รีเซต

วัดมิ่งเมือง วัดสวยเมืองน่าน สักการะเสาพระหลักเมือง

วัดมิ่งเมือง วัดสวยเมืองน่าน สักการะเสาพระหลักเมือง
aichan
1 สิงหาคม 2563 ( 00:00 )
13.9K
12

     ในบรรดาวัดสวยของจังหวัดน่าน วัดมิ่งเมือง เป็นอีกหนึ่งวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงเป็นที่ตั้งของ เสาพระหลักเมืองน่าน ที่ใครไปเที่ยวน่าน ต้องไปไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

 

 

     บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถของวัดมิ่งเมือง เป็นที่ตั้งของ เสาพระหลักเมืองน่าน (แต่เดิมเรียก เสามิ่งเมือง) ซึ่งประดิษฐานอยู่ในศาลาจตุรมุขสีขาวที่มีลวดลายปูนปั้นวิจิตรงดงาม มียอดพรหมสี่หน้าเป็นตัวอาคาร เสาหลักเมืองมีความสูงประมาณ 3 เมตร ฐานประดับด้วยไม้แกะลวดลายลงรักปิดทอง ยอดเสาแกะสลักเป็นรูปพระพรหมพักตร์มีชื่อ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

 

 

การสักการะเสาพระหลักเมืองน่าน

  
     การสักการะเสาพระหลักเมืองน่านนั้นให้สักการะทั้ง 4 ทิศ โดยแต่ละทิศจะมีอุดมมงคลดังนี้

 

  • ทิศเหนือ คือพระเมตตา มีท่านท้าวเวสสุวรรณเป็นผู้รักษา เป็นทิศมงคลด้านอำนาจ มีบารมี มีความมั่นคง มีความกล้าแข็ง เข้มแข็ง เป็นที่เคารพ เกรงขาม

  • ทิศตะวันออก คือพระกรุณา มีท่านท้าวธะตะรัฎฐะเป็นผู้รักษา เป็นทิศมงคลด้านเสน่ห์ เมตตา มหานิยม เป็นที่รัก เป็นที่ปราถนา และชื่นชอบของคนและเทวดา

  • ทิศใต้ คือพระมุทิตา มีท่านท้าววิรุฬหะกะเป็นผู้รักษา เป็นทิศมงคลด้านความมั่งคั่ง ร่ำรวย อุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพย์สมบัติ ชื่อเสียง เกียรติยศ และบริวาร

  • ทิศตะวันตก คือพระอุเบกขา มีท่านท้าววิรูปักษ์เป็นผู้รักษา เป็นทิศมงคลด้านความสงบ ร่มเย็นเป็นสุข มีสันติภาพ ภราดร เป็นที่เคารพ นับถือ เชื่อถือ

 


     หลังจากสักการะเสาพระหลักเมืองน่านแล้ว เดินเข้าไปในอุโบสถเพื่อสักการะพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ภายใน และชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่แสดงประวัติความเป็นมาของเมืองน่านและวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ฝีมือช่างท้องถิ่นยุคปัจจุบัน

 

ประวัติการสร้างอุโบสถล้านนา วัดมิ่งเมือง

 

 

     อุโบสถหลังเก่าได้ถูกรื้อถอน และทำการสร้างหลังใหม่ขึ้นในที่เดิม โดยออกแบบตามจินตนาการของท่านเจ้าอาวาส พระครูสิริธรรมภาณี (เสน่ห์ ฐานสิริ) พระประธานในอุโบสถเป็นองค์เดิมคู่มากับวัด ที่สร้างขึ้นเมื่อปี 2540

 


     เดินออกมาทางด้านนอกของพระอุโบสถ ก็จะเห็นลายปูนปั้นอันวิจิตร ฝีมือตระกูลช่างเชียงแสน ความประณีตของลายปูนปั้น ทำให้อุโบสถแห่งนี้มีความงามและมีเสน่ห์ไม่แพ้วัดอื่นๆ ของน่านเลย

 

 

วัดมิ่งเมือง

  • ที่อยู่ : ถนนสุริยพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
  • พิกัดhttps://goo.gl/maps/q4ot5pJS7opsUMYf8
  • โทรศัพท์ : -
  • การเดินทาง : รถยนต์ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านจังหวัดแพร่เข้าสู่ตัวเมืองน่าน วัดตั้งอยู่บนถนนสุริยพงษ์ ตรงข้ามโรงเรียนราชานุบาล

===============