รีเซต

ชุมชนบ้านผาบ่อง ที่เที่ยวใหม่แม่ฮ่องสอน ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 9 เสน่ห์ 8 วิถีไทย

ชุมชนบ้านผาบ่อง  ที่เที่ยวใหม่แม่ฮ่องสอน ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 9 เสน่ห์ 8 วิถีไทย
เอิงเอย
14 สิงหาคม 2558 ( 03:55 )
24.8K


จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายค่ะ แต่ถ้าใครอยากไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนอย่างแท้จริง ทางกระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เปิดโครงการนำร่องใน 9 ชุมชนที่เหมาะสมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งมีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ ในด้านชาติพันธุ์และวิถีชีวิต เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสค่ะโดยเปิดตัวชุมชนแรก ชุมชนบ้านผาบ่อง  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเทศกาลต่างๆ ซึ่งชุมชนบ้านผาบ่อง นี้เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น ชาวไทยใหญ่ และ กะเหรี่ยงขาว ซึ่งสามารถใช้ชีวิตบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมร่วมกันอย่างมีความสุข  โดยได้จำลองประเพณีสิบสองเดือนของชาวไทยใหญ่ให้ได้ชม ได้แก่  ประเพณีหลู้ข้าวหย่ากู๊ ประเพณีปอยส่างลอง และ ปอยจ่าตี่ มาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันนอกจากนี้ ผาบ่องยังมีแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนที่สำคัญ ได้แก่ บ่อน้ำแร่ผาบ่อง  นวดเพื่อสุขภาพ เส้นทางศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศน์แห่งขุนเขา สนุกสนานกับการล่องห่วงยางล่องน้ำแม่สะมาด ล่องเรือชมธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำปาย สัมผัสวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงคอยาว (กะยาน) และกะเหรี่ยงหูใหญ่ (กะยอ) ณ บ้านห้วยปูแกง เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ชุมชน ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยใหญ่ “เฮินไต” และศูนย์การเรียนรู้พันธุ์ข้าวเพื่อสุขภาพ เรียนรู้วิถีทำนา ปลูกข้าวเพื่อสุขภาพตามแนวเกษตรอีกด้วย


ผู้ที่สนใจอยากจะสัมผัส วิถีชีวิตอันเรียบง่าย และวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามของชุมชนบ้านผาบ่อง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายอมร  ศรีตระกูล กำนันบ้านผาบ่อง  โทร.09-3134-9181

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ และภาพจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

 

 

ติดตาม travel.truelife.com ได้อีกช่องทางที่


  

 ทุกเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาหาร และที่พัก คลิกที่ http://travel.truelife.com