รีเซต

MRT ครบลูป นั่งยาวไปไม่ต้องเปลี่ยนขบวนที่เตาปูนแล้ว ! เริ่ม 1 มี.ค. นี้

MRT ครบลูป นั่งยาวไปไม่ต้องเปลี่ยนขบวนที่เตาปูนแล้ว ! เริ่ม 1 มี.ค. นี้
Muzika
1 มีนาคม 2563 ( 09:00 )
1.9K

     1 มีนาคมนี้ รฟม. และ BEM ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายเดินทางต่อเนื่อง โดยไม่ต้องเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีเตาปูน!

 

 

     ตามที่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ได้ขยายเวลาเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงเตาปูน – ท่าพระ จากสถานีบางโพ – สถานีจรัญฯ 13 ในช่วงเวลา 06.00 - 24.00 น. ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา เพื่อให้ประชาชนได้ทดลองใช้บริการในเวลาให้บริการจริง โดยไม่คิดค่าโดยสาร และมีรูปแบบการให้บริการแบบวิ่งไป - กลับ จากสถานีเตาปูน – สถานีท่าพระ นั้น ผลปรากฏว่าการให้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนที่เข้ามาร่วมทดลองใช้บริการ

 

     ปัจจุบันความก้าวหน้าของงานและระบบต่างๆ มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น รฟม. และ BEM จึงได้ปรับรูปแบบการทดลองให้บริการเสมือนจริง โดยผู้โดยสารสามารถนั่งรถไฟฟ้าในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเปลี่ยนขบวนรถไฟฟ้าที่สถานีเตาปูน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยยังคงให้ประชาชนทดลองใช้บริการฟรีระหว่างสถานีบางโพ - สถานีจรัญฯ 13 รวม 8 สถานี ทั้งนี้ การปรับรูปแบบการทดลองให้บริการเสมือนจริงนี้ ถือเป็นการทดสอบความพร้อมของระบบในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้เกิดความพร้อมสมบูรณ์ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ และยังช่วยลดความหนาแน่นของผู้โดยสารที่สถานีเตาปูน ประกอบกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน มีแนวเส้นทางเชื่อมต่อโครงข่ายเป็นวงกลม (Circle Line) ที่ครอบคลุมพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานครและยังมีจุดที่เชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่นๆ ทั้งทางราง ทางบก และทางน้ำในเขตเมือง จึงทำให้ประชาชนสามารถเดินทางต่อเนื่องได้โดยสะดวก ช่วยลดเวลาในการเดินทาง และบรรเทาปัญหาการจราจร ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าแทนการใช้รถยนต์ เพื่อบรรเทาปัญหามลภาวะฝุ่นละออง PM2.5 ได้อีกทางหนึ่ง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูล

===============