รีเซต

สรุปกฎหมายใหม่ จราจรยึดใบขับขี่ไม่ได้ ใช้ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ขนส่งกำหนดเท่านั้น

สรุปกฎหมายใหม่ จราจรยึดใบขับขี่ไม่ได้ ใช้ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ขนส่งกำหนดเท่านั้น
Muzika
20 สิงหาคม 2562 ( 11:00 )
2.5K
8

     สรุป พรบ.จราจรและขนส่งทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ 20 กันยายน 2562 นี้

 

1000 Words / Shutterstock.com

 

  • ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 62 เป็นต้นไป ตำรวจจราจรออกใบสั่งได้ แต่ไม่มีอำนาจยึดใบขับขี่
  • กรณีจำเป็นต้องออกใบสั่งแต่ไม่พบผู้ขับขี่ ให้ส่งใบสั่งพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ตามภูมิลำเนาผู้ขับขี่ เมื่อพ้น 15 วันนับแต่วันที่ส่งถือว่าผู้ขับขี่ได้รับใบสั่งแล้ว
  • ผู้ขับขี่ยังต้องพกใบอนุญาตขับขี่ติดตัว และต้องแสดงให้เจ้าพนักงานดูเมื่อขอเรียกตรวจสอบ
  • ผู้ขับขี่สามารถแสดงใบอนุญาตขับขี่อิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบขับขี่ได้ ตามวิธีการที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

 

 

     ทั้งนี้สามารถโหลดใช้งานใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ทั้ง แอนดรอยด์ และ ไอโฟน โดยค้นหาจากคำว่า DLT QR LICENCE