รีเซต

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015 มหัศจรรย์แห่งบุปผา มนต์เสน่ห์แห่งล้านนา

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015 มหัศจรรย์แห่งบุปผา มนต์เสน่ห์แห่งล้านนา
aichan
11 ธันวาคม 2558 ( 05:07 )
3K


จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารจังหวัดเชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชวนทุกท่านสัมผัสกับ… มหัศจรรย์แห่งบุปผา มนต์เสน่ห์แห่งล้านนา ในงาน “มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015” Miracle Flower Of Lanna ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2558 – 10 มกราคม 2559 ณ สวนดอกไม้งามริมน้ำกก อ.เมือง จ.เชียงราย ชมมหัศจรรย์แห่งพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสวยงามหลากหลายสายพันธุ์ในสวนเทิดพระเกียรติฯ อุทยานกล้วยไม้ พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตล้านนา และไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ 

โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้บรรยากาศ มหัศจรรย์แห่งบุปผา มนต์เสน่ห์แห่งล้านนา Miracle Flowers of Lanna การจัดงานครั้งนี้นับเป็นงานไม้ดอกที่ยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อต้อนรับ ประกอบด้วย การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุ) จากประเทศภูฏาน มาประดิษฐานภายในบริเวณงานให้นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศได้เคารพสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ชมความยิ่งใหญ่ของขบวนบุปผชาติทางน้ำที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย อีกทั้งยังมีสวนดอกไม้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมของล้านนาและอาเซียน ณ ข่วงวัฒนธรรมล้านนาและอาเซียน การแสดงอุโมงค์ไฟประดับเกลียวคลื่นที่ยาวที่สุดในประเทศไทย โคมไฟแฟนซีหลากสีสัน การแสดงพลุที่ตระการตา และน้ำพุดนตรีประกอบแสง สี เสียงและสื่อผสมเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง และการจัดแสดงไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาพันธุ์ อาทิ ทิวลิป ลิลลี่ ไซคาเมน เป็นต้น อุทธยานกล้วยไม้ที่จัดแสดงกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาและการเป็นแหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่มีคุณภาพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของดีเมืองเชียงราย มาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน 

ที่สำคัญพิธีเปิดงาน ได้กราบทูลเชิญทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดงาน ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 18.00 น. ณ สวนไม้งามริมน้ำกก โดยมีกิจกรรมการแสดงแสง สี เสียง บนเวทีกลางแม่น้ำกก อันยิ่งใหญ่ตระการตาอีกด้วย

 

 

ติดตาม travel.truelife.com อีกช่องทางที่


    

 ทุกเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาหาร และที่พัก คลิกที่ http://travel.truelife.com