเปลี่ยนวันเดินทางในภายหลังได้ 3 ครั้ง เปลี่ยนแปลงได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง และไม่เก็บค่าส่วนต่าง ยกเว้น ผู้โดยสารที่เลือกเปลี่ยนวันเดินทางระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564 ผู้โดยสารจะต้องเสียค่าส่วนต่าง แต่ไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง**

 2. ผู้โดยสารสามารถทำการเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) ได้ โดยต้องเป็นบัตรโดยสารที่เดินทางก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น และต้องทำรายการในระบบก่อนวันเดินทางเดิม

 3. หากผู้โดยสารต้องการเดินทางจะต้องแจ้งความจำนง ที่จะขอเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทาง

 4. ผู้โดยสารสามารถทำรายการเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) และ/หรือ เปลี่ยนวันเดินทางได้ด้วยตัวเองผ่าน www.lionairthai.com โดยมีขั้นตอนการยื่นคำร้องขอเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) ด้วยตนเองดังนี้
  - เข้าสู่เว็บไซต์ www.lionairthai.com เลือกที่ช่องคำร้อขอคืนเครดิต
  - กรอกแบบฟอร์มคำขอให้ครบถ้วนแล้วกด submit
  - เลือกเหตุผล มาตรการช่วยเหลือของสายการบินจากเหตุ COVID-19
  - รอเอกสารยืนยันจาก ไทย ไลอ้อน แอร์ ทางอีเมลของท่าน
  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หรือ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินประจำท่าอากาศยาน

 5. ผู้โดยสารไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินอื่นได้

 6. ผู้โดยสารไม่สามารถขอคืนเต็มจำนวน เว้นแต่สายการบินยกเลิกเที่ยวบิน

 7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

====================

 

2. สายการบินแอร์เอเชีย Air Asia

 

 

     สำหรับใครที่จองเที่ยวบินกับสายการบิน แอร์เอเชีย วันนี้สามารถเลือกเปลี่ยนแผนการเดินทางเองได้ตามใจโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเที่ยวบินแล้ว!* ทำได้ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ เปลี่ยนเที่ยวบินผ่านทางเว็บไซต์ airasia.com และเปลี่ยนเที่ยวบินผ่านแอปพลิเคชั่น airasia สามารถดูขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงอย่างละเอียดได้ทาง https://travel.trueid.net/detail/DavYN5DJlXjp

 • สำหรับเที่ยวบินที่จองระหว่าง 1 พ.ย. 63 - 31 มี.ค. 64 เดินทางตั้งแต่ 24 ธ.ค. 63 - 31 มี.ค. 64
 • วันเดินทางใหม่ภายใน 30 มิ.ย. 64 การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินต้องทำไม่ต่ำกว่า 48 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดิม
 • เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

====================

 

3. สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส Bangkok Airways

 

 

     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส คำนึงถึงผลกระทบจากการเดินทางของผู้โดยสาร

     จึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารเส้นทางภายในประเทศทุกเส้นทางของทางสายการบินฯ และมีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร

     ผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งโดยตรงกับทางสายการบินฯ สามารถติดต่อได้ที่คอลเซ็นเตอร์ 1771 หรือโทร 02-270-6699 ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. และผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารผ่านทางสำนักงานตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อโดยตรงได้ที่ตัวแทนจำหน่าย

====================

 

4. สายการบินนกแอร์ Nokair

 

 

     สำหรับผู้โดยสาร สายการบินนกแอร์ ที่เดินทางระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564 สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดเปลี่ยนวันเดินทาง

 • สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564 สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง
 • วันที่เดินทางใหม่ต้องอยู่ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และจะต้องเป็นเส้นทางการเดินทางเดิมเท่านั้น
 • กรณีค่าตั๋วของเที่ยวบินใหม่มีราคาสูงกว่าเที่ยวบินเดิม ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร
 • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินต้องไม่ต่ำกว่า 72 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม เฉพาะ Nok Lite และ Nok X-Tra เท่านั้น
 • โปรโมชั่นนี้สามารถทำการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ที่website www.nokair.com เมนู “จัดการบุ๊คกิ้ง”
 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้กับทุกเส้นทางภายในประเทศ
 • เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามเงื่อนไขปกติของนกแอร์

 

====================

 

5. สายการบินไทยสมายล์ THAI SMILE

 

 

     สําหรับผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารของสายการบินไทยสมายล์ ( หมายเลขบัตรโดยสาร 909) ก่อน และ/ หรือ ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เพื่อใช้เดินทาง ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

 1. กรณีเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Change Date) การเปลี่ยนแปลงวันเดินทางจะต้องทำก่อนเที่ยวบินเดิมออกไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ซึ่งท่านสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ในเส้นทางเดิม/รหัสชั้นเดินทาง หรือ RBD เดิม) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีเปลี่ยนแปลงรหัสชั้นเดินทาง หรือ RBD สูงขึ้น ผู้โดยสารต้องชำระส่วนต่างราคา (หากมี) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร

 2. กรณีเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน (Re-Route) การเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินจะต้องทำก่อนเที่ยวบินเดิมออกไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง กรณีเส้นทางบินใหม่มีราคาสูงขึ้น ผู้โดยสารต้องชำระส่วนต่างราคา (หากมี) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร

 3. การขอเก็บยอดเงินค่าบัตรโดยสารในรูปแบบเครดิต (EMD) เพื่อนำยอดเงินไว้ใช้ออกบัตรโดยสารในการเดินทางครั้งต่อไป จะต้องทำก่อนเที่ยวบินเดิมออกไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ซึ่งผู้โดยสารสามารถออกบัตรโดยสารใหม่ได้ภาย 120 วัน หลังจากวันที่ได้รับอนุมัติ EMD ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถยื่นความประสงค์ขอคืนค่าบัตรโดยสารในรูปแบบเครดิต (EMD) ผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเองที่ https://member.thaismileair.com/customerservice/refund และเลือกเหตุในการร้องขออื่นๆ ระบุ Covid19

** การดำเนินการเกี่ยวบัตรโดยสารจะต้องดำเนินการภายใน 28 กุมภาพันธ์เท่านั้น **

 

 

     ช่องทางการขอเก็บยอดเงินค่าบัตรโดยสารในรูปแบบเครดิต (EMD) เพื่อออกบัตรโดยสารในการเดินทางครั้งต่อไป ภายใน 31 ธันวาคม 2564

 • Call Center 1181 หรือ 02-118-8888 เวลา 06.00 – 21.00 น.
 • Smile Refund Center 02-117-8800 เวลา 8.30-17.00 น. วันที่ 9-31 มกราคม 2564

     สามารถยื่นความประสงค์ผ่าน Website ได้ด้วยตนเอง ที่ http://member.thaismileair.com/customerservice/refund และเลือกเหตุในการร้องขออื่นๆ ระบุ "Covid-19"

     หลังจากทำรายการแล้ว ยอดเครดิตจะเข้าภายใน 45 วันทำการ สามารถเช็คสถานะได้เองที่ https://member.thaismileair.com/RefundTracking

====================