รีเซต

วิธีลงทะเบียน รับเงินชดเชย 7,500 บาท จากประกันสังคม สำหรับลูกจ้างในระบบ ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

วิธีลงทะเบียน รับเงินชดเชย 7,500 บาท จากประกันสังคม สำหรับลูกจ้างในระบบ ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19
เอิงเอย
2 เมษายน 2563 ( 10:12 )
133.9K
75

      จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 COVID-19 ในบ้านเราขณะนี้ ทำให้หลายคนได้รับผลกระทบอย่างหนัก จึงมีนโยบายจากทางภาครัฐไม่ว่าจะเป็นการ ลดดอกเบี้ยธนาคาร พักต้นพักดอก และอื่นๆ รวมถึง รับเงินชดเชย จากประกันสังคม ค่ะ 

 

 

วิธีลงทะเบียน รับเงินชดเชย จากประกันสังคม
เดือนละ 7,500 บาท

 

       สำหรับลูกจ้างในระบบที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มีสิทธิ์รับเงินชดเชยจากประกันสังคม ในฐานะผู้ว่างงาน โดย ลงทะเบียนผู้ว่างงาน เฉพาะผู้ประกันตนมาตรา 33 เท่านั้น ใน เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม

ลงทะเบียนได้ที่นี่

https://www.sso.go.th/eform_news

 

 

เงื่อนไข ของผู้ที่จะได้รับเงินทดแทนจากประกันสังคมในกรณีที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19

 

1. ว่างงาน ด้วยเหตุสุดวิสัย

  • เดิม ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน จ่าย 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน เปลี่ยนเป็น จ่าย 60% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
  • เดิม หน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว จ่าย 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน เปลี่ยนเป็น จ่าย 60% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน

 

2. ว่างงาน จากการลาออกหรือเลิกจ้าง

  • ว่างงาน จากการลาออก จ่าย 45% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
  • ว่างงาน จากกรณีเลิกจ้าง จ่าย 70% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน

 

3. ลดภาระนายจ้างและผู้ประกันตน

  • ลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง และผู้ประกันตน 4% เป็นระยะเวลา 6 เดือน
  • ขยายเวลาส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 งวดค่าจ้างเดือน มี.ค. เม.ย. พ.ค. 63 ออกไปอีก 3 เดือน

 

      และสำหรับผู้ที่ทำงานอิสระ (ยกเว้นเกษตรกร) หรือ เป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 สามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จาก เว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com เป็นเวลา 3 เดือน